Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Storartad MW helg på K3

gronsak

Det känns helt overkligt!

En flitig kommunikatör från K3 har följt varje steg med foto – och filmkamera och även en fotograf från Hemvärnet har följt helgen med intervjuer och fantastiskt fint tagna bilder. Det är på K3 det händer! Inom kort kommer säkert både filmer, bilder och upplevelser delas från olika perspektiv på sociala medier, från K3, Försvarsmakten, Hemvärnet och personliga konton. Det kommer förmodligen bli något reportage i pappersform också, det blir mycket spännande att se.

Det här är min berättelse.

Military Weekend
för tjejer av tjejer
27-29/9 2019
K3

Jag är Stf Kurschef, ansvarig för befälslaget, ansvarig för att planeringen fungerar, ansvarig för att verksamheten rullar på, ansvarig för att nuvarande, kommande och nästkommande moment har ett befäl som givits rätt förutsättningar att leda och utbilda. Ansvar, det är mitt ledord för den helg som varit.

Kurschefen hade en uppgift, kontrollera övningssäkerheten. Det är extra mycket att tänka på, eftersom deltagarna är civila och inte säkerhetsprövade.

Det här är en Military Weekend för tjejer med ett helt kvinnligt befälslag. Kurschefen är en man, han har fått uppgiften av K3 och gjort helgen möjlig, genom att ge uppdraget till mig. Sedan har han tagit steget helt tillbaka och gett korridoren, befälsrummet, logementen och övningen helt i mina händer, våra händer. Mitt kvinnliga befälslag och de 16 kvinnliga deltagarna. Den yngsta deltagaren hade en ålder på 19 år och den äldsta på 48år.

En dag innan deltagarna skulle komma, rullade jag in på K3. Min första uppgift var att synka och fastställa schemat. Planeringen hade jag förändrat och utvecklat mer i detalj under tidigare vecka och nu var det viktigt att samverka med personalen på plats. K3 är beställare av denna Military Weekend och Försvarsutbildarna är de som ska leverera. Jag måste säga att att jag blivit mycket glad över det stora engagemang och entusiasm som K3 visat för denna MW. De har hela tiden skapat de bästa förutsättningarna för oss att göra helgen så bra som möjligt, men vi ska inte gå händelserna i förväg.

Första nattens sömn på K3 blev knapp. Morgonen kändes overklig. Var det idag allt skulle börja? Vet du vad som hjälper när det är dags att prestera, när du har ett stort ansvar och har mycket att tänka på? Ta dig till skjutbanan. Sagt och gjort, ”Lås ut am och vapen, nu ska vi avrosta och reka inför morgondagens uppgifter”. Jag rensade tankarna i huvudet och skapade ro att planera kommande moment, till ljudet av skotten från pistol och AK5. Runt mig började nu mina befäl droppa in, vi sköt tillsammans en stund. Det var en underbar start på helgen och vi hade en bra möjlighet att förbereda det som skulle ske härnäst. Terrängen runt skjutbanan skulle rekas för stridsförevisning och värmestugan skulle besökas för kontroll av toaletter, telefon och möjligheter att kunna utspisa fika och isolerad mat.

Sedan kom det jag väntat på! Att äntligen få välkomna deltagarna på fästningstorget kändes riktigt härligt.

Jag har mest varit oroad över om jag kommer att känna att jag får ett kontrollbehov över mina befäl. Kommer jag känna att de löser tilldelade uppgifter och lita på att de kommer att hålla tidsplanen? Svaret är JA, jag litar fullständigt på mina befäl och att de löser sina uppgifter. Att sedan se att mina befäl håller planen, att de har noga tänkt ut tilldelade övningar och även var flexibla utifrån förutsättningarna, var en riktigt fin erfarenhet.

Förrådet, påklädning, sängbäddning, exercis. Första dagen flöt på i ett smidigt tempo. När kvällen kom samlade jag deltagarna för genomgång av Försvarsmaktens värdegrund, med budskapet ”håll ihop”.

Samtliga var nog rätt utmattade vid sänggång. Ett första litet kort befälsmöte höll jag straxt efter 22 på kvällen. Samtliga var nöjda med dagen och vi gick igenom kommande verksamhet.

Ny morgon.
Deltagarna hade 20 minuter på sig att bädda sängarna, klä sig i uniform och vara redo för avlämning. Detta klarade samtliga med bravur. Jag har aldrig sett så snyggt bäddade sängar någonsin, så kort in i en utbildning.

Dagen startade med programpunkten
”UAV, information
Praktisk tävling bildtolk TUAV”
Vi möttes upp av en 1:a serg och en soldat från förbandet. Vilken bra förevisning! På ett pedagogiskt och intressant sätt förklarade de sina uppgifter och sitt sätt att inhämta information och arbeta på. Deltagarna ställde nyfikna frågor och besöket var långt över mina förväntningar. Tävlingen var mycket lyckad och bestod i att stridsparsvis gå en slinga och upptäcka och identifiera olika egna/civila eller fientliga fordon/farkoster som placerats som bilder längs med vägen. Riktigt bra övning!

Efter fikat började dagens, för mig, mest planeringskritiska punkt. Ett rotationssystem med ett sjukvårdsmoment, ett RA180 moment och ett moment med att få åka i terrängen med terrängbil 15. Varje station fick max ta 30 minuter och det gällde att samtliga befäl synkade utbildningen med tiden.

På min RA180 station skulle deltagarna ”sänka mekbat”. Ja, som den där klassiska övningen ”sänka skepp”, fast med en rutnätskarta där de i stället sänder indirekt eld över varandras olika mekaniserade bataljoner, artilleri- och amplatser. Att på 30 minuter kunna gå från första uppkoppling på radion till att klara av att signalera och utföra en uppgift, klart jag var fundersam på om det skulle gå! Men åter igen detta tjejgäng spränger alla mina förväntningar! Så snabbt har jag aldrig sett en grupp klara av att hantera en radio och talsignalering.


Hela rotationen flöt på och tiderna hölls! Efter lunch skulle nästa moment genomföras, deltagarna skulle få möjlighet att hoppa från fallskärmstornet. Att stå och se mina kursdeltagare modigt och ibland tvekande kasta sig ut i luften var härligt. När en deltagare var osäker, stöttades denne och hejades på av sina kamrater. Vilket mod att våga ta steget ut!

Vidare, nästa moment! Fika, stridsförevisning och därefter skarpskjutning. Mina befäl hade förberett allt på ett ypperligt sätt. Hjälmarna var redan maskerade, all materiel var medtagen till platsen. Allt var ordnat, jag kunde bara kliva in, ta på mig hjälmen, vapnet och gå in i förevisningsmomentet.

Vid skarpskjutningen där deltagarna fick skjuta pistol och AK5 var jag övningsledare. På plats fanns även en säkerhetskontrollant från K3. Det är inte ofta civila får möjlighet att skjuta med militära vapen. Jag blev mycket glad när säkerhetskontrollanten meddelande mig att han var nöjd med mitt arbete. Jag sätter stor vikt på säkerheten vid alla moment. Detta moment var uppskattat av deltagarna, vilket är roligt att höra.

Dagen slutade inte där, yrkesvägledning och möjlighet att ställa frågor kring vägar in i Försvarsmakten fyllde kvällens schema. Därefter
dags för korvgrillning och möjlighet att mer avslappnat skapa tillfälle för att tala med befälen.

Jag känner mig nöjd. Hur är det möjligt att hinna med så mycket på en dag? Tre saker, god planering/ledning, bra befäl, förträffliga deltagare!

Jag vill verkligen se alla dessa tjejer komma in i Försvarsmakten i framtiden i någon form. De har snabbt lärt dig rutiner och gör rätt. De kommer alltid till uppställning med rätt utrustning och vid rätt tidpunkt. De klagar inte om tiden är knapp för att byta om eller hämta materiel, de gör alltid sitt yttersta och visar framfötterna.

På kvällen samlade jag befälen för mitt andra befälsmöte. Något som gav bra möjlighet för spridning av erfarenheter, återkoppling samt möjlighet att gå igenom planeringen inför morgondagen. Nu var äntligen alla befälen på plats, sista befälet hade ankommit under natten.

Vi alla befäl var rätt trötta och jag kan gissa att deltagarna också hade mycket att smälta.

Sista dagen bjöds på CBRN moment, jag ledde själv övningen, för det är något som jag brinner för. Deltagarna fick öva på mental träning i skyddsmask och sedan gruppvis besöka mörkret, röken och den ovana miljön i en källarlokal. Vi använder oss av ofarlig ”disco-rök”, men det ger en känsla att få prova på något okänt.

Avslutning, ”knyta ihop säcken”, avrustning och slutligen utdelning av kursintyg. Att stå längst fram och avtacka varje deltagare, det kändes stort för mig. Alla deltagare, befäl och anställd personal på K3 hade gjort ett sådant bra jobb. Varje individ hade bidragit till denna helg på ett så fint sätt.

Sedan var det dags för mig att leda avslutande möten och utvärderingar. Jag har genom denna helg fått jättebra tankar att ta med mig till nästa Military Weekend eller annan övning som jag håller i, för det kommer att bli fler.

Hur är det att arbeta med endast kvinnor i befälslaget? Eller ha enbart kvinnliga deltagare? Jag upplever gruppen som mer samlad. Ingen sticker ut, det som dock förvånanar mig är hur snabbt gruppen lärt sig det militära uppträdandet och uppgifterna. Jag har aldrig vid ett intryck sett en så snabb utveckling av en grupp i gemenskap, sammanhållning och lösandet av varje moment. Är det för att alla är kvinnor och att de från början haft en starkare drivkraft att vara en del av Försvarsmakten i framtiden? Eller att drivkraften kommer från andra förutsättningar? Befälslaget har varit väldigt harmoniskt och arbetat metodiskt på ett väldigt bra sätt. Jag har inte tänkt så mycket på att vi alla varit kvinnor, men gemenskapen har snabbt formats och blivit mycket stark. Uppgifterna har skötts snabbt och utan friktionen inom gruppen. Det här behöver utvärderas mer och vid fler tillfällen. Nu planeras ett antal liknande MW på olika regementen, det ska bli spännande att jämföra och se hur det utvecklas i framtiden.

Om deltagarna läser denna blogg, vill jag först säga, ”BRA JOBBAT”.
Sedan, här är länken till ett inlägg jag pratat om under utbildningen. Jag märker att även om det var länge sedan det skrevs, får det fortfarande flera hundra läsare i veckan. Dags att lyfta fram det igen:

Kissa bör man -annars dör man

bifogar även efter förfrågan länk till inlägget:

Kvinnors problem är inte mens

Personlig blogg

Jag är inte bara soldat - jag är en ensamstående mamma också. Envis av minsta måttet, men släpar allra helst runt på en grg.