Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

75 års Jubileum 2022

     Skonertvänner, en liten aptitretare!             Öckerö 180404

Vi tänker bryta 10-årstraditionen med att fira 75 år i samma anda. Detta kommer preliminärt att ske i Stockholm. Avsikten är som tidigare år, bjuda in före detta anställda till en dagssegling enligt ordinarie rutin. I mån av plats kommer även andra vänner som värnpliktiga, fartygsläkare att bjudas in. Nåväl, syftet med informationen är att ni kan boka in en a två dagar sommaren 2022. Det kommer beredas tillfälle för alla intresserade att besöka båda fartygen till kaj. Det kommer finnas en anmälningslista för intresserade när vi närmar oss. Vi har ingen möjlighet att besvara frågor före hösten/vintern 2021/22.

Vi vill också passa på att tacka alla deltagare från fjolårets jubileum.

Skonerthälsningar!

Jerker Schyllert DC, FC HMS Gladan

Thomas Falk FC HMS Falken

 

 

 

 

Portsmouth                                                                        Uppdaterat 22/5 2017

Information inför HMS Gladan och HMS Falkens 70 års jubileum 2017.

Anmälan till deltagande nedan i texten.

HMS Gladan kölsträcktes i maj 1946 och HMS Falken tre månader senare. Den 21 april 1947 var HMS Gladan färdigbyggd och den 7 maj genomfördes den första provturen. HMS Falken genomförde sina provturer september/oktober samma år.

Vart tionde år genomförs en Jubileumssegling. 2017 kommer den att genomföras i Stockholm då firandet kommer att ske ombord på båda fartygen under två dagar, 9-10 juni.

Information angående detaljer kommer efterhand finnas att tillgå bland annat på denna plats, och https://www.facebook.com/HMS-Gladan-HMS-Falken-139575492798892/ Vi har i nuläget inte möjligt att svara på frågor i ämnet.

Inbjudan för fredagen 9/6 gäller skonertvänner i största allmänhet.

Inbjudan för lördagen 10/6 gäller de som tjänstgjort i befattning som anställd/värnpliktig och fartygsläkare. Allt i mån av plats.  Gångdag med båda fartygen under lördagen 10/6 för de som är föranmälda. Slutligt besked i samband med att programmet anslås. Se program nedan.

Skriv i anmälan vilken dag ni helst önskar deltaga i och vilken, vilka befattningar och årtal ni tjänstgjort. (Vi håller på att uppdatera ”Skonertregistret”, tack på förhand)

e-postadress för anmälan

gladanfalken70@gmail.com

 

Väl mött!

Jerker Schyllert DC/FC HMS Gladan, Thomas Falk FC HMS Falken.

 

Preliminärt program

Fredagen 9/6 2017

KL 1000-1500 Open ship förtöjda till kaj, fartygen ligger förtöjda vid Museipiren, Vasamuséet. För skonertvänner, ingen föranmälan krävs, ej heller ”kvalifikation” i övrigt. Följaktligen är alla som önskar komma välkomna!

Alle mans kaffe på däck kommer att erbjudas.

(Vi vill be alla gäster respektera att vi behöver fartygen för oss själva mellan 1500-1600 för våra förberedelser inför Marinchefens mottagning. Open ship öppnar upp igen 1830)

Som ori.

1600-1830 Marinchefens mottagning ombord Gladan och Falken. (70 års skonertgäster intager förslagsvis måltid genom egen försorg i land under denna tid).

1830-2030 Fortsatt open ship för skonertvänner

Lördagen 10/6

Avsikten är att genomföra en dagssegling från förtöjningsplatsen vid Museipiren, Wasamuséet, tur- och retur för föranmälda deltagare.

Kl 0800-0900 Samling på kajen, inskrivning av anmälda medseglare.

Kl 0900-0945 ”Påmönstring”. Säkerhetsgenomgång.

Kl 1000 Losskastning GAD/FAK

Kl 1500-1600 Förtöjning vid Wasamuséet.

Kl 1630-1759 Gäster intager förslagsvis måltid genom egen försorg i land.

Kl 1800-2105 Mottagning på båda fartygen, på däck, för anmälda.

KL 2106 Firande upphör, gäster debarkerar.

 

(Som orientering, söndagen ingår ej i firandet)

Söndagen 11/6

KL 1000 FAK ETD. GAD ETD senare.

Vi vill be gästerna respektera tiderna. Falken kommer med en ”bredsladd” till Stockholm strax innan jubiléet från 10 månaders bortavaro från Sverige. Vi har några interna möten och överlämnande av materiel mellan fartygen som också skall ”klämmas” in i schemat.

Historik samt bilder från förr.