På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Möten och seminarier

Ett urval

NORDEFCO ADL Conference 2020, 4-7 maj 2020, Halmstad. INSTÄLLT

Försvarsmaktens nätverk Utveckla Lärmiljö. Nätbaserat den 5 maj 2020.

Ämnesmöte ledarskap och pedagogik, Stockholm, 4-5 mars 2020.

Ämnesmöte ledarskap och pedagogik, Linköping, 8-9 oktober 2019.
Mötet genomfördes Flygskolan som värd utifrån deras fleråriga erfarenhet att utveckla skickliga flygförare med stöd av verktyg för individuell utveckling och handledning. Avsikten är också att utbyta erfarenheter hur förband, skolor och centrum idag utvecklar förmågan att verka som förbandsinstruktör. Fortsättning på detta tema (förbandsinstruktören) planeras till kommande ämnesmöten. Syftet med detta ämnesmöte var att:
– Få inblick i Flygskolans verktyg, former och metoder för individuell
utveckling och handledning
– Utbyta erfarenheter gällande individutveckling och handledning vid förband, skolor och centrum
– Informera om genomförda och pågående utvecklingsaktiviteter inom ledande och lärande i Försvarsmakten

Veterandagen, 29 maj 2019.

NORDEFCO ADL CONFERENCE 2019, Gol, Norge, 14-16 maj 2019.

Nätverksmöte Försvarsmaktens Nätverk Utveckla Lärmiljö, Halmstad, 8-9 maj 2019.

SKANFORUM 2019, Trondheim, Norge, 6-8 maj 2019.

PfPC WG, Macedonia, 22-25 april 2019.

CJSE 2019, 1-11 april 2019.

NTG IT & ED Spring Meeting, Köpenhamn, Danmark, 10-14 mars 2019.

Ämnesmöte ledarskap och pedagogik, Halmstad. 6-7 mars 2019.

Ämnesmöte ledarskap och pedagogik, Adobe Connect. 27 november 2018.

Försvarsmaktens Nätverk Utveckla Lärmiljö. Adobe Connect. 26 november 2018. 

I/ITSEC 2018 – LAUNCHING INNOVATION IN LEARNING: READY, SET, DISRUPT. Orlando USA.  26-30 november 2018.

PfP, Kiev, Ukraina. 12-15 november 2018.

Försvarshögskolans ämnesråd, nätbaserat. 25 oktober 2018.

NTG Autumn Meeting. 17-21 september 2018. Ungern.

Ämnesmöte ledarskap och pedagogik 22-23 maj, Sjöstridsskolan Karlskrona.

SKANFORUM 7-9 maj på Tylebäcks kursgård, Halmstad.

NORDIC ADL Conference 2018 9–12 april 2018 på Vingsted Hotel & Konferencecenter i Bredsten, Denmark.

e-snack 20 mars på Karlbergs slott, Stockholm. Myndighetssamverkan med nätbaserat lärande och nätbaserade metoder i fokus.

Ämnesmöte ledarskap och pedagogik 7-8 mars 2018 i Halmstad.

I/ITSEC 2017 27 november- 1 december i Orlando, USA.

Ämnesmöte Ledarskap och Pedagogik 23 oktober 2017 på FM lärplattform, Adobe Connect.

SKANFORUM 22-24 maj 2017 i Köpenhamn, Danmark.

Nordic ADL Conference 24-27 april 2017 i Halmstad, Sverige
Det samnordiska seminariet för nätbaserat lärande, Nordic ADL Conference, äger rum inom ramen för NORDEFCO. Värdskapet roterar mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige med Sverige som värd 2017. Konferensen riktar sig i första hand till personal som arbetar med eller har intresse av nätbaserat lärande i Försvarsmakten.

Ämnesmöte Ledarskap och Pedagogik 15-16 mars 2017 i Halmstad
Temat för detta ämnesmöte är ledarskap och pedagogik vid FM specialistofficersutbildning (SOU) samt innehållet vid fortsatt Gruppbefälsutbildning för GB/K (FGBU). Temat är valt utifrån genomfört arbete med ämnesprogression ledarskap och pedagogik under hösten 2016. program-amnesmote-15-16-mars-2017.pdf

SKANFORUM 24-26 maj 2016 i Oslo, Norge
SKANFORUM genomförs som föreläsningar och utvecklande samtal inom ledande och lärande med utgångspunkt i årets tema Det militære lederskapets pedagogikk og didaktikk. Temaet er valgt på bakgrunn av det siste årets evaluering samt landenes umiddelbare utfordringer.  Temaet er valgt utfra de trender som påvirker utdanningen i de tre skandinaviske land.; innsparinger, operativ effekt, krav om fleksible undervisningsmetoder er noen av utfordringene som utdanningssystemet står over for. Mer information HÄR
SKANFORUM är ett skandinaviskt nätverk för forskning och utveckling av militärt ledande. Det är en del av det nordiska samarbetet NORDEFCO och har årligen mötts sedan 2002. Värdskapet roterar mellan Danmark, Norge och Sverige. Syftet med SKANFORUM är att inspirera och dela kunskap kring trender och tendenser, forskning, erfarenhetsutbyte och nationell organisering inom ledande och ledarutveckling.

Nordic ADL Conference 10-12 maj 2016 i Tuusula, Finland
Det samnordiska seminariet för nätbaserat lärande, Nordic ADL Conference, äger rum inom ramen för NORDEFCO. Värdskapet roterar mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige med Finland som värd 2016 och 2017. Konferensen som ägde rum på Hotel Gustavelund, Tuusula, Finland 2016-05-10–12 riktade sig i första hand till personal som arbetar med eller har intresse av nätbaserat lärande i Försvarsmakten.
Genom en serie föreläsningar och workshops ger Nordic ADL Conference inspiration till fortsatt utveckling och användning av nätbaserat lärande. Huvudområdet är som tidigare ”ADL and Emerging Technologies supports military education and training”.
Årets konferens baserades på ämnen som innehållsproduktion, utbildningsprogram för att underlätta blended learning , multileverans av kursmaterial, ny teknik för lärande, motiverande och pedagogiska inlärningsstrategier och andra ämnen som kan relateras till nätbaserat lärande. Fokuslades på bästa praxis inom dessa områden både ur ett teoretiskt perspektiv och från en praktisk sida.
Konferensen utgör även en unik arena för att utbyta erfarenheter och idéer med kollegor från de nordiska länderna. Respektive förband och skola står själva för samtliga kostnader.
Detaljerat program, information och anmälan finns på http://www.nordicadl.com/

Ämnesmöte den 8-9 mars 2016 i Halmstad
På programmet under dag ett kom huvudfokus vara mot pedagogik och utbildningsmetodik i våra utbildningar på skolor och förband. C FÖRBPROD (generalmajor Karl Engelbrektson) medverkade via Försvarsmaktens lärplattform. Dag två ägnades i huvudsak åt forskning, studier och utbildning vid Försvarshögskolan där vi fick en djupare inblick bl.a. i vad som görs i ledarskapsutbildningen vid Officersprogrammet (OP) samt aktuell forskning inom ämnesområdet. Kallelsen/inbjudan sändes ut via ordinarie rutin till respektive förband och ämnesrepresentant. Allt underlag, presentationer samlas på FM lärplattform för alla att ta del av.
Inbjudan/kallelse Uppgift Karta flottiljområdet

Användarseminarium nätbaserat lärande 25 november 2015
För tredje året i rad genomförde FMLOPE ett nätbaserat användarseminarium kring nätbaserat lärande. All dokumentation finns på Försvarsmaktens lärplattform.

Ämnesmöte ledarskap och pedagogik 3 juni 2015
Mötet 3 juni genomfördes för första gången på Försvarsmaktens lärplattform. Ämnesmötena har sedan starten 2013 turnerat på förband, skolor och centrum och deltagarna har fått möjlighet till nya intryck och möten som inte skapats annars. Det har varit värdefullt för att bygga upp en gemensam grund att stå på. Vår ambition är att mötet på lärplattformen ska vara minst lika värdefullt som tidigare. Det innebär också att vi kan erbjuda alla att delta platsoberoende, utan fysisk närvaro, utan tidsödande reseadministration, resor och frånvaro från familj och ordinarie arbete förutom under själva mötet. Inbjudna och kallade hittar all information på lärplattformen där dokumentation sparats och är tillgänglig för alla deltagare efteråt.

Nordic ADL Conference 20-22 maj 2015
NORDEFCO bjöd in till 2015 års upplaga av den nordiska konferensen för Advanced Distributed Learning (ADL). Mötet genomfördes i norska Gol med fokus på hur nätbaserat lärande kan öka effektivitet och kvalitet. För mer information om konferensen HÄR

SKANFORUM 5-7 maj 2015
SKANFORUM genomfördes som föreläsningar och utvecklande samtal inom ledande och lärande med utgångspunkt i årets tema Den militära professionen. SKANFORUM är ett skandinaviskt nätverk för forskning och utveckling av militärt ledande. Det är en del av det nordiska samarbetet NORDEFCO och har årligen mötts sedan 2002. Värdskapet roterar mellan Danmark, Norge och Sverige. Syftet med SKANFORUM är att inspirera och dela kunskap kring trender och tendenser, forskning, erfarenhetsutbyte och nationell organisering inom ledande och ledarutveckling.

Ämnesmöte ledarskap och pedagogik 4-5 mars 2015
Försvarsmaktens ämnesrepresentanter ledarskap och pedagogik vid samtliga förband, skolor och centra deltog ämnesmöte den 4-5 mars 2015 vid Militärhögskolan i Halmstad (MHS H). Försvarshögskolans representanter bjöds in att delta. Detta möte ersatte i år det tidigare Försvarsmaktens Nätverksmöte Ledarskap och Pedagogik. All information och material finns samlad på Försvarsmaktens externa lärplattform, itslearning. Inloggning HÄR

Användarseminarium Nätbaserat lärande 2014
nbl_fältnäraSyftet var erfarenhetsutbyte mellan användarna som bidrar till utveckling av former/metoder inom nätbaserat lärande och inspirerar fler att se nya möjligheter i användandet av Försvarsmaktens lärplattform. Seminariet genomfördes på Försvarsmaktens lärplattform 2 och 9 december. Alla med inloggning på Försvarsmaktens lärplattform var välkomna att delta. På lärplattformen finns också all information och material samlat. Inbjudan Bilaga

Nätverksmöte våren 2014
Den 5-6 mars genomfördes FMLOPE Nätverksmöte för ledande, lärande och organiserande. Mötet ägde rum på flottiljområdet i Halmstad. Boende erbjöds i Kadettbyn. Helene Willix var ansvarig för logistik och var också kontaktperson.
Programmet Inbjudan Anmälningsblankett Karta flottiljområdet
All information och material finns samlad på Försvarsmaktens nya lärplattform, itslearning. Inloggning HÄR #nvmv14

Försvarsmaktens nätbaserade utvecklingsmöte 2013
Den 11-12 december genomfördes FMLOPE första nätbaserade nätverksmöte. På lärplattformen ligger mötet kvar som en kurs och det är fortfarande möjligt att ta del av föreläsningarna. Deltagarna har också presenterat sig vilket gör det enkelt att ta kontakt och öka sitt nätverk inom området. Mötet var öppet för alla i Försvarsmakten inklusive Hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna. Utvecklingsmötet genomfördes för första gången på Försvarsmaktens nya lärplattform på Internet. Programmet var detsamma båda dagarna. Deltagarna valde själv hur mycket man ville delta och hur aktiv man ville vara. Allt som behövdes var en dator med tillgång till Internet och ett inlogg till lärplattformen. Inbjudan Nätbaserat Möte höst 2013 Inbjudan NVM Höst 2013 Bilaga1 #utvm2013