Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

SKANFORUM

Det skandinaviska nätverket för forskning och utveckling av militärt ledande (SKANFORUM) skapades 2002. Nätverket möts årligen med roterande värdskap mellan Sverige, Danmark och Norge.

I forumet utses en representant ur varje nation som ingår i SKANFORUM styrgrupp. Styrgruppen koordinerar planering och genomförande av mötet. Nuvarande styrgrupp består av: regementsförvaltare Thomas Grevholm, MHS H/FMLOPE (SE), major Brian Voigt, Forsvarsakademiet (DK) samt Kommandørkaptein Rino Bandlitz Johansen, Forsvarets Høyskole (NO).

Under mötet genomförs föreläsningar och utvecklande samtal inom ledarskap och ledarutveckling, med utgångspunkt i den av styrgruppen fastställda agendan och i de frågor som föranmälts av deltagarna.

Syfte 

Syftet med SKANFORUM är att inspirera och dela kunskap kring:

• Forskning inom ledande och ledarutveckling

• Erfarenhetsutbyte inom ledande och ledarutveckling

• De undersökningar som görs kring trender och tendenser inom ledande och ledarutveckling

• Varje lands organisering vad gäller militärt ledarskap och forskning