Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

SKANFORUM

Det skandinaviska nätverket för forskning och utveckling av militärt ledande (SKANFORUM) skapades 2002. Nätverket möts årligen med roterande värdskap mellan Sverige, Danmark och Norge.

I forumet utses en representant ur varje nation som ingår i SKANFORUM styrgrupp. Styrgruppen koordinerar planering och genomförande av mötet. Nuvarande styrgrupp består av: regementsförvaltare Thomas Grevholm, MHS H/FMLOPE (SE), major Brian Voigt, Forsvarsakademiet (DK) samt Kommandørkaptein Rino Bandlitz Johansen, Forsvarets Høyskole (NO).

Under mötet genomförs föreläsningar och utvecklande samtal inom ledarskap och ledarutveckling, med utgångspunkt i den av styrgruppen fastställda agendan och i de frågor som föranmälts av deltagarna.

Syfte 

Syftet med SKANFORUM är att inspirera och dela kunskap kring:

• Forskning inom ledande och ledarutveckling

• Erfarenhetsutbyte inom ledande och ledarutveckling

• De undersökningar som görs kring trender och tendenser inom ledande och ledarutveckling

• Varje lands organisering vad gäller militärt ledarskap och forskning