Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Rapporter

Vi tar upp en nygammal metod att förmedla information genom en rapportserie. Det fanns en sådan i vår föregångare Arméns centrum för ledarskap (ACL).
Serien kommer att innehålla en bred repertoar. Från rent utbildningsmaterial till reflekterande och fördjupande texter. Vi lovar en ojämn utgivningstakt då det är tillgången som kommer att styra utbudet.

Rapport 2 – Transaktionsanalys av Thomas Sewerin
Länk HÄR
Transaktionsanalys (TA) är en psykologisk teori och metod som kom till Sverige på 1970-talet. Den kom bland annat att användas som verktyg för personlig utveckling i olika ledarskapsutbildningar men också för utveckling av kommunikation i olika servicerelationer, till exempel mellan företag och kunder.

Det var Eric Berne, psykiater i Kalifornien, som utvecklade TA. I TA finns idén att personligheten byggs upp av delar och strukturer och att det finns spänningar mellan dessa. Genom att analysera och förstå dessa spänningar och deras ursprung, kan vi skapa balans i oss själva och därmed också i samspelet med andra.

I TA finns insikten om att vi själva har varit delaktiga i formandet av våra liv och att vi därför kan göra nya val om känslor, beteenden och livsmönster. Här finns också tanken att vårt beteende till del styrs av belönings- och bestraffningsmekanismer. Om vi kan förstå hur våra handlingar betingas av tillgång och brist på grundläggande behov av uppmärksamhet och erkännande, då kan vi skapa miljöer i familjen och i organisationer som på ett bra sätt tillfredsställer sådana behov och därmed undvika de konflikter och ”spel” som är resultatet av brister.
Transaktionsanalys_Rapport_2_Thomas Sewrin November 2014
Mikael Lindholm samtalar med författaren, Thomas Sewrin.

Rapport 1 – Kulturellt medvetet agerande av David Bergman
Länk HÄR
Kulturellt medvetet agerande är i första hand skriven för svenska soldater och sjömän på olika nivåer som förbereder sig för internationell insats. Den kan också vara ett stöd för de som vill öka sin kulturella medvetenhet i andra sammanhang än de rent militära.

Försvarsmakten löser idag ofta uppgifter i internationella miljöer och i samarbete med förband från andra nationer. De människor vi möter kommer ofta från en kultur som varierar från vår egen. Att förutom sina militära kunskaper och färdigheter också förstå den kulturella kontexten i vilken man arbetar kommer med stor sannolikhet göra det lättare att förstå och kommunicera med allierade eller överlista och besegra en motståndare.

Denna skrift ger soldater och sjömän en grund för just detta. På ett lättförståeligt sätt förklarar den begreppet kultur ur en militär kontext, påpekar vikten av att vara medveten om sin egen kultur och att inte vara överkänslig för skillnader. Den understryker även att det inte är ”medvetenheten” i sig som vi är intresserade av, utan alltid hur de kulturella faktorerna påverkar våra militära operationer och hur vi ska hantera dem genom ett kulturellt medvetet agerande. Materialet har under 2012 nyttjats i mindre omfattning vid utbildning av Afghanistanstyrkan samt undervisning vid Militärhögskolan med gott resultat.
Kulturellt medvetet agerande Rapport 1 September 2014