Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Ämnesprogression ledarskap och pedagogik

I rollen som ämnesföreträdare för ledarskap och pedagogik i Försvarsmakten har FMLOPE genomfört ett utvecklingsarbete för att tydliggöra ämnesprogression från grundläggande befälsutbildning (GBU) till specialistofficersutbildning (SOU).
Syftet är att klargöra och beskriva progression avseende ledarskap (befälsföring med truppföring) och pedagogik (utbildningsmetodik med trupputbildning).

Progression från GBU till SOU avseende ledarskap och pedagogik fastställdes efter ämnesmötet den 28 november 2016 där remissen vara huvudtema. Detta föregicks av en remissrunda till Försvarsmaktens förband, skolor och center.

Länkar till tidigare inlägg i kronologisk ordning – äldst först:

Progressionsremissen på ämnesmötet 28 november 2016

Progresionsremissen – alla nedanstående inlägg i en följd 

Progression och lärandemål avseende ledarskap och pedagogik

Intervju med Thomas Grevholm

Varför behöver progression från gruppbefäl till specialistofficer tydliggöras?

Truppföring vs Trupputbildning – definition

intervju med Mikael Lindholm

Kursstruktur relaterat till progression