Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här
Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

Reservofficerseleverna som är under utbildning på Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) ska bli godkända skjutledare och genomför lektioner i skytte med varandra. Vi frågar deras lärare, Erik Hansson från MHS...

Utvärdering efter varje elevlektion vid reservofficersutbildningen på Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) har samma struktur och samma frågor. En av dem är: Nåddes målet? En annan: Kunde målet nåtts på...

Reservofficerseleverna utbildar och utbildas i skytte med AK5C. Metodiken i Handbok utbildningsmetodik används och de genomför övningar från en fastställd övningsförteckning, ÖFT. Vapenhantering är a och o i Försvarsmakten. Det...

Kan man säga "värdegrund upphör"? Diskussionen om Försvarsmaktens värdegrund vid reservofficersutbildningen fortsätter. Det som kallas värdegrundspaketet handlar om ledarskap kopplat till officersrollen. - De har fått tid att i grupper läsa in...

Ladda! Anläggning! Patron ur! Kommandoorden ljuder genom luften utanför skolhuset på Militärhögskolan i Halmstad (MHS H). Reservofficersutbildningen fortskrider. Det är pedagogikutbildning där verktyget är vapenutbildning som används för att tränas som...

– Avlämning! – Ja, kadett! Det visas, instrueras och övas avlämning, anmälan och klartecken. Lystring, manöver och giv akt är andra ord som hörs. Kadett Daniel Stafsing genomför ett lektionspass...

Instruktör i Försvarsmakten. Det är en av rollerna som reservofficerseleverna ska kunna axla efter utbildningen. Här ser vi kadett Maria Andersson hålla sin första lektion. Lektionen är resultatet efter planeringen...

Anders Svensson, chef för Luftvärnsregementet (Lv6), besökte förbandets reservofficerselever på Militärhögskolan i Halmstad (MHS H). Han passade på under ett pass i fysiskt stridsvärde och kom omklädd för just fys....

Anders Blanksvärd, lärare på Militärhögskolan i Halmstad, har följt reservofficerseleverna under fyra veckor och utbildat dem i fysiskt stridsvärde. Tanken är att ge dem en verktygslåda hur de ska lägga...

Reservofficerseleverna är samlade för genomgång av övningsplanering. Det är dags för momentet riskanalys. Wilas Wihlstrand, en av lärarna på Militärhögskolan i Halmstad, gör en presentation för att därefter låta eleverna...