Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här
Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

Lärplattformen innebär förbättrade möjligheter både för de enskilda deltagarna och stabscheferna att förbereda, utbilda och utveckla sig själva och sina funktioner innan, under och efter övningen. Lärplattformen som används vid...

Hur utbildar vi fler med befintliga resurser med bibehållen eller ökad kvalitet? Försvarsmaktens Tekniska Skola i Halmstad (FMTS) jobbar framgångsrikt med kompetensutveckling av lärare och utvecklingen av sin utbildningsprocess. Detta...

Har Sjöstridsskolan (SSS) funnit en del av lösningen på Försvarsmaktens personalförsörjningsutmaning? Inför läsåret 17/18 utbildning av specialistofficerare ställdes SSS inför en stor utmaning: Öka antalet studerande utan fler lärare och...

Vad kan och vill vi vid FMLOPE bidra med inom ramen för ledarskap på den högre nivån? Vilka utmaningar ser vi just där i tider av tillväxt och förmågeutveckling i...

Aktivt lärande är ett pedagogiskt koncept som Sjöstridsskolan i Karlskrona (SSS) anammat med framgång. De har följeforskat sin utveckling och inspirerar andra att följa efter. Den främsta anledningen till att...

Försvarsmakten ska växa. Vad behöver utvecklas inom ledarskap i högre utbildning mot en större krigsorganisation? Hur kan din del i Försvarsmakten bidra till detta? Vad är det för ledare och...

Ledarskap i tid av tillväxt med de utmaningar det innebär i kombination med uppdragstaktik och utformningen av uppdrag och resurser. De tre försvarsgrenscheferna har liknande utmaningar. Behåll flygvapenandan och det...

Ämnesmöte ledarskap och pedagogik våren 2019 med målet att deltagarna ska få ökad förståelse kring ledarskap i högre utbildning, chefskap och ledarskap på högre nivåer och fördjupad inblick i chefskap och ledarskap i...

Försvarsmaktens pedagogiska grundbok, Pedagogiska Grunder 2006, ska revideras. Mikael Gudmundsson från FMLOPE leder arbetet med målet att en ny utgåva finns klar våren 2021. Mikael Gudmundsson, varför en revidering av...

Flera av Försvarshögskolans (FHS) forskningsprojekt är inriktade på frågor gällande personalförsörjning utifrån rekrytering och tillväxt. Officersförsörjning samt innebörd av återtagande av plikt under Grundutbildning var några specifika områden som togs...