Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Om oss

Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet (FMLOPE) huvuduppgift är att leda utvecklingen av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik) i Försvarsmakten och på så sätt bidra till Försvarsmaktens förmåga att leverera effektiva insatser.

FMLOPE har krigsförbandens verklighet som utgångspunkt. Utvecklingsarbetet bedrivs bland annat genom omvärldsbevakning vilket innebär deltagande i till exempel olika studier, förbandsbesök, undersökningar, projekt och nätverksträffar. Samverkan med alla delar i Försvarsmakten såväl som med övriga totalförsvarsmyndigheter och Försvarshögskolan, samt andra universitet och högskolor är en viktig del i arbetet. Det ger bred förankring och en stor kunskapsbas. Internationellt samarbete ingår också i utvecklingsarbetet.

Resultatet av omvärldsbevakningen bearbetas och omsätts i styrande dokument och handböcker med mera. FMLOPE deltar också i utveckling och införande av nya verksamheter som till exempel Försvarsmaktens grundutbildning (GU).

Nätbaserat lärande
Som en del i uppgiften att utveckla lärandet (pedagogiken) i Försvarsmakten leder FMLOPE utvecklingen av nätbaserat lärande. Målet är att kurser och andra läraktiviteter ska kunna genomföras på ett flexibelt och effektivt sätt. Den som vill lära ska i större omfattning kunna välja när, var och med vilken metod man vill kompetensutveckla sig. Metoderna kan variera från till exempel självständigt lärande via tids- och rumsoberoende nätbaserade kurser till direkt handledning hemma på förbandet eller i insats.

En öppen dialog är central för en framgångsrik utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik) i Försvarsmakten. Ett utökat engagemang i sociala media, utvecklingen av en försvarsmaktsgemensam webbaserad lärplattform och olika typer av nätverk på nätet och i verkliga livet är viktiga verktyg för FMLOPE när det gäller att inhämta och sprida kunskap.

FMLOPE är organisatoriskt placerad vid Militärhögskolan Halmstad. Verksamheten genomförs med ett tydligt försvarsmaktsgemensamt fokus eftersom uppgiften är att leda utvecklingen av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik) för hela Försvarsmakten.