Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Nätverk Utveckla Lärmiljö

Försvarsmaktens Nätverk Utveckla Lärmiljö skapades vid ämnesmöte ledarskap och pedagogik den 23 maj 2018. Ämnesmötet genomfördes i Karlskrona tillsammans med Sjöstridsskolan (SSS) på plats i lektionssalen Ellenabben.

Fokus för ämnesmötet var att utveckla utbildningsmetodik och lärmiljöer med stöd av modern teknik. Temat var valt utifrån det uttryckta behovet av att utveckla organisation, personal och rutiner avseende pedagogik och utbildningsmetodik inklusive införandet av ny teknik och nätbaserade metoder för att på ett så pedagogiskt och effektivt sätt som möjligt uppfylla förbandens behov av rätt kompetens.

Vid våra förbandsbesök såväl som i dialoger med skolor och centrum framförs önskemål om seminarium och workshops som metod för erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad.

Det var helt eniga mötesdeltagare som skapade nätverket och samtliga deltagare var överens om de positiva effekterna nätverket ska komma att få. FM LOPE utsågs att vara sammanhållande och kommer att kalla till regelbundna möten, både IRL och på nätet.

Mer om ämnesmötet:
https://blogg.forsvarsmakten.se/fmlope/2018/05/29/utveckla-utbildningsmetodik-och-larmiljoer-med-stod-av-modern-teknik/

Marie Meigård, FM LOPE, ansvarig för Försvarsmaktens Nätverk Utveckla Lärmiljö.