Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Nätverk Utveckla Lärmiljö

Försvarsmaktens Nätverk Utveckla Lärmiljö skapades vid ämnesmöte ledarskap och pedagogik den 23 maj 2018. Ämnesmötet genomfördes i Karlskrona tillsammans med Sjöstridsskolan (SSS) på plats i lektionssalen Ellenabben.

Fokus för ämnesmötet var att utveckla utbildningsmetodik och lärmiljöer med stöd av modern teknik. Temat var valt utifrån det uttryckta behovet av att utveckla organisation, personal och rutiner avseende pedagogik och utbildningsmetodik inklusive införandet av ny teknik och nätbaserade metoder för att på ett så pedagogiskt och effektivt sätt som möjligt uppfylla förbandens behov av rätt kompetens.

Vid våra förbandsbesök såväl som i dialoger med skolor och centrum framförs önskemål om seminarium och workshops som metod för erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad.

Det var helt eniga mötesdeltagare som skapade nätverket och samtliga deltagare var överens om de positiva effekterna nätverket ska komma att få. FM LOPE utsågs att vara sammanhållande och kommer att kalla till regelbundna möten, både IRL och på nätet.

Mer om ämnesmötet:
https://blogg.forsvarsmakten.se/fmlope/2018/05/29/utveckla-utbildningsmetodik-och-larmiljoer-med-stod-av-modern-teknik/

Marie Meigård, FM LOPE, ansvarig för Försvarsmaktens Nätverk Utveckla Lärmiljö.