Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Active Learning Classroom

Active Learning Classroom (ALC) – Rum för aktivt lärande – är ett pedagogiskt koncept som Sjöstridsskolan i Karlskrona var först i Försvarsmakten med att använda. Flera av Försvarsmaktens enheter har inspirerats av dem. Här följer en beskrivning.

ALC-konceptet tar sitt avstamp i pedagogisk forskning som visar att kunskap är ingenting som överförs, utan någonting som utvecklas i individen i samspel med omgivningen. Ett sådant arbetssätt kräver flexibla, interaktiva och rumsliga möjligheter. Aktivt lärande är en förutsättning för att konceptet ska fungera. Aktivt lärande är en form av lärande där undervisningen strävar efter att engagera studenterna i lärandeprocessen mer direkt än vid andra metoder.

Ett ALC sätter den fysiska lärmiljön i fokus, alltså lokalen och dess utformning. Möblerna är monterade på hjul för att lättare optimera salen för olika undervisningstillfällen. Borden är oftast runda och utformade för att underlätta kollaborativt lärande. Det underlättar studenternas egna aktiva arbete i grupper där läraren agerar processledare och rör sig mellan grupperna för att följa arbetet och finnas till hands. Det finns whiteboards för att anteckna och diskutera runt som även fungerar som avskärmare mellan borden. Ofta används tekniska presentationsmöjligheter som en eller flera projektorer med tillhörande dukar, tv-skärmar vid varje bord och god tillgång till internet via wi-fi.

Försvarsmaktens nätverk Utveckla Lärmiljö (under FMLOPE ledning) skapades i Sjöstridsskolans (SSS) ALC våren 2018 efter ett tvådagarsmöte där genomgångarna handlade mycket om pedagogik och möjligheterna med aktivt lärande i ett ALC.

Här kommer vi att samla bakgrund med referenser, Försvarsmaktens ALC-aktörer och civila exempel på ALC.

Slutrapport följeforskning Ellenabben – Rum för aktivt lärande, Sjöstridsskolan – ”Efter att jag lärt mig förstå klassrummet så fungerar det jättebra.”

Aktivt lärande – något för dig?

FMTS & MHS H + ALC = SANT?

Rum för aktivt lärande – Ellenabben, SSS

Försvarsmaktens Nätverk Utveckla Lärmiljö

Skapandet av FM Nätverk Utveckla Lärmiljö

Podd med Andreas Nilsson och Petter Svensson, två av lärarna på SSS som arbetar med ALC

Göteborgs Universitet pedagogisk utveckling med ALC-salar