Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Active Learning Classroom

Active Learning Classroom (ALC) – Rum för aktivt lärande – är ett pedagogiskt koncept som Sjöstridsskolan i Karlskrona var först i Försvarsmakten med att använda. Flera av Försvarsmaktens enheter har inspirerats av dem. Här följer en beskrivning.

ALC-konceptet tar sitt avstamp i pedagogisk forskning som visar att kunskap är ingenting som överförs, utan någonting som utvecklas i individen i samspel med omgivningen. Ett sådant arbetssätt kräver flexibla, interaktiva och rumsliga möjligheter. Aktivt lärande är en förutsättning för att konceptet ska fungera. Aktivt lärande är en form av lärande där undervisningen strävar efter att engagera studenterna i lärandeprocessen mer direkt än vid andra metoder.

Ett ALC sätter den fysiska lärmiljön i fokus, alltså lokalen och dess utformning. Möblerna är monterade på hjul för att lättare optimera salen för olika undervisningstillfällen. Borden är oftast runda och utformade för att underlätta kollaborativt lärande. Det underlättar studenternas egna aktiva arbete i grupper där läraren agerar processledare och rör sig mellan grupperna för att följa arbetet och finnas till hands. Det finns whiteboards för att anteckna och diskutera runt som även fungerar som avskärmare mellan borden. Ofta används tekniska presentationsmöjligheter som en eller flera projektorer med tillhörande dukar, tv-skärmar vid varje bord och god tillgång till internet via wi-fi.

Försvarsmaktens nätverk Utveckla Lärmiljö (under FMLOPE ledning) skapades i Sjöstridsskolans (SSS) ALC våren 2018 efter ett tvådagarsmöte där genomgångarna handlade mycket om pedagogik och möjligheterna med aktivt lärande i ett ALC.

Här kommer vi att samla bakgrund med referenser, Försvarsmaktens ALC-aktörer och civila exempel på ALC.

Slutrapport följeforskning Ellenabben – Rum för aktivt lärande, Sjöstridsskolan – ”Efter att jag lärt mig förstå klassrummet så fungerar det jättebra.”

Aktivt lärande – något för dig?

FMTS & MHS H + ALC = SANT?

Rum för aktivt lärande – Ellenabben, SSS

Försvarsmaktens Nätverk Utveckla Lärmiljö

Skapandet av FM Nätverk Utveckla Lärmiljö

Podd med Andreas Nilsson och Petter Svensson, två av lärarna på SSS som arbetar med ALC

Göteborgs Universitet pedagogisk utveckling med ALC-salar