På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Pedagogiska Grunder 2022 fastställd

fmlope

Nu är läroboken Pedagogiska grunder 2022 här! Efter 16 år har den femte versionen av Försvarsmaktens grundbok i pedagogik fått en rejäl uppdatering och ny utformning utifrån dagens behov och krav. Flera kapitel är nyskrivna. Men varför behöver Försvarsmakten en egen bok i pedagogik?
– Jag är stolt över att Försvarsmakten har en egen pedagogisk grundsyn och alldeles ny lärobok som ytterst omhändertar hur vi utvecklar förmåga till effektiv handling i extrema situationer under väpnad strid, sammanfattar Klas Eksell, Försvarsmaktens utbildningschef. Det kräver särskild omsorg i utformning av lärsituationen, och en idé om utbildningspraktik som vi inte kan hämta någon annanstans.
Vem är boken till för och hur ska den användas?
Boken riktar sig i första hand till alla som arbetar med att – direkt eller indirekt – utbilda krigsförband. Den ska vara ett stöd för de som utbildar instruktörer/lärare, leder och genomför utbildning på kompani eller motsvarande kursnivå. I Pedagogiska grunder 2022 återfinns Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn, bakomliggande teorier och resonemang kring utbildning i en militär kontext.
– Den är avsedd att vara en fördjupning och bakgrund till Handbok utbildningsmetodik, förklarar Mikael Gudmundsson, Militärhögskolan Halmstad/Försvarsmaktens ledarskaps-och pedagogikenhet, redaktör för boken. De två publikationerna kompletterar varandra. Handbok Utbildningsmetodik bygger på Pedagogiska grunder och ger anvisningar för det praktiska genomförandet av utbildning. Innehållet i Pedagogiska grunder 2022 ska ge stöd för samtal och reflektion över den egna utbildningspraktiken, i till exempel befäls- och lärarlag, i syfte att den kan vidmakthållas eller utvecklas för att svara mot de krav och förväntningar som ställs på god militär utbildning.
De som arbetar med utbildning i Försvarsmakten förväntas dels ha en gedigen kunskap inom utbildningens sakområden och dels i att organisera och genomföra denna utbildning.
– I den nya versionen finns ett nytt kapitel som behandlar just organisering av utbildning, berättar Mikael Gudmundsson. Ett av perspektiven i detta kapitel resonerar kring att organisera utbildning på ett sätt som stödjer vår ledningsfilosofi grundad på uppdragstaktik där individer har förmåga att hantera förändrade situationer, ta initiativ, samarbeta och lösa problem.
Övriga nyskrivna kapitel behandlar till exempel vår etiska referensram och vilka handlingar som är acceptabla i utbildningssituationen, utbildning ur stressperspektiv, kommunikation i lärsituationen och instruktörens förhållningssätt.
Arbetet med den nya versionen startade med en förstudie 2019. Publikationen gavs ut som arbetsversion under 2021. Synpunkter och utvecklingsförslag har tagits emot efter användning av arbetsversionen vid förband, skolor och centra.
– Det är verkligen ett lagarbete som möjliggjort denna fina leverans, summerar Klas Eksell. Även om läroboken har en tydlig primär målgrupp har alla att lära och omfamnas av Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn!
Du hittar boken i pdf-format via Försvarsmaktens webbplats.
Text: Charlotte Pettersson, Militärhögskolan Halmstad
Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten
Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *