På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Erfarenheter Covidanpassning av utbildningar

fmlope

MHS H/FMLOPE har, på uppdrag av FM Utbildningschef, sammanställt och bearbetat erfarenheter av de anpassningar som förband, skolor och centra genomfört under 2020 för att minska smittspridningen och samtidigt i möjligaste mån fullfölja pågående och kommande utbildningar, inte minst för att tillgodose behovet av officerstillväxt. En redan påbörjad utveckling av flexibla lärmetoder har fått en rejäl skjuts på grund av pandemisituationen, men utmaningar finns.

– Förband och skolor hade väldigt olika utgångslägen i mars 2020, förklarar Marie Meigård, projektledare på MHS H/FMLOPE. De som redan påbörjat utbildningsutveckling med omställning till mer flexibla lärmetoder hade självklart lättare att hantera situationen och anpassa lärsituationen med hjälp av nätbaserade lösningar. De har kunnat förädla det de redan påbörjat medan andra haft en längre resa att göra.

Kreativitet och engagemang i utmanande tider
I många krissituationer vill man ha en ledstång att hålla sig i. Avsaknaden av en digitaliseringsstrategi och pedagogisk målbild för flexibelt lärande i Försvarsmakten blev extra kännbar när flexibla lärmetoder plötsligt blev en nödvändighet i vardagen för flertalet av de som genomför utbildning i Försvarsmakten.
– Några förband har varit uppfinningsrika, tagit egna initiativ och sett möjligheter när det saknats riktlinjer och styrningar medan andra har avvaktat och “suttit stilla i båten”, konstaterar Marie Meigård. Sammantaget ser vi engagemang, vilja och kreativitet bland lärare och instruktörer som givet sina förutsättningar kontinuerligt försöker skapa lärsituationer för att elever och studerande ska nå kunskapsmålen. Vår bedömning är att det finns stor potential att med relativt enkla medel stödja de med störst behov och samtidigt stödja de som kommit längst till ytterligare utveckling till gagn för hela myndigheten.

Framtiden – en kombination av metoder
En annan viktig erfarenhet är att Försvarsmaktens krav på särskilda förmågor kopplat till den militära professionen och officersrollen förutsätter att man kan träffas fysiskt i lärsituationer för att träna praktiska moment och att leda, samarbeta och kommunicera. En individs lämplighet för yrket är också svår att bedöma via huvudsaklig nätkontakt.
– Vårt aktiva arbete med Individ och professionsutveckling (IPU) för blivande officerare kan omöjligen genomföras med kvalité helt på distans via nätkontakt, konstaterar Marie Meigård. Men många upplever att utbildning med hjälp av nätbaserade metoder är ett utmärkt komplement. Det gäller bara att hitta den rätta kombinationen som till och med kan bidra till ökad kvalitet och tillfredsställelse. Alla lär på olika sätt och rätt nyttjat innebär flexibla lärmetoder att fler individer kan utbildas och känna sig stimulerade i lärsituationen.

Utvecklingsresan fortsätter
Slutrapporten har mottagits av ställföreträdande FM UtbC kommendör Anna-Karin Broth som ser den som ett viktigt led i fortsatt utveckling av Försvarsmaktens utbildningsverksamhet:
– Resultatet är dels viktigt för att ta lärdom av hur pandemin har påverkat våra utbildningar, men också för att fortsätta en naturlig utveckling av ett flexibelt lärande. Erfarenheterna visar att det inte är en fråga om det ena eller andra metodvalet. Vi behöver fortsatt en utbildningsverksamhet i Försvarsmakten som medger en blandning av metoder för lärande – enskilt och tillsammans med andra på plats vid våra förband, skolor och centrum i kombination med andra pedagogiska och didaktiska val. Rapporten ska inte ses som ett avslut utan snarare som en avstämning av var vi är i utvecklingen av en flexibel, resurseffektiv och ändamålsenlig lärmiljö. Tack vare alla inblandades engagemang, även framgent, kommer den att fungera som en bra och konstruktiv språngbräda för fortsatt utveckling av både IT-infrastruktur, pedagogik och didaktik.

Ta gärna del av slutrapporten som bygger på underlag från 19 förband, skolor och centrum. I rapporten finns bland annat mer utförlig information om ”best practice” och MHS H/FMLOPE rekommendationer för utveckling av flexibelt lärande i Försvarsmakten.

Slutrapport erfarenheter inom utbildning maa covid-19

Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *