Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Coronakrisen, utbildning och goda exempel på anpassningar

fmlope

Försvarsmaktens utbildningar ska fullföljas i största möjligaste mån trots coronakrisen. Anpassningar och åtgärder vid förband, skolor och centrum är många och olika. För att kunna sprida goda erfarenheter har FMLOPE i uppdrag att samla in, bearbeta och sprida gjorda erfarenheter. Vi behöver alltså hjälp!

Foto: U.S. Air Force Graphic by Rosario ”Charo” Gutierrez.

Direktivet:

  • Insamla, bearbeta och sammanställa erfarenheter av de utbildningsanpassningar som gjorts samt dess konsekvenser som gjorts vid Försvarsmaktens skolor och centrum med anledning av COVID-19.
  • Sammanhålla erfarenhetsarbetet ur ett pedagogiskt perspektiv genom dokumentation och överspridning av erfarenheter mellan Försvarsmaktens skolor och centrum. 

När vi fick frågan om vi kunde hjälpa till konstaterade vi att vi inför det planerade nätverksmötet med Utveckla Lärmiljö i början av maj redan förberett insamling, bearbetning och presentation av nätverkets erfarenheter med anledning av coronakrisen. Så svaret blev givetvis ja.

Sjöstridsskolan planerade samtidigt, av samma anledning, en intern enkät. Vi föreslog att den skulle breddas och kompletteras så att den kunde användas för hela myndighetens behov. Sjöstridsskolan och nätverket Utveckla Lärmiljö gav tummen upp. Många engagerade personer har prioriterat arbetet så att vi på kort tid kunnat arbetat fram och sända ut en enkät till skolor och centrum i Försvarsmakten.

Syftet med enkäten är att undersöka hur personal och studerande vid Försvarsmaktens skolor och centrum har hanterat och upplevt förändring i hur kurser genomförs och den snabba omställningen till att använda mer flexibla metoder där nätbaserat lärande är ett av flera verktyg.

Vi har valt att fråga fyra målgrupper: chefer (tex C UtbE, C Avd, C sektioner, skolförvaltare), lärare (även kurschefer, plutonchefer), IKT-pedagoger (vhtutvecklare, utbutvecklare, pedagogisk utvecklare, bibliotekarie) och studerande (SOU, ROU, AROU, HSOU, OP, SOFU, GU, övrigt).

Vi har lagt enkäterna som öppna kurser på itslearning. På startsidan finns en nyhet som alla användare av plattformen får när de loggar in. Här finns en kort bakgrund, uppmaning att svara och länkar till enkäterna. De är även sökbara i katalogen. Vi har även sänt ut ett följebrev till våra kontaktpersoner i nätverket Utveckla Lärmiljö foljebrev-till-enkat-200513.pdf

Enkäterna är aktiva tom den 31 maj kl 23.59. Så fram till då har de svarande på sig att svara. Vårt arbete med enkätsvaren som grund fortsätter den 1 juni.

Vi hoppas att de som utses att besvara enkäten verkligen tar tid på sig att göra det så utförligt och komplett som det går. För era erfarenheter är viktiga. Era erfarenheter kan hjälpa andra. Uppdraget är ur ett helhetsperspektiv där varje liten del är viktig. Tidpunkt och tempo är valt utifrån att så tidigt som möjligt, här och nu, dokumentera, hitta anpassningar, åtgärder och lösningar – goda exempel – som kan spridas inom Försvarsmaktens utbildningsverksamheter så snabbt som möjligt. Men även att hitta och hjälpa de som fastnat, stannat upp och inte kommer vidare genom att hitta anledningar, identifiera lösningar och föreslå dem. Trots att en enkät kan upplevas vara ett störmoment i en intensiv tid så är besvarandet betydelsefullt för hela Försvarsmakten. Tack för din insats!

Enkäten kommer kunna vara underlag för en forskarrapport till hösten. Den kompletteras med frågor och intervjuer. Redan till sommaruppehållet kommer vi att ha underlag för att visa goda exempel som kan påverka höstens utbildningar positivt.

Era åtgärder och anpassningar – goda exempel – i Försvarsmaktens utbildningsverksamhet måste spridas.
Tack till alla som gjort denna extraordinära insats möjlig.

Länk till FM lärplattform https://fm.itslearning.com

Itslearning som app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itslearning.itslearningintapp&hl=sv
https://apps.apple.com/se/app/itslearning/id951619066 

 

 

 

 

Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *