Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

GU-konferensen – ledarskap, lärande och samarbete

fmlope

Ledarskap – lever vi som vi lär? Sjöstridsskolans lyckade sätt att möta utbildningsbehovet av värnpliktiga. Strimma C i GMU föreslår bli Strimma Samarbete i GU. Detta var de redovisningar och inspel FMLOPE stod för under de två konferensdagarna med ett ”GU” framför.

Mikael Gudmundsson

Grundutbildningskonferensen, GU-konferensen, var planerad att genomföras under tre dagar som en klassisk konferens. För att minska risken för smittspridning genomfördes den istället via ett nätmötesverktyg med alla för- och nackdelar det för med sig. Men för att inte tappa tempo i beslutsprocessen av revidering av styrande dokument och lyckas med beslut i maj som ska gälla från 1 juli med inryckning till hösten var det under rådande omständigheter helt tillfyllest. Tillräckligt bra alltså.

Max Johansson

SJÖSTRIDSSKOLAN – AKTIVT OCH NÄTBASERAT LÄRANDE UNDER GMU
Max Johansson, kompanichef vid Sjöstridsskolan Karlskrona (SSS) och Joakim Carlsson vid Ledarskap och pedagogik i Försvarsmakten (FMLOPE) i Halmstad var aktiva i den presentation av hur FMLOPE följt SSS värnpliktsomgång 19/20 tolv inledande veckor. Anledningen till att FMLOPE valt att följa som observatörer var att SSS gjort en rad åtgärder för att möta ökat utbildningsbehov med samma personella resurser. Joakim från Halmstad och Max från Karlskrona rapporterade om SSS framgångsrika sätt att utbilda värnpliktiga kopplat till nätbaserat och aktivt lärande. Presentationen väckte förvånansvärt få frågor men vi och SSS är alltid beredda på att berätta mer.

Joakim Carlsson

FÖRSVARSMAKTENS INPLEMENTERADE LEDARSKAPSMODELL TILLÄMPAS I VARIERAD OCH BEGRÄNSAD UTSTRÄCKNING
Magnus Möller, FMLOPE, gjorde en presentation om ledarskap och Försvarsmakten. Utvecklande Ledarskap som varit Försvarsmaktens Ledarskapsmodell sedan 2003 verkar fortfarande ha stor potential. Det finns nya rön i den magisteruppsats som Björn Öberg, FMLOPE, nyligen presenterade. En kvalitativ och kritisk studie av Försvarsmaktens implementerade ledarskapsmodell – Att leda i fred och ofred. Den finns på Bokhyllan på FMLOPE blogg och här att ta del av.

STRIMMA C FÖRESLÅS BLI STRIMMA SAMARBETE
FMLOPE ansvarar för ett antal områden inom den militära grundutbildningen som nu förändras. Styrningar revideras och vid GU-konferensen presenterades förslag till nya styrningar som kommer att gälla från den 1 juli 2020. Projekt och strimmor i GMU tas bort och större handlingsfrihet för Försvarsmakten olika delar införs.

UPPGIFTEN, GRUPPEN OCH JAG – STRIMMA C I GMU, ska ersättas.

Mikael Gudmundsson, FMLOPE, har producerat ett nytt handledarunderlag med justeringar enligt nya förutsättningar för GMU-målsättningarna som han presenterade vid GU-konferensen – Utveckla samarbetsförmågan vid grundutbildning (GU). Referensmaterial är även fortsatt Handbok Samarbete och Befälsföring kapitel 2. https://drive.google.com/…/0B2C54ydxgk_YU1JTdW00eWtJOW8/view

Vi vill trycka på några delar i handledarunderlaget.

· För att uppnå GMU-målsättningarna för samarbetsförmåga genomförs lämpligen utbildningen som en strimma.

· Rekryterna använder erfarenheter i gruppen och arbetar självständigt utifrån de anvisningar instruktören ger och redovisar sitt arbete.

· För att bibehålla samarbetsförmågan under GU använd verktyget ”Särskild tillsyn på gruppen” en gång i månaden eller vid behov.

Flera års erfarenhet visar att rekryterna själva tar ansvar för att utveckla ett bra samarbete i gruppen och hur man behandlar varandra. Det fråntar inte instruktören ansvaret att följa upp hur samarbetet fungera – tvärtom kan instruktören referera till de strategier gruppen har tagit fram om det inte fungera.

Så med de föreslagna förändringarna av den tidigare Strimma C som föreslås att även fortsättningsvis genomföras som en strimma för att uppnå GMU-målsättningarna för samarbetsförmåga.

När det nya handledarunderlaget är fastställt kommer det att finnas bla på vår Bokhylla https://blogg.forsvarsmakten.se/fmlope/publikationer/ 

Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *