Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

ATT LEVA I FRED OCH OFRED – MAGISTERUPPSATS OM UTVECKLANDE LEDARSKAP

fmlope

Björn Öberg, FMLOPE, har skrivit en kvalitativ och kritisk studie av Försvarsmaktens implementerade ledarskapsmodell Utvecklande Ledarskap (UL). Vi gratulerar Björn och uppmanar alla intresserade att läsa uppsatsen. Under bilden bifogas en länk till en pdf-version som nu finns på vår Bokhylla.

http://blogg.forsvarsmakten.se/fmlope/files/2020/03/fulltext01.pdf

Abstrakt

Syftet med den föreliggande studien var att undersöka det utvecklande ledarskapets (UL) relevans för Försvarsmakten genom att studera dess tillämpning och funktion i utbildnings- och förbandsverksamheten. Undersökningen utgick från en kvalitativ och hermeneutisk ansats, då den baserades på intervjuer och tolkningen av dessa. Sammanlagt genomfördes nio intervjuer. Urvalet var strategiskt, då studierektorer från Försvarsmaktens skolor valdes ut i linje med studiens fastställda kriterier. Studien var av kritisk karaktär och använde ett abduktivt förhållningssätt till teori. Som teoretisk referensram valdes Nyinstitutionell teori.

Resultatet visar att det utvecklade ledarskapet tillämpas i varierad och begränsad utsträckning ur ett individ-, skol- och organisationsperspektiv. Enligt empirin finns det en diskrepans mellan tillämpningen av UL och dess faktiska funktion i organisationen. Härvidlag visar resultatet att UL kan fylla andra underliggande funktioner som legitimitetsinbringande, rekryteringsbefrämjande och varumärkesbyggande aktivitet för Försvarsmakten. Utöver detta visar resultatet att samhälleliga, organisatoriska och individuella faktorer påverkar implementeringen av UL och hur Försvarsmakten bedriver ledarskap. I diskussionsdelen diskuterades detta med hjälp av tidigare forskning och studiens teoretiska referensram. Avslutningsvis ges exempel på framtida forskning och praktiska implikationer.

Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *