Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Aktivt lärande vid GU – Uppstart instruktörsutbildning

fmlope

– Jag vill att ni vill, att ni vågar testa och göra. Ta chansen och ge dem ansvar, säger kompanichef Max Johansson. Tre ord i versaler lyser på den stora projektorduken bakom honom.
VILJA
VÅGA
GÖRA
Det är första mötet med instruktörerna som ska utbilda rekryterna vid Militär Grundutbildning på Sjöstridsskolan (SSS) hösten 2019. – Så om ni inte vill. Säg till. Nu. Max Johansson avslutar med ett brett leende innan han återigen välkomnar dem alla, önskar lycka till och överlämnar till kurschefen.

Max Johansson. Örlogskapten och kompanichef för GU-kompaniet af Trolle på SSS.

SSS har använt den pedagogiska metoden aktivt lärande sedan 2017. De antog utmaningen att utbilda avsevärt fler elever vid specialistofficersutbildningen (SOU) än de gjort tidigare och det utan att tillföras mer resurser i form av lärare, lokaler eller ekonomi. Beslutet att anamma konceptet aktivt lärande med teknikstöd som kallas Active Learning Classroom har visat sig vara lyckosamt, till gagn för såväl elever, lärare som för att uppnå kursmålen. Följeforskningen som bekräftar resultaten finns i slutrapporten här: https://blogg.forsvarsmakten.se/fmlope/files/2018/10/slutrapport-foljeforskning-ellenabben-rum-for-aktivt-larande-2018-05-21.pdf
Nu breddar SSS användandet av aktivt lärande till att omfatta även militär grundutbildning (GU). Det är andra gången som den pedagogiska metoden används här. Denna gång lite mer. Instruktörskursen inför höstens utbildning genomförs i tre delar med tre veckor per del. Måndagen den 16 september är det inryckning och värnpliktsutbildningen startar.

I lektionssalen tar Magnus Westerlund, som har den traditionella uppgiften att vara kurschef, över efter Max Johansson och introducerar Mikael Björkman som axlar den mindre vanliga rollen, pedagogisk utvecklare. Mikael är samtidigt plutonchef för den inneliggande värnpliktsutbildningen. Efter deras utryckning kommer han att vara pedagogisk utvecklare på heltid. Så under hösten kommer han att ha stor möjlighet att vara stödja instruktörerna.

Mikael Björkman. Fanjunkare och pedagogisk utvecklare vid SSS.

I skrivande stund är det 236 rekryter som ska utbildas på SSS. Samtidigt presenteras försvarsberedningens slutrapport där beredningen föreslår en fördubbling av grundutbildningsvolymerna fr.o.m. 2024 i förhållande till idag, från ca 4000 personer upp till 8000 personer. En ökning som kommer påverka även SSS. Men de som ska göra det jobbet blir inte fler. Så hur det ska kunna genomföras blir en pedagogisk utmaning. Kanske har SSS en del av lösningen.

Presentationerna i lektionssalen sker till stora delar med Försvarsmaktens lärplattform som utgångspunkt. Kursen projiceras öppet på duken där Mikael Björkman kompletterar information om deltagarna. Här finns all information och plattformen används även för att kommunicera mellan lärare och elever. itslearning-appen underlättar och i kombination med att instruktörseleverna får en personlig laptop med internet underlättas arbetet. Personlig tjänstemobil med smart funktion får de i anslutning till värnpliktsinryckningen till hösten.

Eleverna får ett antal frågeställningar första dagen. Några att att fundera kring och redovisa individuellt, några att diskutera på lärplattformen för att sedan gruppdiskutera och redovisa vid examinationstillfällena. Några exempel:

  • Vad är lärande? – Reflektera kring lärande.
  • Kunskap – hur definieras det?
  • Vad är Blooms taxonomi?
  • Erfarenheter. – Egna tankar kring eget lärande och erfarenheter kopplat till instruktörskursen och kommande grundutbildning av  värnpliktiga.

Jens Friberg. Sergeant och instruktör vid SSS.

Samtidigt har eleverna i uppgift att gruppvis förbereda en praktisk uppgift till torsdag morgon. En skjutövning på ett övningsfält. De ska besluta om vilken utrustning som ska med, se till att alla har tagit ut den på förrådet, genomföra bokning av skjutfält, uthämtning av vapen, ammunition, beställning av mat och dryck, transport osv. Sist men inte minst skriva ett PM för övningen enligt den mall SSS fastställt, för att sedan genomföra och utvärdera övningen.

Vi på FM LOPE följer delar av SSS instruktörsutbildning och den kommande värnpliktsutbildningens första tolv veckor för att studera hur SSS tillämpar aktivt lärande. Vårt syfte är att se möjligheter att inspirera fler delar av Försvarsmakten att göra detsamma. Allt för att bidra till att underlätta Försvarsmaktens tillväxt och ökade operativa förmåga.

Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *