Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Skräddarsydd lärplattform används vid CJSE 19

fmlope

Lärplattformen innebär förbättrade möjligheter både för de enskilda deltagarna och stabscheferna att förbereda, utbilda och utveckla sig själva och sina funktioner innan, under och efter övningen. Lärplattformen som används vid övningen CJSE 19 är skild från Försvarsmaktens ordinarie lärplattform och skräddarsydd för att användas vid övningar.

Tohmas Ax och Niclas Ljung vid FMLOPE arbetar på två nivåer parallellt för att både stötta planerare och övningsledning inför övningen och att samtidigt utveckla användningen av nätbaserat lärande i övningar.

 1. Utveckling av övningskonceptet (SwAF ADL platform)
  • utformning av övningssiten specifikt för CJSE 19 på Försvarsmaktens lärplattform
  • bidra med utbildning, guidning
 2. Utveckling nätbaserat lärande i övningar (MADLx)
  • fortsättning på Viking 18 med inriktning på nästa Vikingövning
  • provat nytt anmälningsförfarande för att skapa konto
  • samarbete med ADL-initiative (US DoD)

CJSE 19 Foto: Blaire Harms

Lärplattformen är skräddarsydd för att användas i övningar och är skild från Försvarsmaktens ordinarie lärplattform. Anledningen är för att den delen skall kunna vara mer progressiv och experimentell. För närvarande används den primärt för datorstödda övningar (CAX) men i en nära framtid kommer den också att användas, åtminstone delvis, för ”vanliga” övningar med trupp i terrängen (LIVEX). Varje övning har sin speciella del på plattformen.

CJSE 19 Foto: Blaire Harms

Plattformen är dels tänkt att förbättra möjligheterna för den enskilde deltagaren att förbereda dels för stabscheferna att utbilda och utveckla sina staber innan, under och efter övningen. Det blir särskilt viktigt sig inför stora multinationella övningar som ofta har komplexa övningsscenarion. Som exempel kan nämnas att till både Viking 18 och till CJSE 19 har det tagits fram särskilda introduktionskurser som på ett pedagogiskt sätt ger deltagaren en överskådlig bild av vad som lett fram till det krisläge som uppstått samt vilka entiteter som ingår.

Om övningen på Försvarsmaktens hemsida:

Combined Joint Staff Exercise (CJSE 19) är en ledningsträningsövning som genomförs i samarbete mellan Försvarsmakten och Försvarshögskolan. I övningen ingår även internationella deltagare och deltagare från civila myndigheter.

Syftet med övningen är att förbereda enskilda deltagare (officerare och studenter) att ingå i en multinationell stab. För Försvarsmakten är övningen ett led i utvecklingen av ledningsförmågan på operativ och taktisk nivå. Fokus för övningen är att träna stabsarbetsmetoder och processer för chefer och stabsmedlemmar.

Övningen genomförs helt simulerad från datorstyrda system och scenariot i övningen är helt fiktivt men baserat på en mångårig erfarenhet från medverkan i verkliga insatser avseende konflikter i vår omvärld. Det internationella deltagandet gör att förmågan att lösa uppgifter på högkonfliktsnivå tillsammans med andra nationer ökar.

Övningen genomförs på tre olika platser, Ledningsregementet i Enköping (som huvudbas), Luftstridsskolan i Uppsala och örlogsbasen i Karlskrona.

CJSE 19 pågår mellan den 1 och 11 april och i år deltar cirka 1 200 personer.

Deltagande länder: Norge, Finland, USA, Nederländerna, Georgien, Österrike, Schweiz, Estland, Sydkorea och Sverige.

Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

0 kommentarer

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *