Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Utveckla Försvarsmaktens lärmiljöer!

fmlope

Hur utbildar vi fler med befintliga resurser med bibehållen eller ökad kvalitet? Försvarsmaktens Tekniska Skola i Halmstad (FMTS) jobbar framgångsrikt med kompetensutveckling av lärare och utvecklingen av sin utbildningsprocess. Detta i en komplex miljö, med kvalificerade system och höga krav som berör samtliga av Försvarsmaktens arenor och försvarsgrenar. Deltagarna i Försvarsmaktens Nätverk Utveckla Lärmiljö träffas vid FMTS den 8-9 maj för att inspireras.

Foto: FMV

Under nätverksmötet kommer vi att få förevisningar av olika lärmiljöer på FMTS och diskutera och utbyta erfarenheter hur förband, skolor och centrum aktivt arbetar för utvecklade lärmiljöer.

Mot bakgrund av att Försvarsmakten genomgår flera stora förändringar samtidigt som personalförsörjningen är en av de största utmaningarna vi har framför oss så är det tydligt att färre ska utbilda fler för att Försvarsmakten ska uppnå de målsättningar och förväntningar som finns hos våra uppdragsgivare. Här finns det utmaningar som vi tillsammans kan möta.

Hur utbildar vi fler med befintliga resurser med bibehållen eller ökad kvalitet?
Vilka krav ställer det på våra lärare och instruktörer?
Vilka krav ställer det på våra lärmiljöer?
Hur påverkar det kvaliteten på slutprodukten?

FMLOPE har uppgiften att leda Försvarsmaktens utveckling inom ledarskap och pedagogik. År 2018 startade vi ett nätverk för de som jobbar med eller är intresserade av utveckling av lärmiljöer och nätbaserat lärande. Genom nätverket erbjuder vi stöd och utbildningar till förband, skolor och centrum i Försvarsmakten avseende Pedagogik- och metodutveckling samt bjuder in till möten och workshops.

Vi har efter dialog med flertal förband konstaterat att det finns fortsatt behov av att utveckla organisation, personal och rutiner avseende pedagogik och utbildningsmetodik inklusive införandet av ny teknik och nätbaserade metoder för att på ett så pedagogiskt och effektivt sätt som möjligt uppfylla förbandens behov av rätt kompetens.

Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

0 kommentarer

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *