Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Våra reflektioner efter ämnesdagar 6-7 mars

fmlope

Vad kan och vill vi vid FMLOPE bidra med inom ramen för ledarskap på den högre nivån? Vilka utmaningar ser vi just där i tider av tillväxt och förmågeutveckling i Försvarsmakten? Vad vill Försvarsmaktsledningen (FML) och våra nyinrättade Försvarsgrensstaber kommunicera vad gäller detta ledarskap? Detta var några frågor som vi funderade på och diskuterade redan för flera år sedan och nu äntligen har vi genomfört våra ämnesdagar med delar av dessa frågor på programmet.

Marinförvaltare Anders Wiberg (till vänster) och Stefan Borén. I förgrunden gradbeteckningarna för flygvapenförvaltare Peter Sjöstrand (vänster) och överste Anders Persson som är flygstabschef.

För två år sedan diskuterade vi förutsättningar för att genomföra något vi då kallade ”Försvarsmaktens ledarskapsdagar”. Vi hade under flera år haft olika teman på våra ämnesmöten men varken Försvarsmakten, FM LOPE eller Försvarshögskolan (FHS) hade de senaste åren genomfört något seminarium med fokus på ledarskap på högre nivåer.

Hösten 2018 bestämdes temat för dagarna till ”Ledarskap i högre utbildning och organisation” och här valde vi att inte spänna bågen så högt som i ”Försvarsmaktens ledarskapsdagar”, utan utgick från det redan existerande och befintliga forum med vårt ämnesföreträdarnätverk som bas. Planeringen igångsattes och vi identifierade tidigt att vi önskade såväl Försvarsmaktsledningen som Försvarsgrenschefernas syn på de frågor vi ställt.

I tider av tillväxt så händer mycket i organisationen och vi insåg samtidigt att det skulle bli svårt att få tillgång till generaler och amiraler på plats i Halmstad under två dagar. Alternativ togs fram och med stöd av försvarsmaktsförvaltarna lyckades vi istället få till intervjuer med de tre försvarsgrenscheferna. Intervjuer som spelades in och kunde användas under mötet.

Chefen för Marinen, Jens Nykvist, talade via Adobe Connect bland annat om ansvarskulturens betydelse i Marinen.

Tillsammans med övrigt innehåll, så blev de ett alldeles utmärkt inspel till vårt valda tema, där även FHS och Chefen för Luftvärnsregementet (Lv6) verkligen bidrog till en bred representation, men också med sina personliga perspektiv på ledarskap i Försvarsmakten.

Anders Svensson, regementschef för Luftvärnsregementet Lv6, delar med sig av några intryck från ledarskapssituationer under sin karriär. Bland annat hur undvika att erodera ledarskapet genom att hålla fingrarna från ”syltburken”.

Totalt ett 60-tal deltagare var anmälda till mötet och förväntansfullt välkomnade vi alla till ett innehåll, där film, föredrag, paneldiskussion varvades med grupparbeten och nätverkande. Tiden gick fort och två välfyllda dagar var snart till ända.

I utvärderingen visades främst uppskattning kring innehåll, upplägg och genomförande. Särskilt mötets första dag med försvarsgrensperspektiven samt chefen Lv6 personliga perspektiv blev uppskattade. Men även FHS medverkan dag två lyftes som särskilt intressant och givande.

Vår andemening med programinnehållet var just att spegla hur ledarskapsutbildningen på högre nivå, kan sägas överrensstämma med de uttryckta önsvärda kraven på förmåga att verka som chef och ledare på högre nivå i Försvarsmakten.

Torbjörn Engelkes (vänster) och Jan Fredriksson, båda FHS, talade om ledarskapsutbildning i högre utbildning vid FHS. ”Akademisk utbildning – En begränsning eller möjlighet för Försvarsmakten?”

Vi hoppas att mötets deltagare fått med sig fler perspektiv inom ledarskap att arbeta vidare med vid det egna förbandet eller organisationen. Vi fortsätter att driva utvecklingsfrågor inom ledande och lärande utifrån våra tillgängliga resurser och temat för detta möte finns det all anledning att återkomma till.

Avslutningsvis, ett stort och innerligt tack till alla Ni som på olika vis bidrog till mötet, dess genomförande och dess innehåll!

Stefan Boren, chef för FMLOPE
Thomas Grevholm, ställföreträdande chef för FMLOPE

Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

0 kommentarer

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *