Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Försvarsgrenscheferna om ledarskap på högre nivå

fmlope

Ledarskap i tid av tillväxt med de utmaningar det innebär i kombination med uppdragstaktik och utformningen av uppdrag och resurser. De tre försvarsgrenscheferna har liknande utmaningar.

Anders Wiberg och Stefan Borén. I förgrunden gradbeteckningarna för flygvapenförvaltare (vänster) och överste.

Behåll flygvapenandan och det goda ledarskapet, säger Mats Helgesson, chef för Flygvapnet. Han och motsvarigheterna i Marinen, Jens Nykvist, och Karl Engelbrektson från Armén deltog på ämnesmötet igenom i förväg inspelade intervjuer. De tre försvarsgrensförvaltarna fanns med på plats och kompletterade.

Anders Persson

Flygstabens chef, Anders Persson, tog vid efter Mats Helgesson och inledde med Flygvapnets bakgrund och historia för att utveckla vad flygvapenandan innebär och hur synen på ansvar ser ut i ett ledarskap för samtiden. Flygvapenförvaltare Peter Sjöstrand kompletterade bland annat med hur flygvapenofficerare är både generalister och specialister.

Peter Sjöstrand och Anders Persson

Jens Nykvist talade om ansvarskulturens betydelse i Marinen. Marinförvaltare Anders Wiberg fyllde på med det marina hotspektrum som finns kopplat till ledarskap med uppdragstaktik, tillit och handlingsfrihet. Han gav en rad exempel som förstärkte marinchefens övergripande beskrivningar. På frågan om det finns ett marint ledarskap svarade han: Nej, det finns ett försvarsmaktsledarskap med samma språkbruk och vi har försvarsgrensdialekter.

Anders Wiberg

Arméchefen Karl Engelbrektson talade utifrån BIS och ur de underställda ska tolka för att sprida order neråt och inåt. Men även att resa mellan uppåt, utåt och nedåt inåt. Han talade även om 3 plus 2 plus 1 är målbilden för 2025 och nu ska arméns chefer fylla det med innehåll. Sammanfattningsvis, skapa klimatet, utmana och inspirera. Berika, inte begränsa. Joacim Blomgren som är arméförvaltare kompletterade under rubriken ”Det stödjande ledarskapet” ur ett arméförvaltarperspektiv.

Joacim Blomgren

Dagen avslutades med en paneldiskussion under ledning av Stefan Borén, chef för FMLOPE.

Foto: Marie Meigård

Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

0 kommentarer

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *