Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Pedagogiska Grunder 2006 – revidering inledd

fmlope

Försvarsmaktens pedagogiska grundbok, Pedagogiska Grunder 2006, ska revideras. Mikael Gudmundsson från FMLOPE leder arbetet med målet att en ny utgåva finns klar våren 2021.

Mikael Gudmundsson, varför en revidering av Pedagogiska grunder, 2006?

– En bok om pedagogik och utbildning i militär kontext måste ha hög relevans och aktualitet för att tjäna sitt syfte. Nya förutsättningar som införande av flerbefälsystem, vår militära profession och ökat nationellt fokus gör att bokens innehåll behöver ses över och till del omarbetas. Utbildningsverksamhet är en omfattande del av Försvarsmaktens verksamhet. Att utbilda mot extrema situationer gör att erfarenheter och tankar om hur man utbildar måste finnas beskrivna. Dessa tillsammans med relevanta teorier gör att utbildare kan reflektera över sin utbildningspraktik och utvecklas som utbildare.

Mikael Gudmundsson

Boken är från 2006, vad styr att tidpunkten är bäst just nu och när kommer den nya boken vara klar?

– Efter att ha inhämtat synpunkter från förband och skolor kan konstateras att Försvarsmakten behöver en grundbok i pedagogik men att en översyn måste göras. FMLOPE har ansvar för boken och uppgiften att leda detta arbete med målet att ny utgåva är klar våren 2021. Därmed upphävs i så fall nuvarande bok.

I vilket skede är arbetet i just nu?

– Just nu sker arbetet som en förstudie med syfta att ge svar på frågor om användning, målgrupp, innehåll, form mm

Tack för informationen Mikael, vi återkommer för att berätta mer om arbetet för att ta fram den nya Pedagogiska grunder.

Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *