Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Forskningsseminarium med inblick

fmlope

Flera av Försvarshögskolans (FHS) forskningsprojekt är inriktade på frågor gällande personalförsörjning utifrån rekrytering och tillväxt. Officersförsörjning samt innebörd av återtagande av plikt under Grundutbildning var några specifika områden som togs upp då institutionen för säkerhet och strategi (FHS/ISSL) arrangerade ett forskningsseminarium inom ledarskap och profession.

FMLOPE medverkade utifrån vårt intresse av forskning inom ledande och lärande för Försvarsmakten. Vid seminariet deltog ett 40-tal deltagare från Försvarsmakten, Försvarshögskolan och angränsande myndigheter.

Vid detta seminarium presenterades en kort summering av olika forskningsprojekt som genomförts från 2016 till 2018. Det gavs även en överblick vilka forskningsprojekt som är planerade inom rekrytering, urvalsuppföljning, engagemang samt stress och återhämtning under åren 2019-2021.

– Vi uppskattar denna möjlighet att vid detta seminarium, att bjuda in Försvarsmakten och angränsande myndigheter, för att få inblick i några av våra genomförda forskningsprojekt, säger Maria Fors Brandebo vid FHS som också var koordinator av seminariet. Länk till Marias senast forskning http://fhs.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-6270&pid=diva2%3A1257444&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=maria+fors&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=dateIssued_sort_desc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all

Maria Fors Brandebo

Tiden för redovisning var relativt kort med fokus på resultat och rekommendationer. Föredömligt finns alla forskningsrapporterna att tillgå i sin helhet för möjlighet till fördjupning.

Många forskningsprojekt är av naturlighet inriktade på frågor gällande personalförsörjning utifrån rekrytering och tillväxt. Officersförsörjning samt innebörd av återtagande av plikt under Grundutbildning var några specifika områden som togs upp.

– Flera av de presenterade projekten är så klart av betydelse och viktiga att beforska även framgent. Jag sätter stort värde på att få ta del av de genomförda forskningsprojekten och vill hjälpa till med att få ut vissa av dessa resultat i Försvarsmaktens verksamhet, säger Thomas Grevholm, FMLOPE.

– Det jag kanske kan önska är att det genomförs fler forskningsprojekt som inriktas på vårt trebefälssystem. Majoriteten av forskningen idag uppfattar jag fokuserar på officerare och för mig är det viktigt att forskning i framtiden även genomförs kopplat till specialistofficerare och gruppbefäl, avslutar Thomas.

Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

0 kommentarer

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *