Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Lärmiljöer diskuterades på ämnesmöte ledarskap och pedagogik

fmlope

Moderna lärmiljöer börjar ge resultat. Lärare rapporterar att de har energi och kraft kvar ända till vecka 52. En GU-plutonchef känner att det finns tid att hinna med allt som behöver hinnas med. Elevers utvärderingar ger vid handen att rum för aktivt lärande är starkt bidragande till ett bättre lärande och att ALC-konceptet innebär ett stort mervärde.

Ämnesmötet på plats hos FMLOPE

Det nätbaserade ämnesmötet via Försvarsmaktens lärplattform är rutin numera. Thomas Grevholm leder mötet med van hand.  Förbanden som är uppkopplade till ämnesmötet rapporterar under rubriken:
”Vad fungerar bra och vad är era utmaningar kopplat till en bra utbildningsmiljö med en bra utbildning och ett gott ledarskap och bemötande?”

Innehållet i svaren är varierande och det görs många kopplingar till lärmiljöer vilket vi fokuserar på i detta inlägg. Allt ifrån de som kommit längst och har utmaningar med det. Hur ska man ta sin utveckling vidare? Med resursmässiga utmaningar i hur man ska kunna utveckla utbildning samtidigt med stigande utbildningsvolymer utan tillförda resurser. Till de som inte kommit så långt med att använda moderna lärmiljöer. Kanske inte alls.

Vi på FMLOPE ser att det finns inspirerande lärmiljöer som kräver en personlig upplevelse. Det är det rum för aktivt lärande (active learning classroom – ALC) som Sjöstridsskolan (SSS) i Karlskrona var först med att börja använda. Vårens nätverksmöte har inspirerat flera andra att bygga om klassrum från klassisk till ALC.

Flera ser med oro på hur ökad personell numerär kommer att innebära större utbildningsvolymer inom alla utbildningar på alla nivåer med befintlig personal och andra resurser. Många ser inte hur de ska kunna utveckla utbildning samtidigt som de ska kunna utbilda fler. Precis det som var SSS utmaning vilket ledde till att de gjorde om sin pedagogik, anammade ALC-konceptet med väl förberedda elever som kan använda tiden tillsammans med lärare mer effektivt och nu utvecklar sin utbildning med lärare som känner att de hinner både med sitt jobb och ökade produktionskrav. Vi noterar att det finns enorm utvecklingspotential i Försvarsmakten inom detta område. Vi kommer att följa utvecklingen och berätta här hur vi tycker att det går.

Mötets sista punkt är den sedvanliga informationspunkten från FMLOPE. Denna gång bland annat om kurslitteratur SOU Ledarskap, revidering av boken Pedagogisk Grunder 2006 och inbjudan till forskningsseminarium FoT Ledarskap och profession på FHS Stockholm 31 januari samt nästa utbildningstillfälle Handledarutbildning Utbildningsmetodik som är hösten/vintern 2019/2020.

Nästa fysiska möte 6-7 mars 2019 i Halmstad. Preliminärt tema: Ledarskap i högre utbildning och organisation. Med medverkan från Försvarsmaktens ledning och stridskraftsstaber.

SKANFORUM 7-9 maj 2019 i Bergen, Norge. Temat bestäms i januari. Genomförs på norska marinens skolfartyg.

2019 andra fysiska möte planeras genomföras på LSS och Flygskolan (FlygS) i Linköping under kvartal 3. Preliminärt tema är: individutveckling och handledning.

Däremellan kommer det att genomföras nätbaserade ämnesmöten under maximalt halvdagar.

Mötet avslutades med att chefen för FMLOPE, Stefan Borén, tackade för ett väl genomfört 2018 och önskade alla ett gott 2019.

Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *