Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

FMLOPE följer ämnesrelaterad verksamhet under Fältövning Bosnien Hercegovina

fmlope

– Bra diskussioner och väl förberedda delmoment där koppling har gjorts till samtliga ämnen ingående i första terminen vid Specialistofficersutbildningen (SOU), säger Thomas Grevholm, som under åtta dagar i november följde en av plutonerna under hela fältövningen.

Foto: Thomas Grevholm, FMLOPE.

I rollen som Försvarsmaktens ämnesföreträdare ledarskap och pedagogik är FMLOPE måna om att i möjligaste mån medverka under ämnesrelaterad utbildning för olika officersutbildningar. Vid MHS H genomförs Fältövning Bosnien Hercegovina som metod att uppnå syntes utifrån genomförda kurser vid specialistofficersutbildningens (SOU) första termin. I denna fältövning ingår även målsättningar kopplat till ämnena ledarskap och pedagogik vid SOU, vilket har varit det främsta skälet till enhetens medverkan vid denna fältövning.

Under åtta dagar i november deltog Thomas Grevholm och följde en av plutonerna under hela fältövningen.

– Min sammanfattande bild från genomförandet av denna fältövning är mycket gott. Bra diskussioner och väl förberedda delmoment där koppling har gjorts till samtliga ämnen ingående i termin 1 vid SOU, säger Thomas.

Foto: Thomas Grevholm, FMLOPE.

Kadetterna har med stöd och handledning från ämneslärare planerat och genomfört majoriteten av innehållet i de totalt 20 delmoment som ingår i övningen.

– Officersyrket kräver förmåga att fatta beslut, att lösa problem, att leda, att ta hand om truppens fysiska och mentala stridsvärde etc. Det är under en fältövning likt denna ett ypperligt tillfälle att fokusera på just dessa utmaningar bland annat med de svenska erfarenheterna från insatsen BA01 i Bosnien Hercegovina som utgångspunkt.

Värdet av att samtidigt få en inblick i och viss förståelse för konflikters komplexitet och militära insatser ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv går inte att bortse ifrån. Det är betydligt svårare och mer problematiskt att påvisa denna komplexitet i en nationell fältövning.

– Kadetterna vid SOU 18/19 har en mängd lärdomar att ta med sig från denna fältövning mot sitt framtida yrke som specialistofficer. De har på många sätt vidareutvecklat sig själva och inser betydelsen av ett gott ledarskap under påfrestande situationer. Dessutom har de fått med sig ytterligare ett verktyg i sin repertoar av pedagogiska metoder och denna gång i form av fältövning som metod, avslutar Thomas.

Thomas Grevholm

 

Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *