Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Utveckla Försvarsmaktens lärmiljöer!

fmlope

Uppdraget till Försvarsmaktens Nätverk Utveckla Lärmiljö som skapades i våras var: – Utveckla Försvarsmaktens lärmiljöer! Det har hänt en del sedan dess och nu tar vi nästa steg. Den 26 november håller vi ett nätverksmöte på Adobe Connect som är nätmötesverktyget på Försvarsmaktens lärplattform. Förutom att informera om genomförda och pågående arbeten ska vi i nätverket tillsammans diskutera och utbyta erfarenheter hur förband, skolor och centrum aktivt arbetar för en utvecklad lärmiljö.

Marie Meigård, FMLOPE.

Fokus för vårens ämnesmöte som vi genomförde med stöd av Sjöstridssolan (SSS) var ”Utveckla utbildningsmetodik och lärmiljöer med stöd av modern teknik”. Förutom ordinarie ämnesrepresentanter i Försvarsmakten så var även ansvariga för nätbaserat lärande vid respektive förband/skola/centrum inbjudna tillsammans med de i Försvarsmakten som har intresse av dessa frågor.

Ämnesmötet ägde rum i SSS lektionssal Ellenabben som är inredd enligt principen för Active Learning Classroom (ALC). SSS delade frikostigt med sig av sina erfarenheter av att utveckla lärmiljöer lokalt. Allt från inköp av möbler och utrustning till flippat lärande och utmaningar på individnivå för lärare i genomförandet berördes.

Med stort engagemang diskuterade vi viktiga perspektiv och ingångsvärden för att utveckla lärmiljöer vid egna organisationsenheter och hur nätbaserat lärande blir en naturlig del av detta. Det finns en starkt uttryckt vilja att utveckla lärmiljöer lokalt vid enheterna. Tillsammans identifierade vi styrkor och möjligheter såväl som utmaningar att ta tag i för att fortsätta på vägen framåt.

Ämnesmötet avslutades med att starta Försvarsmaktens Nätverk Utveckla Lärmiljö. Samtliga deltagare var överens om de positiva effekterna nätverket ska komma att få. FM LOPE utsågs att vara sammanhållande och kommer att kalla till regelbundna möten, både IRL och på nätet.

Vad har då hänt sedan ämnesmötet? Jo FMLOPE har skapat ”Inspirationsforum Utveckla lärmiljöer” på FM lärplattform där kontaktpersonerna i nätverket har fått en lärarroll. Tanken är att alla ska kunna dela med sig av sina erfarenheter och även kunna ställa frågor till varandra i detta forum. Det är bara att logga in och dela med sig! Vi har byggt en grundstruktur för att kunna hålla lite ordning och tanken är att vi håller oss till den. Ser vi behov av att ändra strukturen så gör vi det tillsammans.

Det pågår arbete ute vid skolor och centrum för att bygga upp fysiska miljöer som stödjer konceptet ALC. Metodutveckling sker parallellt. Varje skola har sin egen ambition utifrån verksamhetens behov och det finns naturligtvis erfarenheter som alla kan ha nytta av.

I närtid går det iväg en kallelse och inbjudan till ett nätbaserat möte den 26 november inom ramen för detta nätverk. Vi bjuder även in andra som är intresserade att delta.

Vi har sedan tidigare fått indikationer på att det finns visst behov av utbildning gällande lärplattformen. Den 20 december ”slår vi om” till ny modern version. Plattformen ställs om från itslearning ”Classic” till ”Modern”. Det vi på FMLOPE gör i första hand är en nätbaserad utbildning och introduktion av det nya, detta kommer att finnas tillgängligt på plattformen innan övergången så att alla berörda kan förbereda sig. Nästa steg blir övergångsutbildning och stöd till skolor och centrum med besök i början av 2019.

Följ gärna FMLOPE på Facebook (Ledarskap och pedagogik i Försvarsmakten) för löpande inspiration och information om aktuella händelser som rör pedagogiskt utvecklingsarbete.

Den i Försvarsmakten som har tankar om stöd med när det gäller att utveckla lärmiljöer lokalt kan med fördel kontakta Marie Meigård på FMLOPE.

Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *