Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

”Efter att jag lärt mig förstå klassrummet så fungerar det jättebra.”

fmlope

ALC-miljön möjliggör undervisning med god kvalitet i större studerandegrupper och både studerande och lärare har en över lag positiv upplevelse av lärande och undervisning i miljön”. Sjöstridsskolan (SSS) var inbjudna till den stora konferensen NU2018 för att berätta om SSS utveckling av ALC (Active Learning Classroom) Ellenabben. Underlaget till presentationen är den följeforskning som Elisabet Malvebo ansvarar för och som nu är slutrapporterad.

Elisabet Malvebo, Petter Svensson och Andreas Nilsson med erfarenheter från ALC representerade SSS på NU2018 som avslutades 11 oktober.

NU, som står för Nätverk och Utveckling, är en nationell konferens med syfte att främja pedagogiskt utvecklingsarbete. Konferensen behandlar forskning och utveckling inom högskolepedagogik och besöks av högskolor och universitet från hela Sverige samt våra nordiska grannländer. http://nu2018.se/

Ur rapporten:
”I skrivandets stund har designen av lokalen Ellenabben fortsatt utvecklas. En clevertouch har installerats som är kopplad till projektorerna. Teknik som möjliggör distansundervisning håller på att ses över och även teknik som möjliggör strömning från studenternas gruppbord till projektorerna i rummet.”
”Intern fortbildning inom metodik kring ALC och andra delar inom högskolepedagogikens ram befinner sig på planeringsstadium. Fler kurser än den som har ingått i denna studie utvecklas nu för att inkludera ALC-miljö och tillhörande metodik inom ramen för blended learning och flippat klassrum.”
”Den kanske viktigaste effekten som gruppen börjar ana genom detta projekt är det merlärande som studenterna gör vad gäller pedagogik och metodik när de möter ALC-miljön. Dessa studerande kadetter kommer inom några år tillbaka till SSS för att själva arbeta som lärare. Våra nuvarande lärare bidrar till att prägla våra framtida lärare. Vi påverkar hur våra framtida officerare ska arbeta och senare undervisa och vi behöver lära dem att lära på ett varierat och tillpassat sätt. Vi ser att de kadetter som har deltagit i ALC-miljö efterfrågar mer av detta lärande i andra kurser senare i sin utbildning och på så sätt bidrar de till att påverka utvecklingsarbetet inom undervisning och lärande på SSS.”
slutrapport-foljeforskning-ellenabben-rum-for-aktivt-larande-2018-05-21.pdf

Ur slutrapportens sammanfattning: ”Projekt Ellenabben skapades som ett pedagogiskt utvecklingsprojekt inom Försvarsmakten Sjöstridsskolan. Inför läsåret 17/18 byggdes två undervisningslokaler på skolan om till ett rum för aktivt lärande (ALC). Upprinnelsen till denna utveckling av undervisningslokalen Ellenabben och undervisningsmetodiken är det ökande antalet studerande inom specialistofficersutbildningen (SOU). Under höstterminen 2017 bedrevs följeforskning i syfte att fånga både lärarens upplevelser av att undervisa och studenternas upplevelser av att delta i och lära i den nya klassrumsmiljön på Sjöstridsskolan som lokalen Ellenabben erbjuder. Underlag till studien samlades in genom studerandeenkäter, lärarloggbok, klassrumsobservationer och intervjusamtal med studerande. Resultaten från studien visar bl a att studenterna upplever ökad delaktighet och ökad aktivitet i undervisning och lärande. Resultaten visar även att ALC-miljön möjliggör undervisning med god kvalitet i större studerandegrupper och både studerande och lärare har en över lag positiv upplevelse av lärande och undervisning i miljön. En central slutsats är att ALC är en miljö som både lärare och studenter behöver lära sig att arbeta i. Den upplevda positiva effekten på studenternas lärande, främst i form av ökad aktivitet och ökad dialog samt ökat samarbete, bedöms överväga det merarbete som det innebär för läraren att arbeta om kursupplägg och kursmaterial.”

ALC Ellenabben på SSS inspirerar fler ur Försvarsmakten att utveckla ALC. Försvarsmaktens Tekniska Skolor och Militärhögskolan i Halmstad har just fattat beslut att gemensamt bygga om en traditionell lektionssal på flottiljområdet till ett ALC. Luftvärnsregementet och Göta ingenjörregemente är också på gång att skapa ALC.
slutrapport-foljeforskning-ellenabben-rum-for-aktivt-larande-2018-05-21.pdf

Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

0 kommentarer

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *