Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

FMTS & MHS H + ALC = SANT?

fmlope

Utbildningsutvecklarna på Försvarsmaktens tekniska skolor (FMTS) tillsammans med lärare från Militärhögskolan Halmstad (MHS H) besökte enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) vid Göteborgs universitet i syftet att utforska olika undervisningsmetoder och forskningsrön som kan vara till nytta för FMTS och MHS H verksamhet och då särskilt Active Learning Classroom (ALC).

Björn Öberg, FMTS, håller en provlektion för kollegorna.

Besöket inleddes med en välkomnande presentation av Dr Tomas Grysell, pedagogisk utvecklare vid Göteborgs Universitet. Därefter tog Svante Eriksson och Lena Dafgård över och visade oss den mest utvecklade ALC-salen på sektionen Pedagogen på Göteborgs Universitet.

Björn Öberg med uppdrag att utreda om och hur FMTS ska skapa ett ALC höll en provlektion för kollegor från FMTS och MHS H. Några observatörer kommenterade arbetet, gruppens aktivitet i ALC-miljön och slutligen genomfördes en gemensam utvärdering av arbetssättet.

Magnus Persson, FMTS

Magnus Persson, utbildningsutvecklare på FMTS: – Själva grunden till ALC är inte särskilt ny då det handlar om att elever arbetar aktivt i små ”öar” i ett klassrum, istället för att som vanligt sitta i rader vända mot läraren (”Katederundervisning”). Elevgruppen arbetar efter teman eller problemställningar och har som mål att i slutet av momentet redovisa/presentera sina slutsatser inför övriga grupper i klassrummet. Arbetssättet är vanligt i framförallt de yngre åldrarna i grundskolan. Det som förenklat och effektiviserat arbetssättet på senare år, är de möjligheter som kommit i form av datorer/iPads som produktionsplattformar och stora platt-TV-apparater eller touch-skärmar som presentationsmöjlighet. Fokus på förmågan att presentera och dela med sig av sin lärprocess/sina slutsatser har också blivit allt viktigare. Speciellt möjligheten att snabbt och enkelt via sökmotorer samla in kunskapsunderlag och sammanställa digitalt, gör att ALC-arbetet blir effektivt på ett annat vis för vuxna elever än ”klipp-och-klistra”. I en ALC-sal kan läraren mata ut ”sin” bild till samtliga gruppers skärm eller så kan man som grupp se sin egen arbetsbild eller mata ut sin bild till övriga grupper.

Besöksgruppen från FMTS och MHS H sammanfattar sin slutsats med att ALC-konceptet verkar extra effektivt att arbeta med i kursmoment som innefattar värdering, diskussion kring begrepp eller tillvägagångssätt, förhållningssätt, planering/strategi och liknande. Magnus Persson avslutar med: – Vi kommer att gå vidare genom att tillsammans med MHS H att planera för en ALC-sal.
Det arbetet är nu startat i en gemensam arbetsgrupp, inledande sonderingar är gjorda och förhoppningsvis kan vi snart rapportera om nästa steg.

Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *