Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Påverkas Försvarsmakten av digitaliseringen i den civila skolan?

fmlope

Dagens gymnasieelever är morgondagens soldater och sjömän. Digitaliseringen av skolan handlar inte om teknik, utan om en förändring av människors tankar och praktik.

Foto: Sara Burlage/Försvarsmakten

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för att digitalisera skolan och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar med att ta fram en handlingsplan som ska lägga grunden för en långsiktig och likvärdig verksamhetsutveckling i hela landet. I flera av landets kommuner är man redan igång med arbetet.

I en artikel på bloggen Spaningen – ” Tretton röster om skolans digitalisering” delar tretton personer från skolsverige med sig av sina tankar, farhågor och förhoppningar. Här följer några korta utdrag från artikeln. http://www.spaningen.se/tretton-roster-om-skolans-digitalisering/

– Det är inte bara arbetssätten som ska förändras, utan även idéer, tankar och perspektiv på undervisning, lärande och kunskap. Det förutsätter att man kan hantera förändring på ett konstruktivt sätt, menar Annika Agélii Genlott, skolutvecklare i Sollentuna kommun, som sedan länge arbetar strategiskt och målmedvetet med skolans digitalisering.

– Skolledare måste ha en god digital kompetens för att kunna peka ut riktningen, leda verksamheten och vara bollplank för medarbetarna. För lärare och förskolepersonal gäller det att inte bara sikta på att höja lägstanivån. Det är minst lika viktigt att ge möjlighet till de som ligger före att utvecklas vidare, så att de kan fungera som en resurs för resten av kollegiet. Dela-kulturen är avgörande för att den pedagogiska utvecklingen ska spridas, menar Andreas Hedlund, som är ikt-pedagog på Skolkontoret i Skellefteå. Han arbetar sedan länge med pedagogisk utveckling och sedan några år även med skolledares och lärares kompetensutveckling.

– Digitalisering är inte något avgränsat it-projekt, utan ett långsiktigt och genomgripande förändringsprojekt, menar, Annika Agélii Genlott, doktorand vid Örebro universitet. Digitaliseringen av skolan handlar inte om teknik, utan om en förändring av människors tankar och praktik.

– Det är ingen poäng med att klamra sig fast vid det gamla bara för sakens skull. Detsamma gäller när man sätter böcker mot it och digitala medier. Däremot är det högst angeläget att skilja på form och innehåll när skolan digitalisering diskuteras, menar Jonas Linderoth, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. För mig är det en fråga om vad och inte en fråga om hur. Det är en vansinnig skillnad mellan att säga att undervisningens innehåll måste förändras och att säga att undervisningens form måste förändras.

– Fortfarande finns det risk för att tekniken blir primär och att eleverna lärande blir sekundärt, menar Hülya Basaran, som är adjunkt i svenska som andraspråk vid Högskolan Väst. Hon har tidigare arbetat som lärare i svenska som andraspråk och har länge intresserat sig för hur it och digitala medier kan underlätta undervisning och lärande i det ämnet.

– Många fastnar i resonemang kring system och appar istället för att lyfta fram vad som är syftet, vad man vill åstadkomma. Men det gäller att utgå ifrån den pedagogiska och ämnesdidaktiska kompetensen och att bygga vidare på den. Annars kan digitaliseringen framstå som mer komplicerad än den är. I grunden handlar det om att omsätta befintliga kunskaper med nya resurser och med nya möjligheter.

– Förvaltning och skolledning har det övergripande ansvaret för att sätta fokus på den pedagogiska utvecklingen, betonar Helen Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen. Tillgången till infrastruktur och digitala lärresurser ska vara ändamålsenlig och användas på ett effektivt sätt i undervisningen för att uppfylla styrdokumentens mål.

– När man köper in IT till skolan, gäller det att ha elevernas lärande i centrum. Tekniken ska användas på ett pedagogiskt genomtänkt sätt och inte vara ett syfte i sig. Det här är en fråga som diskuteras väldigt länge, men den är fortfarande aktuell. IT och digitala medier utvecklas snabbt, men användningen i skolan måste hela tiden följas av ett pedagogiskt tänkande.

I de ovanstående utdragen från bloggen Spaningens artikel beskriver den civila skolan de utmaningar och risker som digitalisering av skolan innebär. En av riskerna är att IT kan komma att överskugga den pedagogiska utvecklingen – förändring av människors tankar och praktik. Utmaningen med digitalisering är vikten av att ledningen har digital kompetens för att sin tur kunna peka ut riktningen. Att låta de som ligger före utvecklas vidare för att utgöra resurs för kollegor. Att omsätta befintliga kunskaper med nya resurser och med nya möjligheter. Att digitalisering inte är något avgränsat IT-projekt, utan en långsiktig och genomgripande förändring.

Hur står det till i Försvarsmakten? Hur långt har vi nått i digitaliseringen? Är det ett val att inte digitalisera? Skiljer vi på form och innehåll? Sätter vi böcker mot IT och digitala medier? Behöver vi en digitaliseringsstrategi? Är Försvarsmakten väl förberedd att möta dagens gymnasielever imorgon?

Just nu är frågorna många fler än svaren. FMLOPE arbetar bland annat med att stödja Försvarsmaktens organisationsenheter med digitala lärresurser med utgångspunkt från lokala drivkrafter på förband, skolor och centrum. Svaret på frågan Påverkas Försvarsmakten av digitaliseringen i den civila skolan? är ja. Eleverna som kommer till Försvarsmakten för grundutbildning har varit elever i en digitaliserad skola. Försvarsmaktens utbildningar måste vara en naturlig följd av denna utveckling.

Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *