Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Rum för aktivt lärande – Ellenabben

fmlope

Ellenabben är en lektionssal på Sjöstridsskolan (SSS) som är byggd enligt konceptet Rum för aktivt lärande – Active Learning Classroom (ALC). Lektionssalen togs i bruk hösten 2017 och har nu använts i drygt ett år. Här kommer en kort sammanfattning från delrapport följeforskning Ellenabben.

Principbild av ett ALC

Rum för aktivt lärande skapades som ett pedagogiskt utvecklingsprojekt på SSS. Två undervisningslokaler byggdes om till ett rum för aktivt lärande enligt konceptet ALC. Upprinnelsen till utveckling av undervisningslokalen Ellenabben och undervisningsmetodiken var ett ökat antal studerande.

Under en månad genomfördes ett pilotprojekt med följeforskning i syfte att fånga både lärarnas upplevelser av att undervisa och de studerandes upplevelser av att delta i och lära i den nya klassrumsmiljön. De valda metoderna för insamlingen av underlag var en enkätserie riktad till de studerande och en lärarloggbok skriven av lärarna. Därtill genomfördes klassrumsobservation för att pröva om detta kunde bidra med ytterligare värdefullt underlag för studien och det fortsatta arbetet med metodikutveckling.

Resultaten visar att både studerande och lärarna var positiva inför att arbeta i lokalen. En viss oro fanns för hög ljudnivå som kunde påverka arbetsron. Denna farhåga bekräftades  – ljudnivån utgör en utmaning. Lokalens design, valt kursupplägg med ökad interaktion, ökad dialog och mer diskussion uppskattas. Likaså är både studerande och lärare positiva till upplevt lärande och utveckling.

Läraren konstaterar att mer tid behövdes för gruppmomenten än vad inledningsvis hade beräknats och att undervisningsplanen behövde justeras. Inför nästa fas i följeforskningen justeras metoden för insamling av underlag. Delrapporten är skriven av Elisabet Marebo på SSS. Länk till delrapporten delrapport-foljeforskning-ellenabben-rum-for-aktivt-larande-31711.pdf

Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

0 kommentarer

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *