Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Försvarsmaktens lärplattform inte för alla?

fmlope

Vid senaste ämnesmöte ledarskap och pedagogik, som hölls nätbaserat på Försvarsmaktens lärplattform, konstaterar FMLOPE projektledare att en kvarvarande utmaning är att alla förbands ämnesrepresentanter tyvärr inte har tillgång till utrustning så att de kan koppla upp sig mot Adobe Connect.

En av frågorna till projektledare Thomas Grevholm efter det senaste ämnesmötet var: Vad tycker du att det mest värdefulla är med att kunna mötas via nätmötesverktyget Adobe Connect som finns på FM lärplattform, itslearning? Han svarade:
– Vi ser främst detta som ett komplement till våra fysiska möten och ett tillfälle att både ge och få information utifrån valt tema. Fördelen är att deltagarna använder sin tid effektivare utan restid och reskostnader. Kvarvarande utmaning är att alla förbands ämnesrepresentanter tyvärr inte har tillgång till utrustning så att de kan koppla upp sig mot Adobe Connect.

Thomas Grevholm, just att alla inte kan koppla upp sig mot Adobe Connect verkar vara en begränsning. Vad är det som gör att förbandens ämnesrepresentanter inte har tillgång till tillräcklig IT-infrastruktur? Hur ser du på det? Vilka följder/konsekvenser får det? För dig som projektledare, för förbanden, för Försvarsmakten?
– Avsaknad av utrustning för att kunna delta vid dessa nätmöten blir så klart en begränsning om detta inte finns tillgängligt på arbetsplatsen. Samtidigt finns det annan nätmötesteknik, jag tänker då på VTC, som så klart är ett alternativ. Det skulle dock försvåra för bl.a. våra frivilliga försvarsorganisationer att kunna delta vid våra ämnesmöten då dessa inte har tillgång till VTC. Jag tycker också att det är viktigt att vi vid FMLOPE också använder det nätmötesverktyg som vi har fri tillgång till via FM Lärplattform. Eftersom detta är upphandlat och finns tillgängligt för samtlig Försvarsmaktens personal inklusive Hemvärnet samt för frivilliga försvarsorganisationer ska det användas när så är möjligt och lämpligt.

Försvarsmaktens alla delar lever under samma förutsättningar avseende regelverk osv, varför denna skillnad tror du?
– Jag uppfattar att Försvarsmaktens skolor generellt (med några undantag) har den utrustning som medges för att kunna delta. Vid förbanden uppfattas tillgången vara mer begränsad. Jag kan uppleva att Försvarsmakten å ena sidan önskar gå mot mer utbildning lokalt vid det egna förbandet men samtidigt reduceras tillgången till utrustning för att medge förutsättningar att ta del av digitala lärresurser och användandet av FM Lärplattform. Infrastruktur gällande IT är en fråga som jag förutsätter fortsatt hanteras av Högkvarteret (HKV) och bl.a. genom Försvarsmaktens IT-strategi.

Om det nu är så olika på förband, skolor och centrum, ska Försvarsmakten fortsätta med nätbaserade möten? Är det inte lika bra att undvika de till förmån för mer traditionella möten?
– Jag tror, som jag tidigare angett, att vi ska kombinera mötesformerna. Vissa teman bör av olika skäl inte avhandlas på nätmöten och där är jag själv mycket noggrann att avgränsa. Det finns för mig samtidigt en mängd skäl att fortsätta med våra nätbaserade ämnesmöten – både pedagogiska och ekonomiska! Kan vi fortsätta med nätmöten kan vi bland annat lägga resurser i form av restid och reskostnader på förbandens praktiska övningar istället!

Vilka fördelar har nätbaserade metoder/möten? Varför ska vi fortsätta satsa på nätbaserade metoder?
– Om jag ska sammanfatta det jag tidigare nämnt är det tidseffektivt, enkelt att arrangera, genomföra och inte minst resursbesparande.

Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

0 kommentarer

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *