Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Ett samtal om utbildning med fanjunkare Erik Hansson

fmlope

Handbok Utbildningsmetodik är relativt ny. Vad tycker du om den?
– Jag försöker väva in den i alla utbildningar. Den används mer eller mindre beroende på ämne. Den är av så bra format. Lagom med text. Den besvarar frågan HUR. Den har blivit användbar. Vi har ett skrå med specialister som ska jobba mycket med HUR och inte så mycket med VAD. Den är ett stort lyft.

Erik Hansson är plutonchef och lärare på Militärhögskolan i Halmstad (MHS H). Han är grundutbildad i Karlsborg på 32:a underrättelsebataljonen som jägarspecialist på spaningsgrupp med utbildning på UAV. Efter en period som civil kom han tillbaka till Försvarsmakten via MHS H och Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FM UndSäkC) som säkförbandsofficer. Har jobbat i Flygvapnet sex år på Strilförsvar med i huvudsak vapen och stridsteknik. Han har både tjänstgjort i och utbildat utlandsstyrkan.

Du har hunnit med mycket. Hur gammal är du?
– Jag gjorde värnplikt 2005. Det var sista kullen på det gamla sättet. Nu är jag 31 år gammal. Jag har fyllt mitt liv ganska så bra. Jag gillar att det flyter på.

I sommar har du arbetat med reservofficersutbildning. Är det skillnad mot det du gör annars?
– Jag har jobbat med reservofficerseleverna en kort tid i sommar. Tidigare har jag jobbat med specialistofficersutbildning, SOU osv. I stora drag är det samma utbildning. Det är olika kontexter, olika övningar, men det är samma utbildningsmaterial, vi går olika djupt och olika långt.

Det finns en kurs som heter Handledare Utbildningsmetodik, känner du till den?
– Ja jag har flera kollegor som gått den. Det är en lång kurs som äter mycket resurs. De flesta förbanden kan inte skicka folk på den. De har svårt att få loss personal på plutonsnivå till en sådan kurs.
– Jag har gått en enveckaskurs, Nato Instructors Course. Det var fokus på att bli instruktör på gruppchefsnivå med inriktning att kunna hålla kurser på Natoskolor. De är duktiga på att titta på nya lärmetoder som exempelvis spel, gamification. Men instruktörsgrunderna är vi bättre på i Sverige tycker jag.

Försvarsmakten använder spelet Virtual Battlespace, hur ser du på det?
– Det används för lite. Det finns men det är för många som inte vill lägga tiden för att komma över tröskeln. Någon måste bygga scenario, applex och sedan agera spelledare. När man sätter det mot att göra som vi alltid gjort, ta ut eleverna utomhus och göra som vi alltid gjort, så kommer de flesta att fortsätta göra som vi alltid gjort.
– Att spela upp ett applex är ett bra och billigt sätt att massöva och mängdträna utan att åka en meter. Det kräver enbart tillgång till data-/spelsalar. Du får möjlighet att drilla det muntliga innan du kommer ut och gör det mer tillämpat. Jag tycker det ska ses som ett tillägg, inte en ersättning.

Försvarsmaktens utbildningsreglemente ska revideras och bli lite tydligare avseende nätbaserade metoder och nätbaserat lärande. Hur ser du på det?
– Jag tror att det skulle vara av stort värde om de som tänkt och skrivit hade åkt ut till förbanden och pratat med instruktörerna och förklara hur man tänkt. Det upplevs annars som väldigt stelbent. Det är förbanden som är den stora utbildningssektorn och det upplevs som att det ibland skapas skrivbordsprodukter som inte är förankrade ute hos dem som ska använda dem. Ställs det krav på nätbaserade metoder måste tillgången till infrastruktur med internet, wifi och hårdvara också finnas.

Hur ser du på möjligheterna med nätbaserade metoder?
– Vi gör en del idag, det är ett bra sätt. En lärare kan göra ett paket med information och eleverna kan ta del i sin egen takt. Därefter behöver man fysisk kontakt och prata igenom.

Kan man ha den fysiska kontakten som nätmöte?
Jag har provat när jag läste kurs på distans i det civila. Jag tycker det är ganska kass. Det blir en glasruta emellan, det blir inte samma sak. Men för att förmedla information, jajamän.

Skulle reservofficersutbildningen kunna använda nätbaserat lärande i större om fattning än nu?
– Vid just reservofficerskursen (ROK) kopplat till en förberedande nätbaserad kurs tror jag att man kan vinna ganska mycket. Med tanke på att de är inne så kort tid under somrarna. Där skulle man vinna ganska mycket på att få ut en del digitalt i förväg.

Vad skulle det kunna vara?
– Vissa av grundföreläsningarna, där man höjer den gemensamma grundnivån. Eleverna har väldigt olika bakgrund, det spretar ganska mycket. Jag tycker man kan satsa på grundnivån med saker man med lätthet kan ta till sig själv.

– I övrigt när det gäller metodfrågor behöver det komma någon utifrån för att se och sedan berätta.

Du ska vara tjänstledig och utbildas till polis. Vill du berätta.
– Det är dags att få lite egen utbildning och växa som individ och gå vidare. Det ska bli skönt att en period att få sätta sig som elev och få ny kunskap och växa i sig själv. Jag kommer få lyxen att under två års tid se hur andra lärare utbildar.

– Under studieuppehållen kommer jag tillbaka till MHS H och tjänstgör. Det sammanfaller bra med reservofficersutbildningen.

Då ses vi nästa sommar! Tack för ett trevligt samtal. Lycka till!

 

Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

0 kommentarer

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *