Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Reservofficer och skjutledare

fmlope

Reservofficerseleverna som är under utbildning på Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) ska bli godkända skjutledare och genomför lektioner i skytte med varandra.

Vi frågar deras lärare, Erik Hansson från MHS H, om varför reservofficerarna utbildas till skjutledare?
– Det är otroligt efterfrågat på förband. De kan sedan skjuta med sin egen pluton. Det är centralt i yrket. De kan ta sin egen enhet, sitt eget arbetslag, till skjutbanan för att träna och skjuta kompetensprov.

Finns det någon synergi?
– Ja, här får man se vad pedagogikutbildningen under första delen av utbildningen ger för resultat. Man tittar på plan- och PM-skrivning (Planering av övning i Handbok Utbildningsmetodik) och ser hur de lagt upp och genomför sina lektioner.

Hur går det att utveckla?
– Jag tycker att de även ska utbildas på att få grundutbilda på AK5C för att bli både skjutledare OCH instruktör på AK5C.

Ser du några möjligheter att använda nätbaserade metoder inom en sådan utbildning?
– Delar av detta skulle man kunna göra nätbaserat, definitivt. Det finns en del interaktivt till AK5C som vi använder redan.

Hur ser förbanden på detta, enligt din uppfattning?
– Ur ett plutonsperspektiv så vill man ha personal som är så användbar som möjligt. Man efterfrågar instruktörskunskap. Idag är våra gruppchefer ofta skjutledare och förflyttar truppen osv. När du är förste sergeant eller fänrik så behöver du kunna leda och utbilda. Fokus måste läggas på att skapa duktiga instruktörer. Att de har några grundpaket med sig. Har de inte det måste man skicka dem på utbildning.

Från den avslutande delen där Erik Hansson visar ett exempel på hur man kan genomföra ett tidseffektivt kompetensprov med många skyttar. Han skapar en målbild för eleverna att ta med sig samtidigt som han ser till att bokföra hur varje skytt klarar kompetensprovet.

Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

0 kommentarer

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *