Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Framtidsfokus – SKANFORUM

fmlope

Oberstløjtnant Per Henrik Mikkelsen från Danmark välkomnade ett 30-tal förväntansfulla nordiska kollegor till årets SKANFORUM under temat ”Ledarskapet i framtiden i officersrollen”. Utvärderingarna efter tre dagar visar att förväntningarna uppfylldes med råge och att det nu 15-åriga SKANFORUM fortfarande är en angelägenhet med framtidsfokus.

Hærchefsergent Henning Bæk

Hærchefsergent Henning Bæk

 

Reserapporten beskriver tre dagar av presentationer, gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte i trevlig miljö. Vi ger några korta beskrivningar av varje presentation och hänvisar till webbsidan där samtliga presentationer och underlag finns tillgängliga:https://sites.google.com/site/skanforum2015/4-koebenhavn Tveka inte att kontakta oss om du frågor eller funderingar om något av innehållet.

Major Jakob Rømer Barfod från Forsvarsakademiet presenterade sin studie ”Hvad er militær ledelse?”med efterföljande gruppdiskussioner. Särskilt intressant att begreppet ”militärt ledarskap” inte är så vanligt förekommande. Vid efterföljande diskussioner betonade flertalet att det är de militära uppgifterna och den militära kontexten som kan ses som unik och legitimerar ledarskap som ämne och verksamhet i den militära utbildningen.

Regementsförvaltare Thomas Grevholm avhandlade en intervju av professor Gerry Larsson, Försvarshögskolan (FHS) gällande officersrollen och om att fatta beslut om att ta liv. Efter intervjun var Gerry Larsson tillgänglig för frågor via telefon.

En norsk pågående studie ”Karaktertræk ved officeren” presenterades av Førsteamanuensis Ole Boe. I studien presenterades bl.a. vilka karaktärsdrag som ses som särskilt betydelsefulla för en officer.

Hærchefsergent Henning Bæk från Værnsfælles forsvarskommando presenterade under rubriken ” Fremtidens samarbejde mellem befalingsmands- og officerskorpset”. Vi noterar särskilt uppbyggnaden av det som chefssergeanten kallar ”The command team” och betydelsen av att skapa effektivt ledarskap på alla nivåer men betonar ändå vikten av att följa kommandokedjan.

Sersjantmajor (OR9) Inge Andersen under rubriken ”Lederskap i fremtidens Luftforsvar. Sersjantmajoren beskrev några av utmaningarna kring ledarskapet i omställningen till ett flerbefälssystem likt Sverige.

Flottiljförvaltare Bengt Jönsson, Marinbasen och örlogskapten Johnny Landgren, Sjöstridsskolan under rubriken ”Perspektiv på ledarskap i den maritima kontexten”. Presentationen omfattade främst den svenska synen på ledarskap utifrån det utvecklande ledarskapet samt några perspektiv kring vad som är särskilt utmärkande för ledarskapet i den marina kontexten i allmänhet och vid fartygsförband i synnerhet.

Årets SKANFORUM var sammantaget mycket uppskattad av deltagarna. Temat uppfattades som mycket givande med många bra diskussioner. Utvärderingen i sin helhet finns tillgänglig på https://sites.google.com/site/skanforum2015/4-koebenhavn

Det uppfattas som mycket värdefullt att Sverige i år var representerade av två ämneslärare från FHS. Vi skulle gärna även se att någon forskare ur FHS och/eller Försvarsmakten deltar vid framtida möten för att utbyta erfarenheter inom ledarskap i militär kontext.

Vi på FMLOPE ser det som mycket viktigt för Sverige att fortsätta medverka inom SKANFORUM för att få ta del av erfarenheter inom ledarskap och pedagogik från Norge och Danmark.

SKANFORUM
SKANFORUM är ett årligen återkommande möte inom ämnena ledarskap och pedagogik. Nätverket etablerades 2002 och är ett nätverk för samverkan och erfarenhetsutbyte inom forskning och utveckling av militärt ledande och lärande i de skandinaviska länderna. Värdskapet roterar årligen mellan de tre länderna och i år var det Danmarks tur att vara värdland med Forsvarsakademiet som arrangör. 2018 är det Sverige och FMLOPE som har värdskapet.

Syftet med SKANFORUM är att inspirera och dela kunskap kring:

  • Forskning inom ledande och ledarutveckling.
  • Erfarenhetsutbyte inom ledande och ledarutveckling.
  • De undersökningar som görs kring trender och tendenser inom ledande och ledarutveckling.
  • Varje lands organisering vad gäller militärt ledarskap och forskning.
Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

0 kommentarer

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *