Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Lärandets ekosystem går från ”när som helst, var som helst” till ”alltid, överallt”.  

fmlope

Orden är Sae Schatz, director på ADL Initiative, när hon vid Nordic ADL Conference 2017 presenterade Total Learning Architecture (TLA) under rubriken: What Comes Next? Re-Conceptualizing Learning for the Future. – Hela lärandets ekosystem ändras väldigt snabbt och går från ”när som helst, var som helst” till ”alltid, överallt”. Tekniken som behövs för att realisera denna futuristiska vision är redan under utveckling.

Sae Schatz fortsatte – Snabb och omvälvande utveckling väcker många frågor. Är dagens pedagogiska principer fortfarande tillämpliga på ett artificiellt intelligensstyrt lärandeekosystem eller kommer nya bästa praxis att uppstå? Vilka roller spelar lärare, utbildare och utvecklare? Och kanske viktigast av allt, vad kan vi, individuellt och organisatoriskt, förbereda oss för framtiden så att vi kan använda dessa nya möjligheter smart och effektivt? De inledande frågorna är många. Hon besvarar dem metodiskt. Avslutningsvis slår Sae Schatz fast med kraft att den mänskliga närvaron, läraren, pedagogen behövs. Den behövs nu och kanske ännu mer i framtiden.
Sae Schatz är director på ADL initiative. Ett forsknings- och utvecklingsprogram på uppdrag av USA regering. ADL står för avanced distributed learning, det vi i Försvarsmakten benämner nätbaserat lärande.

Det samnordiska seminariet för nätbaserat lärande, Nordic ADL Conference, äger rum inom ramen för NORDEFCO. Värdskapet roterar mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige med Sverige som värd 2017. Genom en serie föreläsningar och workshops ger Nordic ADL Conference inspiration till fortsatt utveckling och användning av nätbaserat lärande. Konferensen utgör även en unik arena för att utbyta erfarenheter och idéer med kollegor från de nordiska länderna. Den svenska målgruppen är i första hand till personal i Försvarsmakten som arbetar med eller har intresse av nätbaserat lärande.

Ole Lauridsen

Ole Lauridsen

Årets konferens tar tematisk utgångspunkt i Horizon Report. Ett forskningsprojekt som är utformat för att identifiera och beskriva framväxande tekniker som sannolikt kommer att påverka lärande, undervisning och kreativitet inom utbildning. Därför var lektor Ole Lauridsen från Aarhus universitet och som ingår i Horizon Report expertpanel inbjuden som inledningstalare. Med cirka 130 deltagare från 21 länder i publiken inledde han sin presentation under rubriken: Blended Learning – Brainy Learning. En presentation som är baserad på hans forskning de senaste åtta åren med hjärnan och lärande som hörnsten.

Sedan följde en rad inspirerande exempel på hur nätbaserade metoder används. Representanter från Norska försvaret, Natoskolan i Oberammergau, Baltic Defence College i Estland mixades med presentationer från forskningen och näringslivet. Presentationerna i storforum varvades med ett smörgåsbord av workshops. Här fanns något för alla. På FMLOPE Facebooksida kan du läsa mer om Nordic ADL Conference 2017.

Niclas Ljung och Tohmas Ax (FMLOPE) lämnar över konferensen till Michael Thorsen från Danmark.

Niclas Ljung och Tohmas Ax (FMLOPE) lämnar över konferensen till Michael Thorsen från Danmark.

Tre dagar efter öppningsanförandet i Halmstad lämnas värdskapet för 2018 års konferens över till Danmark som planerar genomföra den i Vejle den 9-12 april 2018. Besök konferensens webbplats www.nordicadl.com för mer och djupare information.

Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

0 kommentarer

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *