Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Tema specialistofficersutbildning – SOU – vid ämnesmöte ledarskap och pedagogik

fmlope

Markus Kilander som är förste sergeant på Försvarsmaktens Tekniska Skolor (FMTS), teknisk bataljon, berättar om sina erfarenheter från specialistofficersutbildningen (SOU) för mötesdeltagarna vid ämnesmöte ledarskap och pedagogik.

Markus Kilander

Markus Kilander

Ett 30-tal ämnesrepresentanter från hela Försvarsmakten är samlade i Halmstad för att delta vid Ämnesmöte ledarskap och pedagogik 15-16 mars som har tema ledarskap och pedagogik vid gruppbefälsutbildning (GBU) och specialistofficersutbildning (SOU). Temat är valt utifrån genomfört arbete med ämnesprogression ledarskap och pedagogik under hösten 2016.

Tobias Gustafsson, Militärhögskolan Halmstad och Markus Kilander

Tobias Gustafsson, Militärhögskolan Halmstad och Markus Kilander

Dagen ska ägnas åt specialistofficersutbildning där Markus Kilanders bakgrund och erfarenheter från både värnplikt (1999/2000) samt SOU med examination december 2016 ger värdefulla perspektiv. Han har varit elev både vid Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) och FMTS. Med utgångspunkter från begreppen truppföring, trupputbildning och vad han skulle önskat ha lärt sig mer under SOU ger han en personlig ögonblicksbild som engagerar mötesdeltagarna.

Markus Kilander och Thomas Grevholm

Markus Kilander och Thomas Grevholm

Om fem år bedömer han att han har genomfört två grundutbildningar (GU) och är tillbaka på ordinarie tjänst där han eventuellt håller i utbildning på tekniska system. Han är alltså kvar på sin pluton och håller på att utveckla sina specialistkunskaper. Längre fram ser han att han lämnat teknisk pluton för att i större utsträckning dela med sig av sina erfarenheter för att utveckla sina kollegor genom att jobba med utbildning på en skola.

Per Engzén, Markstridsskolan

Per Engzén, Markstridsskolan

De tre skolorna MHS H, Logistikskolan (LogS) och Markstridsskolan (MSS) presenterar sina erfarenheter av ledarskaps- och pedagogikutbildning vid SOU. Tillsammans med Markus Kilanders presentation utgör detta inramningen till gruppdiskussioner om SOU där ämnesrepresentanternas erfarenheter från fack- och funktionsinriktningar diskuteras.

Magnus Einarsson, Militärhögskolan Halmstad

Magnus Einarsson, Militärhögskolan Halmstad

Några syften med ämnesmötet är att diskutera ämnesrelaterade frågor inom ramen för Försvarsmaktens utbildningar och att diskutera föreslagna lärandemål och reviderade grundkurser i ledarskap och pedagogik vid SOU är helt troligen nådda. Vi summerar ytterligare några värdefulla timmar med erfarenhetsutbyte mellan nyckelpersoner på förband, skolor och centrum som inspirerar till att bättre ta Försvarsmaktens personella kompetens bättre till vara.

Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

0 kommentarer

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *