Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Tema gruppbefälsutbildning – GBU – vid ämnesmöte ledarskap och pedagogik

fmlope

Rebecca Bäckman och Mattis Rubin som är soldater på Luftvärnsregementet inledde årets första ämnesmöte ledarskap och pedagogik genom att berätta öppenhjärtigt om sina respektive gruppchefsutbildningar och livet som gruppbefäl.

Rebecca Bäckman och Mattis Rubin

Rebecca Bäckman och Mattis Rubin

Ett 30-tal ämnesrepresentanter från hela Försvarsmakten är samlade i Halmstad för att delta vid Ämnesmöte ledarskap och pedagogik 15-16 mars som har tema ledarskap och pedagogik vid gruppbefälsutbildning (GBU) och specialistofficersutbildning (SOU). Temat är valt utifrån genomfört arbete med ämnesprogression ledarskap och pedagogik under hösten 2016.

Ämnesrepresentanterna engagerade sig i soldaternas presentation. De lyssnade, frågade och mötet med soldaterna utvecklade sig till det samtal och den diskussion vi hade hoppats på.

Mötet med soldaterna inledde dagens tema – Ledarskap och pedagogik vid GBU. En del av dagen ägnades åt diskussion och erfarenhetsutbyte vid tre seminariepass med olika gruppindelningar vid varje seminariepass. Denna gång har vi valt att föreslå frågeställningar som grupperna väljer mellan i sina öppna diskussioner. Utvärderingen får visa hur väl detta faller ut.

De inledande gruppdiskussionerna kom att handla mycket om utbyte av erfarenheter, om det som är positivt inom respektive förband. Vilka de största utmaningar är. Hur stor personaltäthet och vilken kompetens krävs för de befäl som är involverade i GBU. Fördelar och nackdelar med tema vid GBU.

Seminariepass nummer två genomfördes med en ny mix och gruppernas diskussioner kom att fortsätta handla om erfarenhetsutbyte, likheter och skillnader.

Det avslutande seminariet i nya konstellationer handlade om de generella lägsta krav på förmåga att leda arbetslag och att utbilda kopplat till befattningsspecifika för gruppbefäl. Frågor som hur duktiga gruppbefäl kan ta stort (och kanske större) ansvar att stödja ordinarie befälslag genom att leda i vardagen samt att kunna utbilda diskuterades. Här kom fram ett antal inspirerande exempel på hur kompetens bättre kan tas tillvara.

Ett av syftena med mötet var att diskutera innehållet avseende ledarskap och pedagogik i den föreslagna fortsatta gruppbefälsutbildningen för kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl (GB/K) (FGBU) är helt troligt nått. Vi summerar några värdefulla timmar med erfarenhetsutbyten som inspirerar till att bättre ta organisationens personella kompetens till vara.

Mattis Rubin och Rebecca Bäckman tackades efter sin uppskattade presentation och fick svara på frågor även efteråt.

Mattis Rubin och Rebecca Bäckman tackades efter sin uppskattade presentation och fick svara på frågor även efteråt.

Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

0 kommentarer

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *