På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

FMLOPE har ögon och öron överallt

fmlope

Vi intervjuar FMLOPE Mikael Lindholm vid en paus i uppföljningsmöte grundutbildning (GU) med Ag GU RU på Försvarsmaktens tekniska skolor (FMTS), teknisk bataljon. För ökad operativ effekt.

Mikael Lindholm FMLOPE

Mikael Lindholm FMLOPE

 Ag är en förkortning på arbetsgrupp. RU betyder repetitionsutbildning
Varför gör Försvarsmakten dessa uppföljningar?
Uppföljningarna gör vi för att vi införde ett nytt grundutbildningssystem (GU) vid halvårsskiftet 2016. Så nu är vi i mitt i det första genomförandet. Det finns ett antal publikationer, reglementen och handböcker som styr. Vi följer upp att man följer de bestämmelser som är utgivna. Samtidigt följer vi att de utgivna bestämmelserna är funktionella och fungerar och i den mån det behövs så rättar vi till, skruvar till så att vi får ett väl fungerande system. Vi hämtar alltså intryck när systemet möter den så kallade verkligheten på den lokala nivån.

Hur går uppföljningen till? Är det en inspektion?
Nej det är ingen inspektion. Vi har valt att göra uppföljningsbesök som ska ha en stödjande karaktär. Det går till så att alla förband som kommer att följas upp får ut ett frågebatteri som man besvarar och skickar in till oss i arbetsgruppen några veckor före besöket så går vi igenom dem och läser igenom de utgivna lokala bestämmelserna med mera. Så att vi är väl förberedda. Sen kommer vi på besök. Så tillsammans går vi igenom förbandets svar och följer upp med intervjuer. Vi har samtal med befäl, ansvariga, rekryter och förtroendevalda. Så jämför vi de olika bilderna och med de som grund så levererar vi, innan vi lämnar förbandet, en första intrycks rapport (FIR). Då kan man få förslag till omedelbara åtgärder. Vi beskriver vad vi ska ta med oss till den centrala nivån. Vi tar upp goda exempel som vi protokollför. Sedan skriver vi protokoll som vi tillsänder förbandet som får ha synpunkter och först därefter fastställs protokollet och görs tillgängligt för alla att ta del av.

Fr v. Lisa Rosén Eliasson MHS H/ORE, Ola Berggren FMTS, Johan Sutinen FMTS och Mikael Lindholm FMLOPE.

Fr v. Lisa Rosén Eliasson MHS H/ORE, Ola Berggren FMTS, Johan Sutinen FMTS och Mikael Lindholm FMLOPE.

Vilka är det som deltar vid ett uppföljningsbesök? Det var ganska många vid uppstarten i morse.
Vår grupp leds av den ansvarige för införandet grund- och repetitionsutbildningssystemet (GU RU-systemet), överste Peter Tagesson. Om han inte kan vara med så går chefen för Militärhögskolan Halmstad (MHS H) in i hans ställe. MHS H har många uppgifter när det gäller utbildningar av soldater och sjömän och då faller det sig naturligt att det är just han som går in och tar den rollen. Förbandet svarar upp med en representant för förbandsledningen. Ag GU RU deltar med 4 stycken, några från medinflytandesektionen på HKV PROD UTB (högkvarterets produktionslednings utbildningsavdelning), flera från MHS H ORE som handhar exempelvis GU och andra soldat och sjömänsutbildningar. Vi kan ha med särskilt kallade sakansvariga beroende på vad som ska följas upp. De som vi besöker svarar upp med dem som ansvarar för grundutbildning, kompanichefer, plutonchefer, försvarshälsan och vad som är aktuellt. Sedan ett antal rekryter naturligtvis och deras förtroendevalda som vi träffar.

Joakim Sundin och Amanda Hammo, båda HKV PROD UTB.

Joakim Sundin och Amanda Hammo, båda HKV PROD UTB.

Vilken nytta har du och i förlängningen FMLOPE av jobbet i uppföljningen av GU?
Jag har en erfarenhet av att jobba på systemnivån i Försvarsmakten och i och med det har jag fått insyn i en oerhörd mängd frågor i allting från personaltjänst, rekryteringsfrågor, materielfrågor, ja allt skulle jag vilja säga. Och också hur ett sådant arbete kan bedrivas. Sedan har jag också fått en enormt bred insikt i hur det ser ut på förband. Vi har i två omgångar, först besökte vi 2015 för att informera och ta in underlag från läget på förband om hur det såg ut, så jag skulle vilja säga att det var få som hade bättre grepp om hur det såg ut i Försvarsmakten ute på lokal nivå än just oss i det läget. Vi var runt överallt, fick redovisningar och pratade med alla berörda. Så efter det här arbetet är kontaktnätet utökat och fräschat upp kontakter man inte träffat på ett tag. Bra att ta med sig in i arbetet på FMLOPE.

FMLOPE leder utvecklingen av ledarskap och pedagogik för hela Försvarsmakten och har krigsförbandens verklighet som utgångspunkt. Vilken nytta har krigsförbanden av uppföljningsbesöken?
Man skulle kunna resonera bakifrån. Krigsförbanden har vi för att de ska kunna utveckla operativ effekt och ska de kunna göra det så behöver de välutbildad personal och GURU-systemet ska säkerställa att våra krigsförband, över tiden, har personal till rätt kvalitetsnivå. Så det är ju det som den här utbildningen syftar till att leverera. Det vi då gör är att följa upp så att det finns nödvändiga förutsättningar och att utbildningen genomförs på avsett sätt så att det faktiskt blir den utbildning som då, åt andra hållet, kommer leverera den här operativa effekten.

Hur tycker du att dagens besök gått så här långt?
Det är det 14:e besöket vi gör under utbildningsåret 2016/2017 och det här är ett ganska normalt besök. Det är väl förberett från FMTS sida. Vi får svar på frågor. Det finns en del saker där vi kan hjälpa till och ge information så att de får än bättre förutsättningar för att lösa sina uppgifter. Vi hittar vissa saker där vi kan hjälpa till med andra erfarenheter, vår egen erfarenhet och förklara hur systemet är. Vi får med oss en del goda erfarenheter som vi kan sprida vidare åt andra håll. Jag tycker det här är ett ganska normalt besök.

Jakob Flodén MHS H/ORE, Marie Meigård FMLOPE, Virinder Padum FMTS

Jakob Flodén MHS H/ORE, Marie Meigård FMLOPE, Virinder Padum FMTS

Tack så mycket, du måste rusa vidare till nästa programpunkt. Vilket förband står näst på tur?
Nästa gång är det Sjöstridsskolan, sedan efter det är det Amfibieregementet, sedan F7, sedan Försvarsmedicincentrum. Sedan måste jag nog titta i pappren för att komma ihåg.

Du rör dig över hela riket?
Ja, Från Kiruna till Revingehed.

Så FMLOPE har ögon och öron överallt?
Ja precis så är det.

Tack ska du ha!
Tack själv!

Och där skyndar Mikael till avslutningen på uppföljningsmötet. För ökad operativ effekt.

 

 

Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *