På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Utbildningschefen om beslutet att lägga ALL utbildning på Försvarsmaktens lärplattform

fmlope

swedi_tommar02_LThumb

Tomas Martinsson

Sjöstridsskolan har beslutat att använda Försvarsmaktens lärplattform för all sin utbildningsverksamhet. Det omfattar såväl programbunden utbildning som yrkes- och befattningskurser. Samtliga anställda och studerande vid SSS ska ha användarkonto.

Det är med stor glädje vi på FMLOPE noterat SSS beslut. Tomas Martinsson du är utbildningschef på SSS, ni är första skola som beslutat att lägga all utbildning på Försvarsmaktens lärplattform (FM lärplattform).
Hur kommer det sig ni fattade ett så genomgripande beslut?
Sjöstridsskolan erbjuder idag över femhundra kurser inom en mängd olika utbildningsinriktningar. Vid intern översyn har vi konstaterat att flera av dem är kurser som med fördel kan genomföras på andra mer effektiva sätt än enbart som traditionella lärarledda klassrumskurser.

Just nu ser vi, i dialog med de marina förbanden, över vårt totala kursutbud för att bringa klarhet i vilka kurser som exempelvis kan genomföras som ren distansutbildning eller på hemförband med fastställd kursplan och examinator från SSS. I många fall kan nätbaserade metoder vara ett mycket bra stöd och komplement till traditionell klassrumsundervisning.

FM lärplattform kommer att vara den gemensamma nämnaren för all utbildning som SSS erbjuder. Utvecklingen går framåt och SSS är en modern skola som vågar testa nytt i olika sammanhang, så även vad gäller lärplattformen.

Var det ett svårt beslut att fatta?
Det tycker jag inte att det var. Genom att använda FM lärplattform förenklar vi inte bara för kursdeltagaren att ta del av kursspecifik information i god tid innan kursstart, vi säkerställer att utbildningen blir kostnadseffektiv, har ett pedagogiskt upplägg och dessutom ser vi att en ökad flexibilitet i utbildningen kommer öka förbandens möjligheter att välja tidpunkt för genomförande vilket kan få positiva effekter även för ordinarie verksamhet ombord eller i land.

Behövdes en lång förankringsprocess?
Införandegruppen vid SSS har arbetat aktivt med informationsspridning inom skolan, i form av såväl förevisning av läroplattformens olika möjligheter som utformning av verksamhetsregler och direktiv kring arbetsfördelning. Vi ser det som självklart att ta små utvecklingssteg som utgår ifrån identifierade behov och vi har försökt inkludera alla medarbetare i processen då vi valt att använda FM lärplattform för all utbildningsverksamhet.

I nuläget har vi angett en inriktning om vilken information som minst ska finnas på respektive kurssida; kursplan, order och kursbeskrivning, schema, övrigt utbildningsmaterial samt kursutvärdering. Därutöver finns alla möjligheter för de lärare som redan nu känner sig manade att arbeta vidare med läroplattformens olika funktioner.

Vi har också konstaterat att det är viktigt att ha både IT-stöd och pedagogikstöd tillgängligt för utveckling av webbaserat utbildningsmaterial och har därför valt att använda den kompetens vi har ”in house” genom att erbjuda support till personal och kursdeltagare via två mycket kompetenta medarbetare.

Från när gäller det?
Vi är redan igång. Programbunden utbildning har vi haft verksamhetsregler utformade för sedan ett halvår tillbaka och nu i höst har vi även öppnat för de yrkes- och befattningskurser vi erbjuder.

Är alla berörda positiva till att lägga sin utbildning på lärplattformen? Hur gör ni med de som tvekar eller inte riktigt vill?
Jag upplever att nästan alla är positiva och förstår vinsterna med lärplattformen. Däremot kan det ta tid att lära sig ett nytt system med de funktioner och finesser som systemet i fråga kan erbjuda. Tid som är svår att skaka fram när man har mycket att göra.

I det här fallet anser jag att det är viktigt att behålla fokus på varför vi väljer att använda tekniken. FM lärplattform är en webbaserad interaktiv lärplattform som samlar flera funktioner i en och samma miljö och det ser vi som en grund att bygga vidare på för utveckling av flexibelt lärande. Den tid som medarbetarna vid SSS initialt lägger på att lära sig systemet är väl värt mödan om det material som produceras är genomtänkt. En direkt vinst blir då att allt utbildningsmaterial på enkelt sätt kan användas igen vid nästa kurstillfälle. Att skapa tid för införandet är en chefsfråga, d.v.s. det är ytterst mitt ansvar.

Hur ser förbanden på ert beslut?
Förbanden är våra ”kravställare” och den enda anledningen till Sjöstridsskolans existens. Vår utbildning måste i slutändan alltid leda till operativ effekt hos krigsförbanden.

Personalen och deras tillgång på tid är den gränssättande faktorn i Marinen idag. Att SSS ökar flexibiliteten vad gäller utbildningar är därför otroligt viktigt av flera anledningar, inte enbart pedagogiska. Ett klokt användande av FM lärplattform kan i förlängningen leda till högkvalitativa utbildningar som kräver mindre tid av kursdeltagaren, kostar mindre pengar och kanske även innebär kortare bemanningsuppdrag från förbanden.

Vi har dialogiserat införandet med de marina förbanden, varifrån flest kursdeltagare på våra yrkes- och befattningskurser kommer, vid ett antal tillfällen och även skickat information om införandet av FM lärplattform. På så sätt hoppas vi förmedla bilden av införandet som en bra utveckling för Sjöstridsskolan och förbanden. Det finns vinster åt bägge håll och genom att erbjuda support till användarna av systemet kommer vi också att väl kunna hantera de frågor som kan uppstå.

Vilka positiva effekter ser du som utbildningschef på beslutet?
SSS får möjlighet att erbjuda kursdeltagaren en flexibel läromiljö och ger lärarna möjlighet att med konkreta verktyg utveckla och ”slå in” bra och fungerande utbildning i nytt och modernt paketpapper. Vi kan integrera flera system med FM lärplattform, t ex, TimeEdit, PlanEdit och vårt egen Kursplanesystem (KPS) som är utvecklat av David Boulliant som arbetar med verksamhetsutveckling och IT. Detta kommer att bidra till gynnsamma förhållanden vad gäller informationsspridning och fortsatt kvalitetssäkring av utbildning.

Finns det några negativa konsekvenser?
Varje individ som inför ännu ett ”stödsystem” i förbandens verksamhet måste givetvis ta sig en ordentlig funderare, vilket jag anser att vi har gjort. Marinens krigsförband har många och viktiga huvuduppgifter, utbildningsadministration är definitivt inte en av dessa. SSS kommer därför att ansvara för all administration kring systemet, inklusive skapande av användarkonton, och som sagt även stödja med support om så skulle behövas.

Den initiala utmaningen för förbanden är givetvis kopplad till plattformens behov av internet. Personalen lever och verkar ombord, såväl till kaj som till sjöss. Tillgången till internet är begränsad. Men det går ju dessvärre inte att möjliggöra ADL-utbildningar och flexibelt lärande utan internet. Det är ju först när vi skapat interaktiva, rumsoberoende utbildningar som behovet blir stort, och då är ju förhoppningsvis vinsterna mångdubbelt större. Intill dess tar vi övergången i lagom takt. Kursplaner och kursbeskrivningar kommer även fortsättningsvis distribueras parallellt i Vidar osv.

Webbaserade och interaktiva lärplattformar är ju för övrigt ingen ny företeelse inom den allmänna utbildningsarenan och sett till hur andra civila utbildningsanordnare arbetar så är min övertygelse att vi har många positiva effekter att se fram emot.

Vad skulle du säga till dina kollegor, utbildningscheferna, på andra skolor? På förbanden? Centrum?
Författaren Franz Kafka påstod att ”alla mänskliga misstag begås av otålighet.” Jag upplever definitivt att vi kliver in i FM lärplattform med eftertanke och i lagom tempo, men det vet vi ju inte förrän efteråt. Om ett halvår är ni välkomna att höra av er, för att ta del av SSS erfarenheter och i värsta fall att lära av våra eventuella misstag.

FMLOPE gratulerar SSS och Försvarsmakten till ert beslut. Någon avslutande kommentar?
Ja, det skulle väl vara den gamla frasen ”Ära den som äras bör.” Att SSS som organisation är först ut beror främst på att vi har individer med hög kompetens och drivkraft, i det här specifika fallet Emma Daleke Trosgård och David Boulliant. Utan deras engagemang hade vi inte varit halvvägs.

Tack SSS utbildningschef Tomas Martinsson för intervjun. Vi ser vi fram emot att fler kommer följa i SSS kölvatten.

Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *