Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Varför blir det som det blir?

fmlope

Nu är ansökan till Handledarutbildning utbildningsmetodik öppen. Sista ansökningsdag är 5 december 2012. Den nyligen utgivna boken Handbok Utbildningsmetodik används som kurslitteratur.

Syftet med kursen är att det ska finnas medarbetare i Försvarsmakten som har ett sådant kunnande i metodikfrågor att man kan vara en samlande kraft lokalt. Kursen är en kompetensutvecklingsmöjlighet för dem på förband, skolor och centrum som har ett ansvar för att vårda kunnandet i utbildningsmetodik. Men även för dem som jobbar med eller planeras jobba med dessa frågor ur ett lednings- och/eller planeringsperspektiv.

Första versionen av Handledarutbildning utbildningsmetodik genomfördes 1997. Den har sedan dess utvecklats och genomförts en gång per år. Den består av tre delar. Första och andra delen är tre dagar vardera där övningar genomförs och utvärderas. Övningarna genomförs huvudsakligen utomhus. Tredje delen består av 15 dagar på distans under en tremånadersperiod. Som avslutning på tredje delen genomförs examination.

Kursen genomförs tillsammans med Polismyndigheten i Stockholm. Varför kan man undra. Jo vi har utvecklat kontakter med polisen inom områden som är närbesläktade och tagit del av varandras erfarenheter. Polisen använder Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn som sin egen. För Polisen är denna kurs grundplattform för deras instruktörer i myndigheten. Vi samverkar med dem inom detta område för ömsesidig nytta.

Det är en praktisk kurs. Man gör utbildning och sedan samtalar om det man gjort. I samtalet lär man sig att upptäcka de bakomliggande fenomenen och orsaker till varför det blir som det blir när man gör som man gör. Under kursen genomförs en utbildningsmetodik som framhåller vikten av mening och sammanhang vid utbildning. Samma princip som utbildningsprojekten i grundläggande militär utbildning (GMU).

Jag frågade Charlotte Nathansson som gått kursen om vad hon tycker var mest värdefullt. – För mig var det stora värdet att praktiskt genomföra övningar, för att sedan på ett djupare sätt än jag tidigare gjort, reflektera över de pedagogiska effekterna av det som genomfördes. Dessutom var det roligt och intressant att få träffa människor utanför ens ordinarie miljö där vi kunde både prestigelöst och humoristiskt få dela med sig av våra kunskaper och erfarenheter.

Kursen är öppen för alla inom Försvarsmakten och frivilligorganisationerna. Det finns ett förkunskapskrav vilket är att man har erfarenhet från rollen som utbildare eller instruktör. Det finns 18 platser för Försvarsmakten och frivilligorganisationerna. Ansökan för frivilligorganisationerna sker genom respektive organisations rutiner. Klicka här för att öppna inbjudan.

Jag ser att förmågan man erhåller efter att genomfört handledarutbildningen är så viktig att man bör överväga att göra det till ett obligatorium för de som har till uppgift att vårda och utveckla kunnandet i utbildningsmetodik. Plutonchefer och specialister som har till uppgift att samordna och handleda instruktörer i Försvarsmakten är exempel på de som måste ha denna förmåga.

/Peo

Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *