Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Datorspel – pedagogisk möjlighet?

fmlope

Foto: Björn Westerdahl-FörsvarsmaktenSoldatträning som genomförs med hjälp av datorspel analyseras av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Markstridsskolan (MSS) och Försvarsmaktens internationella centrum (SWEDINT) använder sig av spelet Virtual Battlespace (VBS) tillsammans med egenutvecklade metoder och pedagogiska modeller. Det finns tankar att fler förband ska kunna använda dessa program och att även tidvis tjänstgörande personal utanför Försvarsmaktens anläggningar ska kunna göra detsamma.

Vad är då FM LOPE roll i utvecklingen av metoder och pedagogik för datorspelsbaserad träning?

Historiskt sett har vi inte jobbat med pedagogiken kopplat till större simulatorer som flygsimulatorer och liknande. Men efter sammanslagningen av FMADLE och FMLOPE kopplat till vårt nya uppdrag att leda utvecklingen av nätbaserat lärande bedömer jag att pedagogikutvecklingen kring soldatträning med hjälp av datorspel definitivt faller inom ramen för FMLOPE verksamhet.

Jag ser att de praktiska utvecklingsfrågorna sker av externa resurser men sammanhålls, koordineras och leds av FMLOPE som också ansvarar för att följa upp effekten av den här typen av träning. Denna typ av simulatorer går att betrakta som verktyg som syftar till att stödja individers utveckling mot en definierad förmåga. Typ vilken soldatförmåga ska utvecklas och på vilket sätt ger simulatorerna stöd och träning för denna förmåga? Hur vet man det? Och så vidare.

Att använda spel för lärande är intressant att betrakta ur ett pedagogiskt utvecklingsperspektiv och bedöms ge ytterligare möjligheter till ett flexibelt synsätt på lärande. Det rimmar också med den kommande soldatens intränade sätt att lära sig saker.

Foto: Björn Westerdahl-FörsvarsmaktenSpel är en naturlig del av en modern ungdoms uppväxt. Det som kan vara en fara är att de blivande soldaterna också lärt sig att utveckla kunskaper som kanske bara är användbara i simulerad miljö (spelmiljö). Det ämnet berörs i Handbok utbildningsmetodik i kapitlet kunskap, kompetens och lärande under rubriken ”För att meningsfull kunskap ska utvecklas är det viktigt att det som ska läras kopplas till ett sammanhang”.

Jag är i grunden positiv till alla initiativ likt dessa som utvecklar lärandet och den pedagogiska verksamheten som är till gagn för Försvarsmakten. Det ska självklart ske med lokal förankring oberoende av var det kommer till användning. Det är viktigt att den här typen av initiativ sprids till så många som möjligt och där tror jag att FMLOPE kan fylla en viktig funktion.

Peo

Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *