Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

På kryss med Försvaret. Det är lättare att navigera om man vet var man är.

fmlope

Hur blåser vindarna? Den stora medarbetarundersökningen i Försvarsmakten, FM VIND, ger svar på det. Den inleddes i våras och nu kommer svaren. Utan att ha gjort några djupare analyser tycker jag att det verksamhetsnära ledarskapet verkar fungera bra. Många säger sig ha stort förtroende för sina närmaste chefer. När det gäller den centrala ledningen kan jag konstatera att Försvarsmakten har en stor utmaning framför sig då förtroendet är lågt. Min syn är att vi inte får glömma bort det som fungerar bra och undvika att göra förändringar för förändringens skull i vår iver att analysera resultaten.

Försvarsmaktens utvecklingschef Dennis Gyllensporre skriver på Utvecklingsbloggen att huvudpoängen med undersökningen är att tydliggöra eventuella gap mellan organisationens vision, mål och värderingar och hur vi faktiskt arbetar i praktiken. Den normalt tysta majoritetens syn efterfrågas. Skillnaden mellan idealbild och verklighet kan fungera som drivkraft för utveckling och förändring.

Ett av syftena med undersökningen är att medarbetarna själva skall få möjlighet att påverka förändringsarbetet inom Försvarsmakten och kunna utveckla den egna verksamheten på arbetsplatsen genom att reflektera över sin egen situation, i till exempel förbandet, enheten, kompaniet, plutonen eller arbetsgruppen.

Ett annat syfte är att ge ett underlag på central nivå för att se hur det ser ut inom Försvarsmakten som organisation och vad som kan förbättras. Samarbete, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet samt medarbetarskapet är några exempel på områden som frågorna fokuserar på. En central analysgrupp ska nu titta på resultaten för Försvarsmakten i stort för att förändringsarbetet ska styras i rätt riktning. Jag tror att många kommer att följa utvecklingen med stort intresse.

I Försvarsmakten har vi en förmåga att fokusera på det som är fel och inte fungerar och glömma bort det som faktiskt fungerar bra. Det är till och med så att Johanne Hildebrandt kommenterar det i sin bok Krigare.

Min uppfattning är att det finns mer konstruktiva sätt att angripa problemställningar som FM VIND sätter fokus på. Om vi tar till vara de delar som fungerar väl och förstärker det kan vi hamna i en positiv spiral som för vår verksamhet i konstruktiv riktning. Ett exempel som jag efter min korta analys av FM VIND vill framhålla är att idéerna med det verksamhetsnära ledarskapet fungerar väl och den modellen torde kunna användas med framgång även i större sammanhang. Engagemang, delaktighet, uppdragstaktik och andra militära honnörsord inom ledarskapets ädla konstart är fortfarande giltiga.

Peo

Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *