Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Regler, möjligheter och begränsningar

fmlope

Jag uttryckte viss frustration i ett tidigare inlägg om den danska militära träningsappen. Min frustration handlar om de begränsningar vi i Försvarsmakten själva bygger in i regelverk och tillämpningar av dem. Begränsningar som effektivt försvårar delar av vårt arbete. Inlägget fick en kommentar som uttryckte viss förvåning. Jag vill tydliggöra och utveckla mina tankar.

Det är naturligtvis helt rätt att det krävs en del byråkrati och bestämmelser för att koordinera IT-verksamhet i en så stor organisation som Försvarsmakten. Samtidigt får vi inte hamna efter i att använda ny teknik som på mycket kort tid blivit var mans egendom. Särskilt inte som vi vet att en lång rad andra myndigheter valt lösningar som uppfattas fungera smidigare än Försvarsmaktens.

På jobbet hör jag om alternativa lösningar som bygger på enskilda initiativ. Initiativ som uttryckligen kritiserar brister i rutiner, utrustning, programvara och otillgänglighet. Jag noterar en kommentar på general Dennis Gyllensporres Utvecklingsblogg där han eller någon medarbetare skriver följande:

”utvecklingsbloggen 28 mars, 2012 kl. 10:37
@kompanichef
inget är för känsligt och sent svar betyder inte alltid att det inte finns något, utan snarare att tiden för att moderera bloggen är en trång sektor i en värld med ett högt tempo. Beklagar detta, men eftersom du arbetar i försvarsmakten vet du också att det finns tekniska begränsningar som gör att det krävs några handgrepp för att hantera vårt mailsystem och sedan gå ut externt på internet, utan att nyttja ”titthålslösningen”.”

När det gäller frågan om vad som hindrar utvecklingen av appar är inte att det skulle finnas något uttalat förbud. Orsaken är att möjligheterna att införskaffa relevant utrustning för att internt utveckla appar är omgärdad av sådana regler att det svårligen låter sig göras. På FMLOPE har vi ett sådant ärende. Behovet står utom allt rimligt tvivel men byråkratin har nu fördröjt ärendet fyra månader. Det rör sig inte om extrem eller dyr specialutrustning utan avser en MacBook Pro, en iPad och en iPhone 4. Syftet med utrustningen är att utveckla publika appar som kan användas av blivande soldater, Hemvärnet, frivilligrörelsen och personal i Försvarsmakten. Såväl heltids- som deltidstjänstgörande.

Det var den ena anledningen till att klimatet för apputveckling är begränsande. Den andra begränsningen är att Försvarsmakten valt att göra det svårt att använda iPhone 4 genom att lägga beslutsnivån för anskaffning av dessa väldigt högt upp i hierarkin. Windowsbaserade telefoner är däremot enklare att erhålla.

Problemet är att appar till Windowsbaserade telefoner inte är utvecklade i samma utsträckning som till iPhone och Android. Om man väljer att utveckla appar enbart till Windowsbaserade telefoner når vi inte det stora flertalet i målgruppen. Det var dessa delar jag menade när jag skrev att det var svårt att utveckla appar.

Jag har en positiv grundsyn och ser med viss tillförsikt på utvecklingen framöver när det gäller regelverk och tillämpningar inom dessa områden. Verksamhetens krav måste styra och vi måste skapa regelverk till stöd för den. Jag kan med fog förklara varför jag tror på systemet genom ett beskrivande parallellfall från en av mina tidigare arbetsuppgifter;

Militär flygverksamhet omgärdas av rigorösa säkerhetsbestämmelser då konsekvenserna av en incident lätt övergår till en olycka som oftast får katastrofala följder. Transportflygsystemet TP 84 (C-130 Hercules) är ett moget (nästan övermoget) transportflygsystem som gjort och gör många goda insatser i fredens tjänst. Svenska flygvapnet har flugit med C-130 Hercules sedan 1965. Vid insats med ISAF i Uzbekistan och Afghanistan 2004-2005 var vi tvungna att skriva en, mer än tre tätskrivna A4-sidor lång, ansökan om avsteg från gällande regelverk för att på ett rimligt sätt kunna verka i operationen. När vi skulle göra motsvarande förberedelser med Nordic Battle Group 2011 (NBG 11) var det endast en punkt där regelverket behövde behandlas med avstegsansökan. Vid den senaste insatsen i Afghanistan krävdes inga avsteg. Orsaken var att regelverket hade anpassats till den verklighet där det svenska Transportflygsystemet TP 84 (C-130 Hercules) skall verka.

Med denna parallellhistoria i minnet så kommer jag att fortsätta att vara positiv.
Peo

 

Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

1 kommentar

  • Viggo Lineborn 8 oktober 2012 09:54

    Bra och tydligt inlägg om när krånglig och ogenomtänkt byråkrati försvårar verksamheten i stället för att säkerställa kvaliteten på den.
    Jag tror det finns många fler exempel och tycker det är bra att du som chef vågar skriva offentligt om det.
    DET är ett prov på verklig öppenhet!

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *