Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här
Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

MHS H/FMLOPE har, på uppdrag av FM Utbildningschef, sammanställt och bearbetat erfarenheter av de anpassningar som förband, skolor och centra genomfört under 2020 för att minska smittspridningen och samtidigt i...

Vi har glädjen att gratulera Sophie Fredén som nyligen disputerade! Hon är inte enbart doktor utan även vår kollega på FMLOPE sedan många år. Grattis Sophie! Doktorsavhandlingen ”Från värnplikt till...

De ökande numerärerna inom grundutbildning (GU) med begränsad ökning av lärare och instruktörer innebär att samma antal lärare behöver utbilda fler. För att fortsatt nå tillräckligt goda resultat behöver utbildningen...

– För mig som är formad och präglad av en lång karriär i Försvarsmakten är ledarskapet i sig inte särskilt svårt eller komplicerat. Det är snarare ganska enkelt. Det handlar om förhållningssätt...

Försvarsmaktens utbildningar ska fullföljas i största möjligaste mån trots coronakrisen. Anpassningar och åtgärder vid förband, skolor och centrum är många och olika. För att kunna sprida goda erfarenheter har FMLOPE...

Bakom titeln bibliotekarie döljer sig chefen för sektionen Lärandestöd och Pedagogisk Utveckling (LPU), Andreas Nilsson Sjöstridsskolan, som driver marinens pedagogiska utvecklingsarbete. Artikeln i Försvarets Forum 02/2020 lyfter frågan om civil/militär och...

Pedagogiska strategier för att ställa om till distansundervisning har många civila lärare vittnat om sedan den snabba omställningen som covid-19/corona framtvingat. Eller snarare brist på strategier. De senaste veckorna har...