Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Taktiska Transportflyget övar nationellt försvar.

John Lidman

Under vecka 42 och 43 har taktiska transportflyget övat nya besättningar mot statusen ”Combat Ready”. Scenariot för övningen har varit inom ramen för nationellt försvar, med inslag av samarbete med nordiska grannländer. Övningen har genomförts över stora delar av landets yta – från norr till söder liksom från väst till öst.

I ett ensitsigt stridsflygplan är piloten lite av en ”allt i allo”. Han eller hon skall hantera navigering, manövrering, vapen, kommunikation samt övriga system själv.  För att framföra ett taktiskt transportflygplan av typen C-130 Hercules krävs en större besättning. I besättningen ingår en besättningschef tillika förstepilot, en styrman, en flygmaskinist, en navigatör samt två lastmästare. Alla dessa har olika roller och kompetenser som krävs för att på ett säkert och effektiv sätt föra last, fordon, jägare eller skadade in till – alternativt ut ur – en stridszon. En stridszon som kan ha en hotbild i luften, på marken eller både och. Därutöver krävs i större eller mindre omfattning logistik på de baser som förbandet opererar ifrån.

Allt detta har personal ur det taktiska transportflyget vid Skaraborgs flygflottilj övat den senaste veckan.

C-130 Hercules på kort final under TEX-16.

C-130 Hercules på kort final under TEX-16.

De övade besättningarna har från början inte vetat hela övningens scenario, utan har av den lokala övningsledningen efterhand givits nya ordrar i det tempo och format som är standard. Då uppgifternas komplexitet har varierat starkt, så har tiden till förberedelser för besättningarna varit kortare eller längre. För att riktigt sätta besättningarna, och främst besättningscheferna, på prov har det även förekommit inspel under pågående uppdrag. Inspel som inneburit behov av att planera om i luften för att sätta kurs mot nya baser med nya okända scenarion, inkluderande bland annat landning på kortbanor och lågnavigering under svåra väderförhållanden.

Övningen Tactical Exercise (TEX) planeras och genomföras i Skaraborgs flygflottiljs och transportflygenhetens egen regi med en mycket liten övningsledning. Övningens format har successivt arbetats fram under de senaste åren av erfarna medarbetare på ”transporten”. Drivande i övningens uppkomst och utveckling är – och har varit – två kaptener med lång och gedigen erfarenhet av det taktiska transportflyget. Genom ett väl utvecklat kontaktnät och tidiga förberedelser har dessa två skapat en övning som inte bara ger F7:s besättningar, utan även samverkande förband och partners, ett mycket bra utbyte till en låg kostnad. Under årets övning har bland annat fallskärmsjägarförband, mekaniserade förband samt marint hemvärn deltagit i olika stadier.

Vad som skall förflyttas är ofta okänt: fordon, jägare, skadade. Uppgiften skall lösas snabbt och säkert.

Vad som skall förflyttas är ofta okänt: fordon, jägare, skadade. Uppgiften skall lösas snabbt och säkert.

Efter att följt övningen som ”inbäddad” i en besättning under några dygn, vänder jag åter till Såtenäs med en varm känsla av stolthet inombords. Skaraborgs flygflottilj med sin taktiska transportflygdivison och kompani, tillsammans med samverkande förband och partners, levererar operativ nationell förmåga – Här och Nu. Veckans övning har ytterligare höjt denna förmåga och levererat fler samtrimmade besättningar.
Det är lätt, roligt och stimulerande att vara chef för denna personal.

Marcus ”Mackan” Björkgren, STF C F7

Officiell blogg

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

0 kommentarer

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *