Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

C PROD FLYG besök på Försvarsmaktens Hundtjänstenhets (FHTE) hundavelsstation.

flygvapenbloggen

Besök på Försvarsmaktens hundtjänstenhets (FHTE) hundavelsstation

 

För någon vecka sedan genomförde undertecknad ett mycket givande och inspirerande besök på FM hundavelsstation, som finns belägen i Sollefteå. Som många vet består ett fungerande flygvapen av flera pusselbitar där varje pusselbit utgör en viktig del i att få helheten att fungera. Det är detta faktum som gör att det inte på ett enkelt sätt går att säga vad som är viktigast för att ett flygvapen skall fungera. Allt är viktigt och om så inte vore fallet så skulle den del som anses som oviktig inte heller finnas. Åter till ett besök hos en verksamhet som utgör en sådan viktig pusselbit.

Flygvapnet nyttjar hunden som en viktig komponent vid främst patrullering och sökverksamhet, där hundens sinnen är avgörande för att nå framgång. Inom flygvapnet återfinns hunden inom funktionerna flygbassäk och flygbasjägare.

FHTE utbildar dock hundar, inte bara till flygvapnet, utan även till övriga delar av FM. FHTE skall också producera valpar till Polisen, vilket är ett ansvar som ligger på hundavelsstationen.

FHTE tillhör Livgardet, men funktionsleds av flygvapnet. Detta eftersom flygvapnet är en stor avnämare av hundar. FHTE består förutom av hundavelsstationen av tre huvudkomponenter; en stabsavdelning, en hundavdelning och en utbildningsavdelning. Stabsavdelningens uppgifter består i att administrera verksamheten och handlägga huvuddelen av hundtjänstfrågorna inom FM. På Hundavdelningen tränas patrull-, ammunitions-, narkotika- och vapensökande hundar åt FM krigsförband. På Utbildningsavdelningen bedrivs diverse utbildningar kopplade till hundtjänsten, bland annat ekipageutbildningen till krigsförbanden. Detta innebär att man utbildar hundförare och hund så att de fungerar effektivt tillsammans.

Mitt besök genomfördes tillsammans med min motsvarighet hos Polisen. Syftet var att öka vår förståelse för verksamheten som vi har ett funktionsansvar för. Slående var att verksamheten präglades av en mycket hög proffessionalism och djup kunskap blandat med ett brinnande intresse för verksamheten. Mycket inspirerande.

Avelsstationen bedriver sedan 2005 egen avel med schäferhundar. Varje år föds cirka 35-40 kullar, vilket ger totalt cirka 200 valpar. De hundar som godkänns kommer att dresseras och kommer att arbeta som tjänstehundar vid Försvarsmakten samt Polisen. När valparna är runt 8-10 veckor gamla placeras de hos fodervärdar. Där stannar de tills de är ungefär 12 till 15 månader gamla. Det är då dags att lämplighetstesta valparna för att se om de kommer att fungera som tjänstehundar hos FM eller Polisen. Testerna genomförs gemensamt och det man studerar är hundens mentala stabilitet och i allmänhet dess lämplighet som tjänstehund. De som är lämpliga placeras hos FM eller Polisen som tjänstehund. De som inte klarar testerna återplaceras hos sin fodervärd alternativt placeras hos annan privatperson eller säljs vidare till annan myndighet. På avelsstationen bedrivs ett mycket gediget avelsarbete som gjort att kvalitén på valparna ständigt förbättras, där målsättningen är att vi skall kunna placera så stor andel som möjligt som tjänstehundar.

 

Jag vill på detta sätt tacka för ett mycket givande besök i en stimulerande verksamhet. Jag bifogar några förhoppningsvis inspirerande bilder och även länkar till mer information.

 

Magnus Liljegren

Chef för flygvapnets avdelning för produktion (verksamhet) och utveckling (C PROD FLYG)

http://www.forsvarsmakten.se/fhte/

http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/livgardet/hundtjanstenheten/vill-du-bli-fodervard/

Officiell blogg

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

0 kommentarer

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *