Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

SWAF CIS under Red Flag 13-2

L CF F17

Följande text är ett inlägg från sambandstroppen (CIS).

Insats i Adenviken förbereds i amerikansk öken

Under övningen Red Flag medverkar delar av 1.Flygbasbataljonen. En av enheterna är Sambands- och informationssystemtroppen (SIS-troppen). På denna övning är troppens personal tvungen att jobba med två fokus: utöver den pågående övningen skall de ocksåförbereda den kommande insatsen i Adenviken. SIS-troppen har med andra ord fullt upp!

SIS-troppens personal utgörs av ledningssystemdriftledare och systemtekniker; experter på kommunikationssystem och strömförsörjning. Till Red Flag har de medfört delar av Kommunikationsnät Flygbas (Komnät Fbas), som är en tranportabel infrastruktur för bl. a.kommunikation och stabsstöd till flygvapnets basbataljoner och flygdivisioner. Komnät Fbas kan när det är fullt upprättat ersätta den elektroniska infrastrukturen för en hel flygplats, men till Red Flag har endast kärnan i systemet medförts. En av de viktigaste funktionerna under Red Flag och insatsen i Adenviken är att ge tillgång till alla de datasystem som krävs för att hålla flygplan och helikoptrar i luften. SIS-troppen har också medfört en motorelverkscontainer, och ansvarar för strömförsörjningen av den svenska kontingenten.

Förberedelser
Att delta i en övning eller insats kräver noggrann planering, och SIS-troppen har varit med i hela processen. Samtidigt som troppchefen förberedde övningen Red Flag på plats i Las Vegas, var andra ur troppen i Djibouti och rekognoscerade inför insatsen i Adenviken. Insatsen gäller EU:s operation ATALANTA, där SIS-troppen och Komnät Fbas skall stödja landenheten i marinens ME03.

Vid en rekognoscering är det mycket som skall redas ut, t.ex:
Ytor och lokaler ska kontrolleras och avtalas. Var får t.ex. antenner upprättas? Grupperingsplaner ska skapas tillsammans med förbandet. Dessa analyseras därefter av SIS och behovet av datorer, radioapparater, telefoner och kryptoutrustning sammanställs. Allt för att fastställa vilken materiel som skall medföras. Utrustning som sänder ut radiovågor i etern behöver tillstånd för att få användas. Så kallade frekvensansökningar ska skickas in och godkännas av värdlandet, så att utrustningen inte stör något annat. Kryptonycklar till Länk16 för kommunikation mellan flygplanen ska beställas. Tillstånd att föra in svensk kryptomateriel ska det också ansökas om.

Deployering
SIS-troppen tillhör de funktioner som skall vara bland de första på plats. När huvuddelen av förbandet anländer ska de kunna börja arbeta direkt. De första dagarna blir oftast ganska hektiska för SIS-troppen. När Komnät Fbas är upprättat övergår SIS-troppen till att drifthålla systemen och göra förebyggande underhåll på materielen.

Från övning till insats
Direkt efter hemkomst från Red Flag ska SIS-troppens utrustning kontrolleras och packas på nytt, och personalen skall genomgå en kompletterande missionsutbildning. Redan efter någon vecka sker omgrupperingen till Djibouti, där delar av SIS-troppen kommer att ingå i ME03. Övningen Red Flag är därför en viktig generalrepetition, för i början av April ska Komnät Flygbas användas skarpt av landenheten på ME03.

Text och foto: 132.Sbto

Att ett stridande förband i allmänhet och kanske stridsflyg i synnerhet kräver samband med hög kvalitet och tillgång till nätverk är förmodligen inte så konstigt. Det är däremot kanske inte så många som reflekterar över hur detta ska ske i till exempel en öken eller djungel där det inte finns infrastruktur, bebyggelse eller bofasta människor. Våra förband har dock utvecklats till en nivå där vi oavsett var vi befinner oss på jorden måste kunna koppla upp oss på nätverk och mot högre chef. Vi måste dessutom ha tillgång till elektricitet. Sverige har därför, liksom vissa andra länder, en lösning för att självständigt skapa samband, nätverk och elförsörjning. Det här har vi testat under övningar och under insatsen Unified Protector.

Anders Segerby

Kontingentschef SWAF Red Flag 13-2

Officiell blogg

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

2 kommentarer

 • Jan Burman 29 januari 2013 12:31

  En intressant och lärorik information kring någonting som man inte så ofta talar om, nämligen infrastrukturen kring vår flygverksamhet. Att själva flygplanen behöver underhåll och skötsel tror jag alla är införstådda med, men att det som SIS gör är så omfattande och betydelsefullt hade jag inte riktigt förstått.
  JB

 • Jan Thörnqvist 28 januari 2013 19:13

  Anders!
  .
  Tack för en trevlig och bra beskrivning av ett mycket viktigt arbete och funktion som kanske ibland tas för given då den fungerar. Jag uppskattar det arbete som sambands- och informationssystemtroppen lägger ner i förberedelser. Jag är säker på att det är en god investering som helt klart kommer att ge en bra utdelning i kommande insats - Tack för er insats och fortsatt lycka till!
  .
  .
  Jan Thörnqvist
  Marintaktisk chef

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *