Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

EAS lär av SAE

FVI Sekreterare

På fotot från vänster: Mj Tomas Jonsson Logistikchef EAS, Mj Peter Söderberg stf C SAE, Övlt Niclas Magnusson SC EAS, Mj N-E Grymm C SAE, Övlt Peter Cauwenbergh C EAS

EAS (Expeditionary Air Staff) har till uppgift att med hög beredskap kunna förbandsleda tillfälligt sammansatta flygförband. EAS kommer också att utgöra kärnan i staben i EAW (Expeditionary Air Wing) som är flygvapnets bidrag till Nordic Battlegroup 2015.  Som ett led i förberedelserna för dessa uppgifter har EAS under en vecka besökt SAE (Swedish Air Element) på Camp Marmal i Afghanistan.

SAE, som består av helikopterförbandet 10B med Medevacuppgift och C-130 förbandet med taktiska transportuppgifter, hade förberett ett omfattande program. Under veckan har erfarenheter kopplat till förberedelser, bemanning, logistik, samband, ledning, ledarskap, samordning m.m. diskuterats och dokumenterats för implementering och fortsatt utveckling av flygvapnets förmåga avseende förbandsledning. EAS har även fått med en hel del underlag hem för att underlätta för planering av framtida övningar och insatser.

EAS sammanfattande intryck av SAE som ett tillfälligt sammansatt förband, är att man på ett pragmatiskt och snabbt sätt funnit fungerande arbetsformer och rutiner, där man löser nuvarande uppgifter på ett förtroendeskapande och effektivt sätt. De två ingående förbandstyperna i SAE kan trots dess olikheter på olika vis stödja varandra internt till nytta för en ökad redundans och uthållighet. EAS vill tacka SAE för sitt öppna och tillmötesgående bemötande där hemtagna erfarenheter på ett positivt sätt kommer att bidra till utvecklingen av EAS, EAW och förbandsledningen av Flygvapnets registerförband.

Förutom ledning av det egna förbandet EAW i NBG 2015 är C EAW Base Commander på den strategiska basen i battlegroupkonceptet. En av anledningarna till besöket i Afghanistan var även att träffa den tyske Base Commandern och hans stab på Camp Marmal. Där diskuterades hans uppgifter inom Force Protection, Camp Management och drift av flygplatsen.

Besök och diskussioner avseende bl.a. den taktisk/operativa planeringen, dess genomförande och samverkan mellan mark och luftstridskrafter genomfördes hos DIR OPS/RCN (Director of Operations/Regional Command North) vars position för tillfället upprätthålls av en svensk befattningshavare.  

Besök genomfördes också hos chefen för den svensk/finska afghanistanstyrkan och delar av hans stab på den svenska huvudbasen Camp Northern Light, i syfte att diskutera erfarenheter och rutiner kopplat till bl.a. krisledning och uppgiften som Base Commander på CNL.

Avslutningsvis konstaterar jag att besöket i Afghanistan varit mycket givande. Det vi för med oss hem kommer att göra EAS bättre rustat för framtida uppgifter.

Övlt Peter Cauwenbergh

C EAS

Officiell blogg

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

0 kommentarer

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *