Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Expeditionary Air Staff etableras i Uppsala

FVI Sekreterare

I veckan har fr v Peter Cauwenbergh, Stefan Wilson, Niclas Magnusson och Jan Prytz diskuterat erfarenheter från bland annat Libyeninsatsen och EAW. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten

 

Försvarsmakten har en uppgift att snabbare och lättare kunna genomföra insatser i vårt närområde, inom Europa och globalt. En del i att kunna lösa det uppdraget är att etablera enheten Expeditionary Air Staff (EAS) i Uppsala.

Expeditionary Air Staff ska kunna stärka flygvapnets basfunktion vid en nationell insats. Enheten ska på kort varsel kunna förbereda för internationella insatser med flygvapenförband. I den uppgiften ingår också att vara beredd att leda förbanden om insatsen blir av. Dessutom ska EAS stödja Högkvarterets flygtaktiska stab i arbetet med att planera för flygvapnets delar i Nordic Battlegroup 2014. EAS kommer också att vara stommen i flygvapendelen i Nordic Battlegroup 2014. Den här uppgiften förutsätter att det kommer politiska beslut att Sverige ska ha ansvaret för en Battlegroup om tre år.

Till sommaren 2013 räknar man med att vara i full verksamhet. Redan nu arbetar tre personer på heltid och när alla är på plats kommer man att ha 13 medarbetare. En viktig del i förberedelserna är att ta tillvara erfarenheten från flygvapendelarna i den senaste Nordic Battlegroup, Expeditionary Air Wing (EAW). Huvuddelen av den svenska insatsen i Libyen hämtades från EAW eftersom man hade hög beredskap.

Till sommaren kommer chefen för EAS, Peter Cauwenbergh, att ha 13 medarbetare. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten

Erfarenheterna från såväl EAW som insatsen i Libyen och flyginsatserna i Afghanistan är viktiga när vi tittar på hur vi ska lösa våra olika uppgifter, säger Peter Cauwenbergh som är chef för EAS.

Formellt ingår EAS i Norrbottens flygflottiljs andra basbataljon men placeringen blir i Uppsala. Anledningen är att det är en fördel att ha nära till Stockholm eftersom man ska kunna stödja Högkvarteret både med att planera för insatser och med att leda flygvapnets förband i både beredskap och insats.

Rekryteringen av personal är en av våra viktigaste frågor just nu, den är central för att vi ska lyckas med våra uppgifter, säger Niclas Magnusson, stabschef för EAS.

Ulrika Kagg

Officiell blogg

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

39 kommentarer

 • Anders Silwer 5 december 2011 13:54

  FV-sergeanten

  Jag kan nog bara hålla med dej om att det hade varit bättre om vi hade kunnat anställa alla redan 2014. Det ekonomin räcker till är den plan som nu ligger. Statsmakterna har också varit angett att det är så det ska vara. Jag kan inte formuleringen utantill men det står något som "i den takt som ekonomin medger". Sedan tycker jag också själv att vi ibland inte nog uppskattar de f d värnpliktiga. Klart de kan ha en plats i insatsorganisationen.

  Anders Silwer

 • Magnus 2 december 2011 19:53

  FV-sergeanten:
  Jag förstår inte riktigt din analogi. Menar du att brandkåren i kommunen på eget bevåg skulle överskrida sin budget mot den politiska ledningens vilja?

  Det kallas något särskilt när militära styrkor inte gör som den politiska ledningen säger, jag hoppas att det inte är det du är ute efter.

  Man kan tycka vad man vill om de politiska styrningarna som finns. Personligen tycker jag att de är åt helvete, rent ut sagt. Tilldelade resurser är helt enkelt inte tillräckliga för att lösa de uppgifter som ställs på ett godtagbart sätt.

  Men det spelar ingen roll, eftersom det är vår valda riksdag som har bestämt våra ramar. Som medborgare kan jag tycka vad jag vill, som medarbetare i Försvarsmakten har jag att jobba inom givna ramar. Med de ramar som vi har idag är det verklighetsfrämmande att drömma om att återinföra basbat 85. Den som gör det är naiv om någon.

 • FV-sergeanten 2 december 2011 13:55

  Silwer
  Jag tycker det är bra att ÖB tagit bladet från munnen angående ekonomin. Men jag syftade i det här fallet inte så mycket på ekonomi när jag talade om att trolla med siffror. Jag syftade på personalvolym (=indirekt ekonomi). Jag menar att det är att trolla med siffror exempelvis när man säger att IO14 visst ska vara uppfylld 2014, men då mestadels med "gamla" värnpliktiga. Var det någon som förväntade sig att IO14 skulle bestå av en mängd anonyma krigsplacerade värnpliktiga och överblivna officerare när vi påbörjade arbetet med IO14? Jag må ha varit naiv, men jag hade en klar och positiv bild av ett insatt insatsförsvar där åtminstone de kontinuerligt tjänstförande var på plats (givetvis med vakanser, men inte pga av ekonomiska begränsningar) och de tidvis åtminstone i stor utsträckning. För mig är det vi står inför nu klassiska pappersförband - inte "här och nu"-förband

  Jag ser det som en av de största ledarskapsutmaningarna i vardagen för alla nivåer under en lång rad av år. Halvfulla förband utan möjlighet att utbilda, öva och verka som det är tänkt. Personal kommer att tröttna - det gör de redan idag.

 • Anders Silwer 2 december 2011 12:29

  FV-sergeanten

  Magnus får svar för sig men: FML trollar inte med siffror. ÖB har sagt i sitt budgetunderlag och vid talen på Folk och Försvar i Sälen vad han tycker om ekonomin efter 2014. Det är exempel på de former som finns i vårt land för myndigherna att framföra synpunkter till regering och riksdag.

  Trevlig helg

  Anders Silwer

 • Anders Silwer 2 december 2011 12:24

  E

  Jo, basförsvar är inte så enkelt som en dubbelpost. Vi har mer att göra för att reda ut taktiken kopplat till våra begränsade resurser. Hur detta blir vill jag dock inte diskutera här... av förståeliga skäl.

  Trevlig helg

  Anders Silwer

 • J.K Nilsson 1 december 2011 23:59

  Jovisst fasen är det bra med Hangarer för tyngre underhåll men inte skulle jag vilja att vi har hangaren i primär riskzon på flygbasen som det allt som oftast är på flygflottiljer. Det fanns en anledning att UOM låg där det låg.

  Angånde enkelheten att samarbeta med en civil flygplats? Citatet: "Vi stänger flygplatsen för civil trafik" har jag fått mig till livs när jag opponerat mig emot svårigheterna att operera på civil flygplats, jag utgår att detsamma gäller möjligheterna att beordra flygledare att arbeta, att räddningsfunktionen arbetar. Lagen om skydd mot olyckor, åttonde kapitlet är läsvärt.

  Och handen på hjärtat, hur ser räddningstjänsten ut på Såtenäs i dag?

  J.K Nilsson

 • FV-sergeanten 1 december 2011 22:25

  Ja men Magnus. Det du ger uttryck för är för mig en stor naivitet och bakvänt resonemang. En analogi: När kommunen har ont om pengar och ska spara på brandkåren ersätter man inte brandbilarna med en Fiat 500 med 4 pulversläckare i bagaget för att lösa uppgiften - av den enkla orsaken att man då inte löser uppgiften.

  Jag är benägen att hävda att nedskärningarna i personal under 2000-talet gått alldeles för långt. Jag har mycket svårt att se hur vi ärligt ska kunna försvara oss med de ramar vi har idag.

  Det måste någonstans bli stopp på den av FML och politiker under lång tid utvecklade kultur av att trolla med siffror, negligera en grundläggande hotbild med mera, i syfte att kunna skära ner och fortfarande hävda att vi har ett fungerande försvar. The botten is passerad.

 • E 1 december 2011 20:19

  Även om man samlar ihop förbandet på en mindre yta än förr så behövs det mer än bara en dubbelpost kring plattan på nätterna. Det behöver inte finnas ett motsatsförhållande mellan att ha en samlad gruppering och ett försvar på djupet.
  Här kan man också titta på brittiska RAF Regiment.

 • Anders Silwer 1 december 2011 11:13

  FV-sergeanten

  Jo, det är en särskild kompetens att skydda en bas.

  Anders Silwer

 • FV-sergeanten 30 november 2011 22:51

  Skillnaden mellan en hemvärnsman och en säksoldat är kanske inte så stor idag, med tanke på flygbassäks bakåtutveckling under den strategiska timeouten.

  Men glöm inte historien. Det finns många viktiga anledningar till att skyddet av våra flygbaser inte löstes av vanliga infanteribataljoner med infanteritaktik. Det utvecklades förband med unik förmåga och utbildning för det syftet. Ska vi återupprätta någon form av spridningskoncept bör vi ha det i åtanke. Hemvärnet kan också utvecklas och integreras i ett nytt koncept, men minns att skydd av flygbas ställer särskilda krav

 • Magnus 30 november 2011 22:31

  Det är nog ingen som inte förstår den bekämpningsförmåga som finns redan idag.

  Men vi förstår även den ekonomiska realitet som vi befinner oss i. Bas 90 är avvecklat och borta, även om viss asfalt fortfarande finns kvar. Att drömma om att återskapa basbat 85 på 1500 man är verklighetsfrämmande när den totala personalramen för _alla_ basförband ligger strax under 2000 man. Det man kan göra nu är att finna bästa tänkbara lösning för hur vi ska få störst effekt av de resurser vi har.

  Hellre fler mindre basförband, så att vi kan ha flera baser igång, än färre och större basförband.

 • Magnus 30 november 2011 22:27

  Tja, Såtenäs kommer att få ett baskompani med anställda soldater. Ska vi bara tala om situationen som det ser ut idag så spelar det nog ingen roll av divisionerna står på Kallax, Borlänge eller Såtenäs. Vi kan inte luftförsvara Sverige ändå, annat än ytterst symboliskt. När vi har fått basförbanden på plats finns det en möjlighet i alla fall.

  Beträffande om hangarer plus plattor är bättre än bara plattor så är väl det tämligen självklart? Det finns skäl till att vi byggde hangarer på UOM på krigsbaserna en gång i tiden, liksom det finns skäl till att vi tagit fram nya flyttbara fälthangarer...

  Tyngre banrep må Ing2 behöva stödja med, men lättare banrep och framförallt röjning av OXA ska vår egen R3 klara av. Det tvivlar jag på att en civil flygplatsräddning är byxad för....

  Men sak samma, om vi bara tittar på läget exakt idag så blir jämförelsen ändå till Såtenäs fördel, helt enkelt därför att resurserna där är FM egna som vi styr över. Det behöver inte förhandlas med en civil flygplats om ändrade öppettider mm, det är bara att beordra övertid om så behövs.

  Att det sedan finns oändligt mycket att göra för att få vårt Flygvapen krigsdugligt igen kan vi vara överens om.

 • J.K Nilsson 30 november 2011 12:47

  Men vi måste få infrastrukturen på plats också. Att jag lyfter Borlänge som exempel beror på att jag vill visa att vi har en förmåga att klara av det, inte att reducera Såtenäs till något obetydligt.

  Jag förstår fortfarande inte varför det skulle vara bättre med oskyddade hangarer och plattor jämfört med oskyddade plattor på annat ställe. Vad gäller tyngre banrep så skall ingenjörskompanierna i Eksjö stödja med det, det är en förmåga vi inte själva skall äga.

  Att stå på Såtenäs jämfört med Borlänge må underlätta men det är ingen större skillnad så länge vi inte har alla pusselbitar på plats. Hela den här diskussionen börjde men en kritik av nuläget, nu pratar vi om när säksoldater och R3 soldater anställts, när baskompaniet satts upp och om en militär flygplats med all infrastruktur vi behöver. Vi ser bilden på pusselkartongen men bitarna ligger än så länge i botten.

  J.K Nilsson

 • Anders Silwer 30 november 2011 09:24

  Magnus

  Jo, vi har utmaningar, eller svårigheter, framför oss. När det gäller de smala personalramarna så är det så det ser ut framåt. Samtidigt måste vi alla också inse att i Flygvapnet får vi inem de närmaste 6 åren in cirka 650 anställda soldater. Medarbetare som enligt planen kommer att arbeta mellan 4 och 7 år hos oss. De ger ett väsentligt tillskott.

  Jo, det är alltid bättre med en militär flygplats med all infrastruktur för det vi behöver än en civil med begränsad sådan.

  Anders Silwer

 • Kn jan-olov holm 29 november 2011 21:51

  Bra J.k!

  Som jag det är det tillbaka till Anbas 88 och bas90 rörlig klargöring från spridda flygplansplatser som borde gälla.
  Vi måste ju någon gång förstå den bekämpningsförmåga som finns redan idag.
  Vi riskerar att slås ut de första timmarna om vi inte tillämpar skydd rörelse maskering mm både från fjärrstridskrafter men även specialförband.
  Inom hemvärnet övar vi sedan ett år tillbaka på typobjekt flygbas motsv storlek bas 90 och marinbas.
  Jag tycker det är dags att sätta upp fler basbataljoner med markförsvarskompani och en MAL som leder markstriden med underställt markförsvarskompani,hvinsatskompanier mm

  Kn jan-olov Holm

 • Patrik L 29 november 2011 20:19

  +1

 • Magnus 29 november 2011 18:41

  Javisst, tre av åtta baskompanier ska vara rörliga. Dock så är det lite si och så med tillgången till fordon för att flytta alla dessa kontainrar, så frågan är hur pass lång tid det skulle ta att flytta det rörliga kompaniet från Luleå eller det från Malmen till Borlänge.

  Förmodligen betydligt längre tid än det skulle ta att ombasera en division och ett FU-komp till Såtenäs med hjälp av TP84...

  Den stora skillnaden mellan Såtenäs och Dala Airport är att på Såtenäs så finns det R3 över tiden när baskompaniet där har satts upp. Att vi har lämnat "skydd genom spridning" betyder inte att vi ska stoppa huvudet i sanden och låtsas som att ingenting elakt kan hända med de baser vi har kvar. Flygplanen kan vi i bästa fall nödstarta, men bansystemet ligger där det ligger. Skillnaden mellan en hemvärnsman och en kontinuerligt anställd säksoldat är att säksoldaten finns på plats "här och nu". Hemvärnsmannen kräver lite mer tid, ska han eller hon kallas in krävs det dessutom beslut om hemvärnsberedskap.

  Visst finns det enorma svårigheter att tas med i Flygvapnet., inte minst de väldigt små personalramarna. Men med en dåres envishet så hävdar jag ändå att en befintlig och bemannad FV-bas är nivån över en civil flygplats som militär flygbas.

 • J.K Nilsson 29 november 2011 12:59

  Magnus, baskompanierna skall inte vara statiska utan de skall kunna vara rörliga. Det är alltså möjligt att tillföra Borlänge de resurser som behövs för att kunna flyga över tiden likväl som vi måste tillföra Såtenäs resurser för att kunna flyga därifrån.

  Jag påstår inte att det inte är möjligt att använda Såtenäs som en bas, jag ser svårigheterna att använda vårt flygvapen effektivt. Skall vi behöva använda våra enklare reparationsresurer i R3-funktionen så ställer jag mig frågan varför vi inte skyddar våra flygplan på marken. Vi har släppt tanken på spridda flygplanplatser, vi har ett arv på våra kvarvarande baser i skogen att kunna nyttja spridda platser men i övrigt är det plattor på flygplatser och flygflottiljer samt i hangarer på flygflottiljer som gäller. Måste vi reparera en taxiväg och röja OXA efter ett anfall på Såtenäs så undrar jag hur det ser ut på plattorna och i hangarerna. Så vad är då skillnaden mellan Såtenäs och Dala Airport?

  Vilket skydd kan vi påräkna vid våra flottiljer? Markförsvarskomponenten i bataljonerna åker in och ut ur organisationen beroende på ekonomi och dagsform. Just nu verkar vi förlita oss på vaktsoldater men vad är skillnaden mellan en hemvärnsman och en vaktsoldat?

  Jag kan också med gott samvete säga att bidrar till att stärka F7's status på bassidan. Så jag är inte av princip mot F7 men just nu vill jag ha upp de svårigheter vi möter till diskussion och om det verkligen är lönt att fortsätta att slåss. Eller skall vi verkligen följa med i störtspiralen ända ned i marken?

  J.K Nilsson

 • Anders Silwer 25 november 2011 18:27

  J.K. Nilsson

  Ja, övning är helt klart viktigt.

  Anders Silwer

 • Magnus 24 november 2011 23:02

  Ja, brist på övning är en av de "stora svagheter" du själv nämnde. Men menar du att ni övar mer med de civila resurserna på Dala Airport än med FM resurser på Såtenäs? Annars förstår jag inte riktigt din poäng.
  Hur mycket röjning och reparation utbildar ni de utländska brandmännen i?

  Det känns fortfarande som att du pratar övning i fredstid, jag avser skarp insats där sådana saker som ammunitionsröjning, bevakning på riktigt, , skydd av personal osv osv kräver något annat än vad en civil flygplatsdrift är byxad för.

 • J.K Nilsson 24 november 2011 17:18

  Magnus, det är genom övning vi knyter ihop vår kunskap att kunna verka. Så länge vi inte är samövade med en basbataljon så är vi fristående enheter. Att tro att vi sömlöst kan jacka in med flygunderhållskompani och flygdivision med en basbataljon oövade så kommer vi att möta lika mycket svårigheter som om vi åkte till Borlänge.

  Tja, vi utbildar utländska brandmän på JAS under en kvart-tjugio minuter så varför skulle svenska flygplatsbrandmän vara sämre? Lägg på 10 minuter så får dom också riskerna med yttre last.

  Och hur mycket stöd brukar ett flygunderhållskompani få av en support group? Vad jag brukar få mig till livs är en karta till en matsal och ett inpasseringskort/besöksbricka.

  Hur kan vi verka ifrån andra baser än svenska om ledningssystemet är det gränssättande? Satcom? Det går att ta med sig snabbt om vi inte kör med företagsorder det första dygnen.

  J.K Nilsson

 • Magnus 23 november 2011 22:39

  "Magnus, när har vi övat stridsflyg, betjäningsuppgift och basbataljonsdelar samtidigt?"
  Jag misstänker att senaste (förhoppningsvis inte sista...) gången var verifieringsövningen av basbat 04 i början av seklet. Men jag trodde att vi diskuterade basering i scenariot "beredskap och krig", inte övningsverksamhet?
  " Flygplatsräddning finns på Borlänge också."
  Ja, det gör det. De kanske till och med är utbildade på Gripen, och att göra insats mot flygplan med hängd ammunition? Men jag tvivlar på att de även sköter de andra två R:en i R3...
  "Vilka basresurser hade gänget som övade i Lakenheath nyss?"
  Rimligtvis var det 48TH MISSION SUPPORT GROUP(http://www.lakenheath.af.mil/library/factsheets/factsheet.asp?id=4215), dvs det basförband som är utgångsgrupperat på RAF Lakenheath, som tillhandahöll det stödet.
  "Det finns betydligt större svagheter i systemet än ifrån var ifrån man på några få timmar kan få upp en incidentrote."
  Javisst, det finns många och stora svagheter i dagens Flygvapen, det är jag den förste att skriva under på. Men jag hävdar fortfarande att Såtenäs och Borlänge inte är jämbördiga för det. Hur ser det t ex ut med anslutning till FTN från Dala Airport numera? Ledningssystem för samband med högre chef?

 • J.K Nilsson 23 november 2011 19:27

  Henrik, jag menar inte att på något sätt kapa ert förband vid fotknölarna men i stort har Jan-Olov rätt i att det inte ur en luftförsvarssynpunkt så existerar det inte ett luftförsvar mellan Småland och Västerbotten.

  Jag hoppas på Flygvapenövningsserien som någon gång 2014 -15 slutförs snabbt skall kunna visa att det finns huvudbaser i Sverige som är bemannade för att flygvapnet snabbt skulle kunna bedriva luftförsvar över hela Sverige. Men än så länge är vi nog inte där, och i det fallet tror jag att F7 själva kan påverka mer än ni tror.

  J.K Nilsson

 • Anders Silwer 23 november 2011 09:00

  J.K. och Magnus

  Bra diskussion.

  Anders Silwer

 • J.K Nilsson 22 november 2011 19:11

  Magnus, när har vi övat stridsflyg, betjäningsuppgift och basbataljonsdelar samtidigt? Flygplatsräddning finns på Borlänge också. Hemvärnet har goda resurser att servera mat om nu restaurangen på Dala Airport skulle stänga. Securitas finns även på Borlänge. Vilka basresurser hade gänget som övade i Lakenheath nyss?

  Det finns betydligt större svagheter i systemet än ifrån var ifrån man på några få timmar kan få upp en incidentrote.

  J.K Nilsson

 • Magnus 22 november 2011 18:24

  J.K Nilsson:

  Titta lite på vad de "rörliga" baskompanierna består av och vilka resurser de har att flytta sig med så inser du snabbt vilka fördelar det i praktiken är att ha ett baskompani utgångsgrupperat. Det kommer givetvis inte att ta tre år att få Borlänge up and running, men jämfört med Såtenäs (eller Ärna eller Malmen för den delen) så kommer det att ta lång tid. För luftförsvaret torde det spela en stor roll...

 • J.K Nilsson 21 november 2011 19:23

  Magnus, hur ser logistik till F7 ut? Finns det funktioner för att ta emot flygplansammunition. Finns det utrustning för det? Vad spelar det för roll att det finns flygtekniker när det inte kommer fram ammunition för att det inte finns ett förband där?

  Det jag menar är att om kedjan inte är komplett så är det inte en hel kedja. Visst det finns många fördelar att verka ifrån F7 jämfört med Borlänge men Vad jag vet så talar vi inte om förband med tre års beredskap utan har betydligt snabbare inställelsetid. Så för min del spelar det mindre roll för luftförsvaret om vi talar om F7 eller Borlänge.

  J.K Nilsson

 • Henrik 21 november 2011 16:11

  Det enda jag vill påpeka är att befintliga resurser finns tillgängliga om behov föreligger. Det är dock inte enskilda förband som avgör dessa behov. Avslutningsvis så delar jag din uppfattning att det inte är en föraktfull uppgift att utbilda Gripenpiloter, tvärtom är det en viktig uppgift som är helheten till gagn
  Henrik Gebhardt

 • Henrik 21 november 2011 15:46

  @J.K. Nilsson Jag vill poängtera att jag inte intecknar F7 till uppgifter som förbandet inte har. Jag är väl medveten om att F7 på stridsflygsidan idag har till huvuduppgift att utbilda piloter.

 • Magnus 20 november 2011 21:14

  J.K Nilsson: Om du med vem avser flygförband, ja då har det varit någon av divisionerna från F21 stått på Såtenäs när jag har sett det.

  Visst är det så att FU-komp bara finns utgångsgrupperade på Kallax och Kallinge. Men du får väl ändå hålla med om att Såtenäs har helt andra förutsättningar än Borlänge att ta emot förband? Klargöring av Gripen torde ordinarie personal från F7 klara av, annars undrar jag hur F7 divisioner kommer i luften. Motsvarande personal finns vad jag vet inte på Dala Airport...

  Visst måste vi flytta våra FU-komp om vi ska "kriga till det", men att säga att Borlänge och Såtenäs har samma utgångsläge är fel. "Folket på marken" omfattar faktiskt fler än tekniker... och del av "bataljonen i norr" är faktiskt utgångsgrupperad på Såtenäs.

 • J.K Nilsson 19 november 2011 17:24

  Magnus, då undrar jag vem som kör incidentberedskap på F7. Skall ett utbildningsförband ha en "skarp" uppgift? Vilken materiel är det som används, vilken personal är det som gör jobbet?

  F7 lever i mångt och mycket på arvet efter att ha varit ett utvecklingsförband för stridsflyg men nu tynar F7 bort i ett insatsperspektiv. Modern beväpningsmateriel kommer att tillföras F7 i enstaka exemplar, i många fall kommer inte en enda individ att leta sig till F7 utan det kommer att finnas på bataljonen i norr eller i söder. En del av materielen kommer att finnas på antingen i norr eller i söder, inte både och. Vad händer i framtiden med olika projekt som syftar till förbättrad logistik, kommer F7 att finnas med eller kommer man "bara" att få materiel för fredstida betjäning av JAS 39?

  Visst det påstås att F7 skall vara en "huvudbas" men vad det innebär står skrivet i stjärnorna mer än det som är utklarat för transportens räkning. Jag är tvivlande att F7 kan ställa upp med så mycket mer än incidentberedskap. För visst är det så att vi har fyra insatsdivisioner och fyra flygunderhållskompanier för insats där ingetdera är baserade på F7? F7 måste tillföras resurser för att klara av uppgifter, alltså är jämförelsen med Borlänge inte så tokig oavsett hur många flygbaskompanier och plutoner som är baserade där.

  J.K Nilsson

 • thegungner 18 november 2011 23:45

  Tycker inte vi behöver diskutera insatsberedskap och vilken kapacitet vi har på blogg....

 • Magnus 18 november 2011 12:20

  J.K Nilsson: Nog är det skillnad mellan F7 och Borlänge, och den skillnaden är till F7 fördel.

  Även om det inte finns några insatsdivisioner med Gripen på F7 så finns det i alla fall ett flygbaskompani där, till skillnad mot på Borlänge. Dessutom, klargörs det Gripar på F7 för utbildningsverksamhet så torde det kunna klargöras Gripar på F7 för insatsverksamhet betydligt enklare än det kan göras på Borlänge.

  F7 är trots allt en av FV huvudbaser, vilket Borlänge inte längre är. Med tanke på att incidenten baseras på F7 titt som tätt så skulle jag även säga att svaret på jan-olovs fråga om "Kan ni verka inom 24h med beväpnad JASplan" är ja.

  Den gode kaptenen må ha civilkurage och vara duktig på armégrejer, men har både här och på andra ställen visat att flygstridskrafter inte riktigt är hans kompetensområde.

 • J.K Nilsson 17 november 2011 19:56

  Kn Stofil, läs vad C Info F7 skriver. Visst infrastrukturen på F7 är tillgängling för insatsförband. Viss materiel kommer också att finnas på F7 som lån ifrån insatsförband men vad jag vet så är varken flygtekniker eller piloter på F7 krigsplacerade i ett insatsförband.

  Så det är Geberhardt som intecknar F7 till uppgifter de inte har. Visst skall flygvapnet bli obereonde av Kallax och Kallinge men det innebär inte att F7 blir bättre än Borlänge.

  I ett kris eller skymninsläge har F7 en uppgift utöver transportflyget och det är att utbilda JAS-piloter, en icke allt för föraktfull uppgift men inte är det en ren krigsuppgift.

  J.K Nilsson

 • jan-olov holm 17 november 2011 16:59

  Ett av systemfelet med försvarsmakten är att den hela tiden går omkring och väntar på order.
  Proaktivitet efterlyses istället.
  Konsekvensbeskriv och förslå nödvändiga förstärkningar av flygvapnet.
  Detsamma gäller för övrigt marinen och armen också.
  Då kommer order.
  Nej det är självklart inte infochefen på Såtenäs personliga fel.
  Om det uppfattas så så ber jag naturligtvis Gebhardt om ursäkt.

  Kn jan-olov Holm

 • Kn Stofil 17 november 2011 15:03

  Jan-Olov Holm, civilkurage i all ära, men en flottilj kan inte börja göra andra saker än det den har fått order om. Det är inte Gebhardts fel att Såtenäs har den uppgift de har. Slå inte budbäraren.

 • Kn jan-olov holm 16 november 2011 22:27

  Henrik Tack skall du ha för svaret.

  Jo jag känner givetvis till att produktionsort är en sak och verka från tillfällig flygfält tex civilt flygfält ett annat.
  Jag känner till att vi har två lvbataljoner också liksom 4 flygdivisioner och ingen av dessa på F7.

  Kan ni verka inom 24h med beväpnad JASplan -det är jag helt säker på att ni inte kan.

  Min gissning är att ni kan avdela piloter någon tekniker samt ett antal JAS 39 skrov till de 4 flygdivisionerna som någon måste ombasera till mellansverige tex Uppsala eller Östersund.

  I denna kontext är F7 obetydligt bättre än Midlanda eller Borlänge.

  Ni gör i flygvapnet inte vad ni förväntas göra.
  Ni har fullständigt tappat kompasskursen och sysslar med precis allt annat än att leverera luftförsvar,attackförmåga eller spaningsförmåga för värnet av vårt land.

  Hur många bildtolkar har ni? Klargöringspersonal? långräckvidd jaktrobotar,attackvapen spaningskapslar?Piloter?

  Hur många övningsdygn I Sverige har ni gjort under 2011 i krigsorganiserat förband understödd av våra 2 basbataljoner och en strilbataljon?

  Kan du se Svenska folket i ögonen och säga jajamän vi kan luftförsvara Sverige?

  Vad tänker flygvapnet göra åt det faktum att ni kan inom några timmar bli utslagna i bas från fjärrstridskrafter tekniskt idag?

  Vad tänker ni göra åt situation?

  Idag behärskas tex luftrummet över tiden i sydöstra Sverige pga S400P SS21 Growler utplacering i Kalingrad.
  Om några år kommer Kirov kryssarna beväpnas med samma system och kommer
  från position Nordsjön att behärska när de vill tex Såtenäs.
  Idag kan Tu95 SM Bear lyfta från Engels basen sv Moskva och avfyra 16 kryssningsmissiler per plan 32 st per rote KH 555 från 37 flygarmen och slå ut allt på Såtenäs och Kallinge i ett svep.
  Har du och dina kollegor kollen?

  Har ni uppdaterat den operativa planen så ni kan sprida flygplan och undvika att piloter mm blir måltavlor för specialförband?

  Ni är helt enkelt inte riggade för krig ni är riggade för att genomföra operationer utomlands.
  Men nu bor vi faktiskt i Sverige och ingen annanstans.
  Du och dina kollegor har uppgiften att försvara Sverige vilket numera är huvuduppgiften.Lös den och börja imorgon torsdag 17/11 2011.
  Det är grovt tjänstefel ni kollektivt har ägnat er åt de sista 15 åren.
  Det är en moralisk och etisk kollaps och en mental erosion av det vi kallade förr civilkurage effektivt stoppat av öra och värdegrund.
  En kollektiv likriktning och hjärntvätt till förmån för det internationella villospåret och och minimera konkret arbete för att försvara Sverige.
  Jag skäms ibland att tillhöra försvarsmakten via hemvärnet.
  .
  Kn jan-olov Holm 30:e hvbataljon
  tidigare samverkat med 168 och 178 basbat som Kompc och batc

 • Henrik Gebhardt 16 november 2011 10:08

  Jag vill påpeka att uppfattningen att vi (Sverige) skulle sakna luftförsvar mellan Kallax i norr och Kallinge i söder är felaktig. F 7 Såtenäs är också tillgänglig för insatser med stridsflyg. Även om tyngdpunkten för flottiljens verksamhet på stridsflygsidan ligger på utbildning av Gripenpiloter så är resurserna tillgängliga för insatser. Jag vill också hävda att flottiljernas geografiska placering inte är en förutsättning för ett fungerande luftförsvar. Flygvapnets stridsflygresurser kan verka från andra platser än de platser där de i produktionsorganisationen är placerade. Man ska heller inte glömma bort Luftvärnet, som även de är en del av luftförsvaret. I utgångsläget placerade i Halmstad, men även de har naturligtvis hela landet som verkansområde.
  Henrik Gebhardt, informationschef, F 7

 • jan-olov holm 15 november 2011 15:34

  Jag hoppas att ni snart får sällskap av en 5:e div JAS på Uppsla fd F16.

  Vi kan inte ha det så här längre att mellan Kallax och kallinge saknar Sverige ett fungerande luftförsvar.

  Märkligt att ni flygvapenofficrerare inte kräver att överordnade går över till Försvarsministern med det budskapet.

  Inte en Lv bataljon heller så långt ögat når i Mälardalen

  Däremot tycks Såtenäs vara fullt upptagna att stödja andra länder än sitt eget land.
  ytterst bedrövligt faktiskt.

  Kn Jan-Olov Holm

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *