Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Angående Försvarsmaktens uppförandekod

Debattredaktör

Debattinlägg av Major Kai Rämö, kristdemokrat och nämndeman:

Angående Försvarsmaktens uppförandekod

http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/vara-varderingar/var-uppforandekod/

Jag reagerar starkt på följande stycke i uppförandekoden.

”Det går till exempel inte att i sin tjänst skriva under på att mångfald på en arbetsplats är en tillgång och något man vill främja och verka för, för att sedan engagera sig mot invandring på fritiden. Trovärdigheten skulle bli lidande, inte bara för medarbetaren själv utan för hela Försvarsmakten.”

Varför reagerar jag då? Jo, jag är fritidspolitiker och har ett uppdrag som gör att jag är engagerad mot invandring. Jag måste erkänna att jag har hållit på med detta i över ett års tid. Gör det mig olämplig som officer? Eller gör jag något annat fel?

Vad gör jag då.

Jo, jag sitter i Migrationsdomstolen i Stockholm som nämndeman. Jag har nominerats av kristdemokraterna till denna fritidspolitiska befattning. Jag har ännu inte suttit med i en enda dom, som har medgivit invandraren uppehållstillstånd i Sverige. Gör det då att jag arbetar aktivt mot invandring?

Nu tycker ni säkert att jag är absurd och misstänker att jag är rättshaverist. Och ni har fel.

Vad jag vill peka på är att Sverige och gällande lag i Sverige medger INTE fri invandring till riket. Lagen medger att man får söka asyl, förutsatt att man är första Schengenland, annars återbördas man till första Schengenland enligt Dublinförordningen, för asylprövning. Asylprövningen är helt central för att säkerställa att behövande flyktingar får tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Av de flyktingar som tas emot i Sverige är bara cirka 5-10% kvotflyktingar, dvs. personer som har klassificerats som flyktingar av UNHCR. Övriga är sådana som kommer till riket och söker asyl. Det är inte helt ovanligt att asylsökanden får avslag på sina asylskäl av Migrationsverket och i därefter följande domstolsbeslut. Många asylsökande väljer då aktivt att stanna kvar i riket, utan att lämna landet. Då är de inte enligt lagens definition asylsökande, då de har fått avslag, eller ”papperslösa”, vilket är en politisk omskrivning. Dessa individer befinner sig olagligen i riket och ska avvisas. Polisen har i uppgift att verkställa dessa avvisningar i enlighet med svensk lag och dom som vunnit laga kraft.

Vissa politiska partier väljer att ha överseende med efterlevnaden av dessa lagar, andra vill att man ska vara mer strikta. Som kristdemokrat anser jag att man ska följa lagarna och säkerställa att så många som möjligt, som uppfyller FN:s flyktingkonvention ska få asyl i Sverige. Som nämndeman i Migrationsdomstolen har jag hört helt orimliga förklaringar till både personers identitet, resebeskrivning och trovärdighet i övrigt. Att då medge asyl till individer som saknar asylskäl är inte förenligt med Svensk lag. Dock så medverkar man till att motverka invandring genom att delta i domslut som ger avslag till den sökande.

Min fråga är då, är det ok att vara Vänsterpartist, officer och gömma så kallade ”papperslösa”, för att inte motverka invandringen till Sverige? Att gömma personer som befinner sig illegalt i riket skulle ju aktivt verka för invandring, men medverka till lagbrott.

Är det ok att vara Sverigedemokrat och aktivt verka för en restriktiv tolkning av nuvarande lagstiftning? Dvs. är det fel att tycka att en lag ska tolkas restriktivt, ungefär som att man kan tycka att maxstraff är mer lämpligt än minimistraff i mål med hedersvåld.

Eller är det ok att vara Kristdemokrat och nämndeman och enligt gällande lag döma asylsökande till utvisning från riket på regelbunden basis, vilket hindrar invandring?

Jag skriver detta inlägg, då jag anser att detta stycke i uppförandekoden strider med individens rätt till åsiktsfrihet enligt grundlagen. Jag anser också att stycket strider mot den grundläggande demokratiska rättigheten att engagera sig i politisk verksamhet.

Man måste som officer betrakta sina medmänniskor som individer, inte grupperade eller kategoriserade enligt kön, etnicitet, religion eller andra faktorer. Och att alla individer ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett andra faktorer. Allt annat vore helt oacceptabelt.

Att Försvarsmakten med detta stycke i uppförandekoden dessutom skulle begränsa vad Försvarsmaktsanställda får göra INOM gällande svensk lag är helt förkastligt. I Sverige råder trots allt rättsprincipen att det som inte är förbjudet är faktiskt tillåtet. Och det gäller alla medarbetare.

Sist men inte minst, jag är mycket tveksam till att en myndighets uppförandekod får begränsa de rättigheter som medgivits enligt grundlag.

Land ska med lag styras.

Major Kai Rämö
Första generationens invandrare
Kristdemokrat
Nämndeman

Personlig blogg

Det här är Försvarsmaktens blogg för debatt- och gästinlägg. Vi tar gärna emot förslag på gäster och inlägg per e-post till info@mil.se.

De påståenden och åsikter som kommer till uttryck i publicerade inlägg är skribentens egna.

28 kommentarer

 • mikael 4 februari 2016 00:38

  Jag skulle känna mig mycket tryggare med en militärmakt som betackar sig för den risken att undergräva sig genom att släppa in folk som är beredda att aktivt ge sitt stöd åt ett parti med rötter i våld och att strunta i lagar i regler för att nå makt

 • Roland Jarl 16 juni 2015 21:13

  Jag har läst alla kommentarer här och jag vill att Ni skall få en sann historia.

  Jag har varit verksam inom försvaret från det år jag fyllde 15 år. Varje helg deltog jag frivilligt i övningar. 2 kvällar på vardagar så utbildade jag mig för att bli en god soldat.

  HV - FBU - FRO mm. Jag älskade alla utmaningar och ställde upp på alla övningar under 30 år. Jag blev Fartygschef inom Marinen med betyg 10-9-9. Jag dricker inte alkohol - är inte medlem i något parti.

  Jag skulle ta över 200-båten på Gullmarsbasen då jag hade alla kvalifikationer. Dock hade jag i en insändare öppet deklarerat att jag skulle rösta på Sd.

  Jag blev avskriven på en vecka med orden: "Vi har inget förtroende för dig" HV

  Mao det stämmer inte med det som skrivits ovan och nu driver jag mitt eget privata Krigsmuseum: Global war museum så med egen stridsvagn mm så kan jag iaf försvara min familj :-) Sverige har gett mig en spark i skrevet och jag känner inget förtroende för vår försvarsmakt längre. Inte en enda HV-man vågade ställa sig vid min sida.

  Höger - Vänster om - Marsch!

  Roland Jarl
  www.globalwarmuseum.com

 • anders 19 juni 2014 20:17

  Att engagera sig politiskt är en del av det som påstås vara friheten i Sverige och som man säger sig värna. Skall man då som arbetsgivare förbjuda sina anställda att engagera sig i samhället, så är man ute på hal is. Dessutom så står det i texten från FM att det vore olämpligt att engagera sig mot invandring. Man skall då betänka att det i politiska termer rör sig om hur invandring skall ske och under vilka former, inte att man är EMOT invandring.

  Det är stor skillnad. Är jag emot television om jag har synpunkter på vilka program som visas?

  Någon måtta på dårskapet måste det vara.

 • Kai Rämö 21 november 2013 21:35

  Som du kanske har observerat, så har Försvarsmakten ändrat på texten, så att den är förenlig med gällande lag. Det finns inget i lagen som förbjuder kritik mot vare sig invandrare, svenskar, muslimer eller kristna.

  Jag kan inte uttala mig om andra yrkesgrupper, men min uppfattning är att officerskåren inte upplever vare sig rasism eller kritik mot religioner i sin dagliga yrkesgärning bland kollegor.

  Vore det ett stort problem, så skulle nog diskussionerna finnas. Om jag ska summera hur fikarumssnacket är, så är det nog mer kritik till dyra och krångliga IT-system, att det inte satsas tillräckligt på FM och att budgeten inte räcker för att ha en hög ambitionsnivå.

  Men det kan ju vara ett utslag av officerskårens ambition att göra just ett riktigt bra jobb.

  Det enda papper jag har skrivit på var för utlandstjänst, för övrigt. Det kändes inte speciellt betungande att skriva på den.

  mvh
  Kai

 • Roland Strandberg 21 november 2013 13:42

  Jag menar förstås er ''uppförandekod''. För det är väl innebörden av den att de som kritiserar invandringspolitiken och mångkulturen (islam) avskedas eller utestängs precis som de som är medlemmar i SD utesluts från fackförbunden och avskedas från UD m.m. Visst strider det mot grundlagen men den är det väl ingen som bryr sig om nuförtiden. När man läser invandringskritiska bloggar så ser man ibland poliser som skriver av sig i frustration men aldrig några militärer. Har hela FM gått och blivit så politiskt korrekta? Jag tycker utvecklingen är skrämmande. Inför värnplikten igen och sluta lek krig med NATO.

 • Thomas Björklund 21 november 2013 11:37

  Jag kan köpa det upplägget. Formen är mindre viktig än signalen. I övrigt så instämmer jag med dina synpunkter om demokrati och grundlag.
  Nu lämnar jag ämnet eftersom jag tror Försvarsmakten och den individ som stod bakom detta har blivit tillräckligt tilltufsad.

 • Kai Rämö 21 november 2013 08:54

  Kavajhytt fungerar bäst enskilt.

  Som sagt, det finns inga behov av offentliga reprimander gentemot medarbetare. Det skulle jag betrakta som riktigt dåligt ledarskap och skapar inga positiva mervärden.

  Däremot skulle jag nog som chef fundera på hur en text som var så uppenbart oförenlig med svensk grundlag kunde publiceras. Och om jag vore chef för individen som skrev texten, så skulle jag nog ta ett seriöst värdegrundssnack om just demokrati och grundlagar. Men det kan också vara någon som varit stressad och inte reflekterat över ordalydelserna. Fort, men fel, alltså. Har hänt förr, kommer att hända igen.

 • Kai Rämö 21 november 2013 08:49

  @Roland Strandberg.

  Vad talar du om för papper, där man inte får kritisera vare sig invandring, mångkultur och islam? Har aldrig sett ett sådant papper, och då har jag jobbat i FM i över 20 år. Skulle heller aldrig skriva på ett sådant papper, då det skulle strida mot grundlagen.

 • Roland Strandberg 21 november 2013 06:39

  Visst vill ni bli av med alla som är kritiska till invandringspolitiken. Hur förklarar man annars att anställda måste skriva på ett papper där de svär att inte kritisera invandringspolitiken och mångkulturen/islam?

 • Roland Strandberg 21 november 2013 06:36

  Skrämmande att man som Sverigedemokrat inte ska kunna ta anställning i Försvaret. Er pudel betyder inget. Ni har visat var ni står.

 • Thomas Björklund 21 november 2013 04:09

  Att kategorisera en publicerad text som är anti-demokratisk i sin natur och som senare korrigeras, som "MVG" är för mig främmande - möjligtvis IG+. Demokratin ska försvaras och därför är just sådana texter som nyss publicerats av Försvarsmakten oacceptabla. De som ligger bakom texten bör frågas ut hur de har resonerat i frågan och vem som har sanktionerat det hela. Den ansvarige borde få en offentlig reprimand.

 • Thomas Björklund 21 november 2013 03:58

  Kai,

  Vet inte om du misstolkar mig medvetet eller? Min lojalitet är med folket - Folket väljer företrädare men ibland kan dessa företrädare hamna snett. Vi vet att våra folkvalda i många frågor inte följer folkets vilja - det finns opinionsundersökningar. Jag uppfattar att vår Överbefälhavare trampade på några av våra folkvaldas tår när han informerade folket om situationen i Försvarsmakten och vad nuvarande kurs innebär - endagarsförsvaret på väg mot enveckasförsvaret? Här visade ÖB lojalitet med folket och inte de folkvalda - han följde sitt samvete helt enkelt. För att demokrati skall fungera så måste folket vara informerat om hur saker och ting förhåller sig - felaktig eller falsk information och demokratin undermineras.

  Land skall med lag byggas stod det i våra äldsta lagar. Hur det är med det idag med minst en skjutning om dagen kan man filosofera kring. Vi har också politiker som uppmanar Polisen att inte följa de lagar de själva stiftat osv. Angående kvotering så pågår den inom de flesta områden och Försvarsmakten är tyvärr inget undantag. Som av en händelse så är intagningen till Polishögskolan exakt 50/50 mellan könen... Detta är ett exempel på vad det leder till - Ingen av dessa två är enligt min mening kvalificerade att vara poliser men en urholkning av fysiska krav gör det tyvärr möjligt. http://www.youtube.com/watch?v=015XU15QmWo

  Vad det gäller uppförandekoden så är det i min värld enkelt. En officer följer lagen - punkt. Politisk åskådning är var och ens ensak så länge man inte grovt kränker andra, dvs bryter mot lagen. Det finns t ex "hets mot folkgrupp" m m. Det är klart att medlemskap i organisationer som "Revolutionära Fronten", nynazistiska organisationer eller t ex Hells Angels inte är acceptabelt för svensk militär personal men då måste det å andra sidan finnas ett lagrum som stödjer en utgallring pga av detta i kombination med en institution som definierar vad som är oacceptabelt. I Tyskland finns detta med följd av att vissa organisationer är förbjudna men då i hela samhället och inte bara i delar av samhället - klart och tydligt! Susanna Varis har kommenterat hotet mot åsiktfriheten på ett bra sätt och här är ett exempel där några mindre begåvade personer vill förbjuda kritik av feminism. Vi får väl hoppas att det inte blir det nästa Försvarsmakten hittar på? http://www.susannavaris.com/blogg/2013/03/asiktsfriheten-snart-ett-minne-blott/

 • Thomas Björklund 21 november 2013 03:13

  Jag håller inte med dig och därmed är det punkt i denna fråga för mig. Pendeln slår över tiden fram och tillbaka och man ska vara försiktig med sådana dumheter som Försvarsmakten nyss visat prov på. Jag tycker, tyvärr, att i takt med att Försvarsmakten har skurits ner så har de bästa förmågorna lämnat skutan - för många ja-sägare är kvar.

 • Stephan Lindeblad 20 november 2013 23:58

  Så långt var jag med. Förstår fortfarande inte varför du vänder dig till mig då jag inte skrivit något som motsätter detta. Vill du bemöta något här så citera gärna FB-texten först, jag tror nämligen att du missförstått något jag skrivit.

 • Kai Rämö 20 november 2013 23:45

  Litet påhak på en del inlägg på FB. Spårbarheten förloras till viss del tyvärr. Men FB är inte rätt forum just nu.

 • Stephan Lindeblad 20 november 2013 23:41

  Vi är eniga. Förstår dock inte varför du vänder dig till mig, jag har inte gett uttryck för något annat.

 • Stephan Lindeblad 20 november 2013 23:15

  Jag uppfattar inte att man vill tysta någon utan bara klart deklarera att FM ställer krav på sina anställda. På samma sätt som att man inte klarar de fysiska ansträngningarna utan tillräcklig fysiska förmåga, eller de tekniska utmaningarna utan rätt kunnande så kommer man inte kunna hantera de moraliska ställningstagandena utan rätt värderingar. Detta är nu tydligare klargjort, men alls inget nytt.

 • Kai Rämö 20 november 2013 22:53

  @Thomas.

  Jag tycker faktiskt att det är ganska självklart var officerskårens lojalitet måste ligga. Och det är gentemot grundlagen. Redan Magnus Ladulås insåg att det här med lagar var en ganska bra idé för att slippa godtycke i myndighetsutövning och för att inte skapa onödiga friktioner i samhället.

  Grundlagen kan självklart ändras, men det är inte en process som man kan klubba igenom i Riksdagen hur som helst. Det garanterar att grundlagen har en viss egen stabilitet och att ändringar måste göras med breda parlamentariska överenskommelser, så att dessa överlever olika regeringar i olika konstellationer.

  Det är helt riktigt att alla har rättigheten att söka till specialförbanden. Men för att få åtnjuta rättigheten att vara en medlem i specialförbanden, så måste man också klara skyldigheterna med medlemskapet. I mitt fall skulle jag aldrig klara de fysiska proven. Notera att min ursprungliga text är också noggrann med att påpeka just att vi har skyldigheter också.

  Dessa kan vara att betala skatt, följa lagar, eller för den delen klara motiverade fysiska och psykiska test. Ingen i sina sinnens fulla bruk skulle säga att bara för att kvotera in diverse kategoriindelade individer, så skulle vi modifiera testerna, så att en rullstolsburen, dövstum invandrad kvinna kunde bli operatör i specialförbanden. Detta är bara nys och ett sätt att försöka lägga rökridåer.

  Som officer har du ingen lojalitet mot "folket". Det finns ingen enhetssvensk som kan betecknas som en del av "folket". Vi har skyldigheter mot av folket valda företrädare, som har att rätta sig efter lagar och regler. Därför kan Nisse i Hökarängen inte ge mig någon order/instruktion i egenskap av en medlem av "folket", som jag ska vara lojal mot. Däremot kan jag ha en fullt laglig order, som tillåter mig att använda våld mot Nisse, eller någon annan medlem av "folket". Den ordern måste jag själv bedöma vara laglig. För det har jag gott stöd i lagar och förordningar. Och de kommer i kommandokedjan. Om jag som individuell officer bedömer en order som olaglig, då har jag en SKYLDIGHET att vägra att lyda den ordern. Detta har bevisats flera gånger i mål vad gäller krigsbrott och andra brott.

  Så, lojaliteten är definitivt inte oklar.

  Jag kan hålla med om att texten kan förbättras ytterligare, men det viktiga är att man säkerställer att anställda i FM får ta del av sina grundlagsskyddade rättigheter utan att riskera att hamna i någon form av gråzon gällande vad som är ok eller inte.

  Istället för att klaga, så vore det trevligare om du kom med konstruktiva förslag till hur man kunde göra texten bättre. Fast helst något med en juridisk stringens som håller en noggrann granskning.

  Bara ytterligare inlägg i debatten.

  mvh
  Kai

 • Mikael Hagenbo 20 november 2013 22:16

  Begrepp är svåra då de är en del av vår sätt att se på världen. Vi förstår världen som vi ser den genom att tala om det vi ser med hjälp av begrepp. Om ett begrepp inte betyder samma sak för två människor som för ett samtal eller en myndighet som vill nå ut med ett budskap så kan debatten bli något skev. Min uppfattning är att denna händelse har hanterats på ett mycket bra sätt av FM. Alla kan formulera saker fel, även en myndighet. 8 minuter från Kais inlägg på denna blogg till FM svar och korrigering får anses som MVG. Om jag inte hade haft demokratiska värderingar, och inte ansett att de värda att försvara, hade jag aldrig sökt officersyrket för 33 år sedan. Förutsätter därför som FM gör att alla kollegor, militära som civila, delar samma demokratiska värderingar. Annars har man hamnat hos fel arbetsgivare.

 • Thomas Björklund 20 november 2013 22:08

  Mycket väl skrivet och formulerat Kai.

 • Thomas Björklund 20 november 2013 22:05

  Visst är det mänskligt att fela men var det här verkligen att man "slant" med några ord? Jag uppfattar texten som om man överhuvudtaget argumenterade mot fri invandring, oavsett argument, så är man inte välkommen i Försvarsmakten. Det är ett direkt anti-demokratiskt beteende. Vi har ännu inte "fri invandring" i Sverige även fast Centerpartiet förordar det - ett parti som troligen inte existerar efter nästa val. Försvarsmakten har nu "justerat" uppförandekodstexten men den innehåller fortfarande gråzoner. För mig så är texten och dess andemening ett resultat av ett mycket grumligt tänk.
  Det sägs i textens inledning att "uppförandekoderna både gäller i tjänsten och privat". Några enkla frågor - är t ex mångfald "alltid", i alla lägen, bra? Varför då inte kvotera in olika kategorier personer till våra specialförband - 50% kvinnor t ex? Om man nu inte gör det - varför?

  Vi ska även vara "lojala" men det är oklart mot vem? Är det Försvarsmakten eller det svenska folket som åsyftas? För mig går lojaliteten med folket först. Vi ska även hushålla med resurser och ta tillvara "lärdomar". Eftersom det underströks i inledningen att uppförandekoden även gäller den privata sfären så tolkar jag detta som t ex att "överkonsumtion" och slarv med sopsortering kommer att bestraffas. Vad "lärdomar" gör i texten förstår jag inte - varför skriva det självklara? Vem lär inte av erfarenheter?

  Min känsla av texten, både den föregående och den reviderade, är att den är ett ogenomtänkt, grumligt, hafsverk med syfte att tysta oliktänkande inom Försvarsmakten. Orden "kejsaren är naken" är mer kraftfulla än vad många tror - att säga den uppenbara sanningen är något många chefer fruktar eftersom det blottställer deras inkompetens.

 • Thomas Björklund 20 november 2013 21:00

  Att försöka tysta försvarsmaktsanställda och hindra dem från att aktivt delta i den demokratiska processen är en skandal. Håller du inte med?

 • Kai Rämö 20 november 2013 20:12

  @Stephan.

  "anti-demokratiska värderingar" är ett mycket bättre uttryck än det tidigare.

  Det visar tydligt att du får inte ha värderingar där du ringaktar eller kränker människor som är annorlunda eller uttrycka det i någon offentlig form.

  Däremot är det INTE anti-demokratiskt att säga att i kommunen x, så föredrar vi att satsa på äldrevården och därmed så kan vi inte ta emot mer än y antal flyktingar. Det finns inget anti-demokratiskt i det uttrycket. Tvärtom kan det vara ett mycket realistiskt antagande som en kommunpolitiker gör, med tanke på vilka effekter det kan få hos den egna väljarkåren.

  Anti-demokrat är du om du inte respekterar grundlagen och de lagar som har stiftats i Riksdagen. Det betyder att du har en skyldighet att följa grundlagen och övriga lagar. Däremot är du inte anti-demokrat om du politiskt verkar för minskad invandring, så länge som dina motiv inte är rasistiska, utan t.ex. rent samhällsekonomiska eller av prioriteringskaraktär. Dvs. att du vill kanske politiskt satsa på fri tandvård till alla medborgare, och därmed räcker inte pengarna till för dagens generösa flyktingpolitik, utan en mer restriktiv dito.

  Som jag skrev tidigare, så får vi ALDRIG göra åtskillnad på individer och deras rättigheter och skyldigheter. Det är anti-demokratiskt. Men att vi som samhälle gör prioriteringar i laga ordning är demokratiskt. Till exempel tycker regeringen att det är viktigare med skattesänkningar än mer pengar till Försvarsmakten. Om väljarna köper den politiken, så är det demokratiskt. Även om man som officer kan verka för ett annat utfall inom sin politiska gärning.

  Grundlagen gäller alla, även regeringen och departementen. Så om regeringen vill ändra på grundlagen, så får det bli två omröstningar i riksdagen med mellanliggande val.

  Som officer får man ALDRIG gilla läget när det gäller order och instruktioner som strider mot grundlagen. För då har man inte förstått vad yrket går ut på.

  Min familj drabbades av förluster under VK2, i strider mot nazister. Och jag kommer definitivt att fortsätta den traditionen, att kämpa mot allt som är anti-demokratiskt.

  Vad som är anti-demokratiskt, definieras av grundlagen. Inte Aftonbladets rubriker. Att kalla en politisk motståndare för rasist utan konkreta belägg för detta, är bara ointelligent och visar att man saknar argument för sin ståndpunkt.

  I yrket är mitt jobb att skydda nationalstaten och dess nuvarande grundlag. På fritiden får jag verka för vilka sakfrågor som helst, inom ramen för vad som tillåts av grundlagen.

  Klart slut.
  Kai

 • Kai Rämö 20 november 2013 19:51

  @Thomas.

  Det är faktiskt ok att göra fel i FM och sedan göra rätt, utan att bli bestraffad för det. Taket är inte så lågt som vissa vill tro.

 • Stephan Lindeblad 20 november 2013 19:47

  Thomas vill du förtydliga varför du menar att den är en skandal i sig?

 • Thomas Björklund 20 november 2013 18:24

  Vill gärna se att Försvarsmakten definierar vad som är "anti-demokratiska värderingar". Eftersom den nu av Försvarsmakten raderade texten, enligt mig och säkert en majoritet, var ett utslag för just "anti-demokratiska värderingar" med då den naturliga konsekvensen att de som stod bakom den skulle lämna FM, så är det nog bra om FMs åsiktpoliser hädanefter förtydligar sig och därefter lever i samma andas bokstav... Texten som publicerades av FM är en skandal i sig och jag vill veta om Erik Lagersten har läst och godkänt den.
  Med denna händelse i åtanke så förstår jag varför Wiseman och Skipper är anonyma.

  Med vänlig hälsning Thomas Björklund

 • Kai Rämö 20 november 2013 16:18

  Har noterat att stycket som jag är kritisk mot har ändrats till en formulering som är mycket bättre.

  mvh
  Kai

 • Erik Lagersten 20 november 2013 16:18

  Kai,

  Vi har uppmärksammat att beskrivningen av Försvarsmaktens uppförandekod på forsvarsmakten.se, som du refererar till i ditt debattinlägg, var felaktigt formulerad. Vi har uppdaterat detta så att den korrekt återger Försvarsmaktens hållning: http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/vara-varderingar/var-uppforandekod/

  Erik Lagersten,
  Försvarsmaktens informationsdirektör

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *